Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda raadsvergadering gemeente Borsele

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Agenda raadsvergadering 7 september 2000

Op donderdag 7 september 2000 is de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. De agenda is - onder voorbehoud - als volgt.

A. Opening.
B. 1. Spreekrecht publieke tribune.
2. Orde van de vergadering.
C. Besluitvorming.

1. Notulen van de raadsvergaderingen van 15 en 29 juni 2000.
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel tot onderzoek geloofsbrief en toelating nieuw benoemd raadslid.

4. Voorstel tot vaststelling van een begrotingswijziging.
5. Voorstel tot instemming met de aandeelhoudersovereenkomst NV Delta Nutsbedrijven.

6. Voorstel tot realisering van veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de Westerscheldetunnel en tot nadere inkleuring van de legesbesteding van de WST leges.

7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor deelname aan het project `Platform Zeeuwse Overheden'. 8. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling "Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio".
9. Voorstel tot goedkeuring van de 1e wijziging van de regionale paragraaf 2000 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.
10. Voorstel tot instemming met de ontwerp-jaarrekening 1999 van de GGD Zeeland.
11. Voorstel tot het instemmen met de regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio "Op uw gezondheid".
12. Voorstel tot het instemmen met de beschikbaarstelling van een krediet voor de verbouw van het verenigingsgebouw "De Burcht" te Kwadendamme.
13. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening 1999 van de Stichting voor Maatschappelijke en Culturele Zorg "Gemeenschap `s-Heer Abtskerke".
14. Voorstel om in te stemmen met het samenvoegen van de beschikbare (restant) budgetten jeugdbeleid voor het realiseren van skate- en andere jeugdvoorzieningen.
15. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra bijdrage voor de VVV.
16. Voorstel tot het instemmen met de begroting 2001 van de GGD Zeeland.
17. Voorstel om bij te dragen in het tekort 1998 en 1999 van de Ambulancedienst Bevelanden.
18. Voorstel om in te stemmen met de dekking van het tekort op de begrote kosten van de herinrichting van de openbare speelruimte Ovezande.
19. Voorstel inzake het aanwijzen van het varkenskot en bakhuisje Kaaiweg 28 als gemeentelijk monument en plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.
20. Voorstel inzake de vaststelling van de prioriteitenlijst ten behoeve van het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma voor Rijksmonumenten voor de periode van 2001 tot en met 2006. 21. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Nieuw Vreelandsedijk te Kwadendamme. 22. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Klimopplein 2 te `s-Gravenpolder.
23. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Korte Zuidweg 5 te Borssele.
24. Voorstel tot het instellen van een schadebeoordelingscommissie met betrekking tot het verzoek om schadevergoeding ex artikel 49 WRO namens de heer H.N.C. van Stee Borsselsedijk 48 te `s-Heerenhoek. 25. Voorstel met betrekking tot verzoek schadevergoeding ex artikel 49 WRO door W.M.F. van Meeteren, Flamingostraat 16 te Heinkenszand. 26. Voorstel inzake het aangaan van een
projectontwikkelingsovereenkomst met G. Bosman & Zoon B.V. te Nisse. 27. Voorstel inzake de aanleg van vrachtwagenparkeerplaatsen buiten de bebouwde kom van Ovezande.
28. Voorstel tot verlening van een bijdrage in de aanschafkosten van een drietal brugdelen ten behoeve van de Floriade. 29. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een bijdrage in de aanlegkosten van zoetwaterbassins.
30. Voorstel inzake ontbinding van de projectontwikkelingsovereenkomst met de Zeeuwse Projectbouwmaatschap Fraanje B.V. inzake het project "Bloesem" in Ovezande.
D. Rondvraag.
E. Sluiting.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie