Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hogere grenswaarde plangebied Meerpolder Berkel en Rodenrijs

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Berkel en Rodenrijs
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Berkel en Rodenrijs

Verzoek hogere grenswaarde ten behoeve van plangebied Meerpolder

Burgemeester en wethouders van Berkel en Rodenrijs maken ingevolge de Wet geluidhinder en het Besluit hogere grenswaarden binnen zones langs wegen bekend dat zij voornemens zijn Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te verzoeken een hogere grenswaarde vast te stellen voor ongeveer 800 nog te bouwen woningen in het plangebied Meerpolder. Deze woningen zijn geprojecteerd langs ondermeer de Klapwijkseweg, de zogenaamde Nieuwe Meerweg, Nieuwe Westersingel, verlengde Wilgenlaan en de Noordeindseweg. Tevens bestaat het voornemen om voor 8 bestaande woningen, gelegen in de nabijheid van de geprojecteerde Nieuwe Meerweg en Nieuwe Westersingel een hogere grenswaarde aan te vragen. De redenen die ten grondslag liggen aan het nog in te dienen verzoek, zijn het opvullen van open plaatsen tussen aanwezige bebouwing en de omstandigheid dat de betreffende woningen een akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere gebouwen.
Ongeveer 800 woningen krijgen een geluidsbelasting variërend van 51 dB(A) tot 55 dB(A). Een aantal van 4 krijgt een geluidsbelasting variërend van 56 dB(A) tot 60dB(A).
De voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A). De uiterste grenswaarden bedraagt 55 dB(A) en in enkele gevallen 65dB(A). De op het verzoek betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 september 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Ruimte van het gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Berkel en Rodenrijs. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie