Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 KAS-Associatie

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht 7 september 2000

Forse 77% winsttoename KAS-Associatie eerste halfjaar 2000


* Nettowinst stijgt met 77% tot EUR 16,5 miljoen
* Winst per aandeel stijgt met ruim 69% van EUR 0,65 tot EUR 1,10
* Interimdividend stijgt van EUR 0,29 tot EUR 0,45
* Vooruitzichten tweede halfjaar gunstig

2000H1 1999H1 verandering
Bedrijfsresultaat voor belastingen EUR 24,8 mln 14,4 mln +73 % Nettowinst EUR 16,5 mln 9,3 mln +77 %
Winst per aandeel EUR 1,10 0,65 +69 %
Interimdividend per aandeel EUR 0,45 0,29 +55 %

Balanstotaal EUR 5,7 mld 5,0 mld +14%
BIS-ratio 16,6 14,1

Vooruitzichten
Voor het gehele jaar verwacht de KAS-Associatie circa 50% winststijging te kunnen realiseren. Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen is met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten over het eerste halfjaar van 2000 een hoger interimdividend uit te keren van EUR 0,45 naar keuze in aandelen of in contanten. De waarde van het interimdividend in contanten zal nagenoeg gelijk zijn aan de waarde van het interimdividend in gewone aandelen. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw aandeel KAS-Associatie N.V. zal worden vastgesteld op 27 september 2000 (na beurs).

Toelichting op het resultaat
De KAS-Associatie heeft het eerste halfjaar van 2000 uitstekend afgesloten met een bedrijfsresultaat voor belastingen van EUR 24,8 miljoen. Het netto resultaat bedroeg EUR 16,5 miljoen. De totale baten bedroegen EUR 63,4 miljoen, een stijging van 31%. De rentebaten namen toe door een hoger kredietvolume en een daarmee samenhangende hogere marge. De provisie-inkomsten stegen ook aanzienlijk. Zo namen de inkomsten uit custody diensten met 32% toe tot EUR 11,2 miljoen en de inkomsten uit effectenverkeer zelfs met 58% tot EUR 15,2 miljoen.


1e helft 2000 1e helft 1999 verandering
Baten EUR 63,4 mln EUR 48,5 mln + 31 %
rentebaten EUR 16,3 mln EUR 13,1 mln + 24 %
provisies EUR 39,3 mln EUR 28,7 mln + 37 %

-custody EUR 11,2 mln EUR 8,2 mln + 37 %

-effectenverkeer EUR 15,2 mln EUR 9,6 mln + 58 %
Lasten EUR 37,6 mln EUR 33,2 mln +13%
personeel EUR 21,8 mln EUR 18,9 mln +15%
overige beheerskosten EUR 13,7 mln EUR 12,1 mln +13% FAB EUR 1,0 mln

De KAS-Associatie is niet alleen tevreden over de groei van de financiële resultaten maar bovenal over de kwaliteit van de winst. Alle categorieën van de dienstverlening hebben aan de winstgroei bijgedragen. Zowel de producten die KAS al jaren voert als de nieuw ontwikkelde producten droegen bij aan de groei van het financiële resultaat. De KAS-Associatie is er bovendien in geslaagd het risicoprofiel verder te verlagen. Daarnaast kozen veel internationale nieuwe cliënten voor de kwaliteit en innovatie van de dienstverlening van KAS, met name in de Engelse markt. Mede hierdoor is de stijging van het resultaat dan ook niet incidenteel maar meer structureel van aard.
Het onder custody geadministreerde vermogen van de KAS-Associatie is in de eerste helft van 2000 sterk toegenomen van EUR 180 miljard ultimo juni 1999 tot ruim EUR 225 miljard ultimo juni 2000. Het aantal door de KAS-Associatie afgewikkelde effectentransacties is verdubbeld ten opzichte van de eerste helft van 1999. Deze supersnelle groei in settlements vond niet alleen op de thuismarkt (Nederland, UK en België) plaats maar ook cross-border in Euro en vreemde valuta.

Gewijzigd profiel
De groei van de KAS-Associatie heeft vooral te maken met het veranderde profiel van de dienstverlening. De KAS-Associatie is in toenemende mate een elektronische dienstverlener geworden voor een groeiende groep van internationale afnemers. Via het elektronisch 'encrypted' SWIFT berichtenverkeer leveren cliënten data aan, die KAS verwerkt en aan de gewenste -volledig geautomatiseerde- standaarddiensten koppelt. Cliënten kunnen boven op dit basispakket kiezen voor extra dienstverlening als performance measurement, toezichthouderinformatie, tax- management en andere managementinformatie die hun bedrijfsuitoefening ondersteunt. Op dezelfde en anderszins beveiligde wijze rapporteert KAS weer terug aan haar cliënten. Via KAS-Web, dat een grote vlucht neemt, kunnen cliënten 24/7 real-time inzicht in de status van hun transacties en rekeningen verkrijgen. Dat KAS-Associatie in toenemende mate een IT-bank is geworden bewijst het feit dat ruim een derde van de medewerkers intensief is betrokken bij IT- projecten. Deze transitie van het karakter van het bedrijf past bij het type internationale cliënten dat van deze innovatieve IT-diensten gebruikmaakt. De KAS-Associatie is momenteel het best te vergelijken met enkele Amerikaanse beursgenoteerde custodians. Ook ten opzichte van deze groep scoort de KAS-Associatie goed.

Bijlagen:

* Geconsolideerde balans

* Geconsolideerde winst- en verliesrekening

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie