Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie 'Tropisch regenwoud in Global Circulation Models'

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Vrije Universiteit Amsterdam

by vega.ist.vu.nl (8.9.3/8.9.3) id NAA32468; Tue, 5 Sep 2000 13:32:33 +0200 Date: Tue, 5 Sep 2000 13:32:33 +0200 Message-Id: <200009051132.NAA32468@vega.ist.vu.nl>

From: Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen To: (persbericht@nieuwsbank.nl) Subject: VU-agenda

VU agenda. Informatie voor de pers. Vrije Universteit Amsterdam.

Promoties, J. Schellekens Hydrological processes in a humid tropical rain forest: a combined experimental and modelling approach. Datum: 07/09/2000, 15:45:00 uur Plaats: aula Woonplaats promovendus: Amsterdam Promotor(en): prof.dr. I. Simmers Als gevolg van voortdurend en ondoordacht kappen van het regenwoud in grote delen van de tropen is de kwaliteit van de bodem en het water in die gebieden sterk achteruit gegaan. Met name de achteruitgang van de waterkwaliteit door erosie en vervuiling vormt een bedreiging voor de toevoer van schoon drinkwater in deze gebieden en dat terwijl de vraag groeit door een toegenomen verbruik per hoofd van de bevolking in combinatie met een sterke bevolkingsgroei. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de hoeveelheid neerslag vermindert en de frequentie van tropische stormen toeneemt door wereldwijde klimaatveranderingen, hetgeen de geschetste problemen danig zou kunnen verergeren. Dit proefschrift heeft tot doel bij te dragen aan een beter begrip van de hydrologische effecten van verstoring van het regenwoud en een veranderend landgebruik in het Bisleystroomgebied op het eiland Puerto Rico. Het onderzoek behelsde de volgende onderdelen: een gedetailleerde studie van het waterbudget van het stroomgebied (neerslag, neerslaginterceptie, verdamping, rivierafvoer) met extra aandacht voor het modelleren van de gevonden (hoge) neerslag interceptieverliezen. Ook is een studie uitgevoerd naar de manier waarop het regenwater tot (snelle) afvoer uit het stroomgebied komt. Als laatste zijn de resultaten van de voorafgaande processtudies verwerkt in een hydrologisch model, met als doel na te gaan of dit model in staat is de in kaart gebrachte hydrologische processen goed weer te geven. De hoge neerslag-interceptie verliezen blijken het gevolg van een hogeverdampingsflux van het natte bladerdak en niet van de opslagcapaciteit van het bladerdak. Ook is aangetoond dat het meeste water dat de bosbodem bereikt, zich via de macroporie;n in de toplaag van de bodem een weg baant naar de rivier. Deze toplaag is erg gevoelig voor verstoringen (door erosie of compactie). Dientengevolge zullen verstoringen van de toplaag grote effecten kunnen hebben op de afvoerkarakteristieken van het stroomgebied, met name tijdens grote buien met een hoge regenval-intensiteit. Uit de toepassing van het hydrologisch model bleek dat voorgaande studies naar het waterbudget en de afvoerkarakteristieken van het stroomgebied van cruciaal belang waren om de modelresultaten goed te kunnen interpreteren. Ook onze huidige, zeer complexe, modellen blijken geen betrouwbare resultaten te leveren zonder een goede fundering met veldgegevens. De resultaten laten ook zien dat de simpele parametrisatie van het tropisch regenwoud in 'Global Circulation Models', die worden gebruikt om de gevolgen van ons veranderende klimaat te voorspellen, geen recht doet aan de processen die zich in het regenwoud afspelen.

Voorlichting en Externe Betrekkingen, www.vu.nl, e-mail tel (020) 444 5666 fax (020) 444 5655

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie