Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Vlaamse Regering moet beleid kwaliteit leven voeren'

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 7 september 2000.

Regering moet kwaliteit van leven en werken
in haar beleid opnemen


Het voorstel van de minister van Arbeid Onkelinx ligt in de lijn van wat AGALEV in het voorjaar voorgesteld heeft. We hebben in het parlement wetsvoorstellen neerliggen over de 38-urenweek, uitbreiding van zorgkrediet, ouderschapsverlof en loopbaankrediet. Het voorstel Onkelinx haakt daarop in. Het is belangrijk om de voorstellen in een brede context te zien. Autonomie van de tijdsbesteding is voor ons één van de centrale elementen in het debat.

De combinatie van arbeid en gezin, het opnemen van zorgtaken in de directe omgeving en de tijd die we voor onszelf ons zelf willen nemen voor bijscholing of herbronning, dat zijn thema's waar velen van ons grote waarde aan hechten.

Positief in het voorstel is de inbouw van stimulansen en de vrijheid van keuze om al of niet in het systeem te stappen. Dit is bij uitstek een groene aanpak. De stimulans via de sociale zekerheid met het oog op het creëren van bijkomende banen is een zeer interessante piste maar moet voor de sociale zekerheid financieel een nul-operatie zijn.

De doelstelling om 80.000 banen bij te creëren mag niet doen vergeten dat de integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt op dit ogenblik in hoofdzaak gebeurt dankzij de trajectbegeleiding door onder meer VDAB. Ook dit moet versterkt worden.

Bij het creëren van bijkomende banen is het goed om aan die sectoren te denken die dringend personeel nodig hebben. Waar is het luik sociale Maribel voor de non-profit ? Als we voor lastenverlaging kiezen, waarom dan geen gebruik maken van een uitgewerkt model voor deze sectoren ? De groenen dringen hierop aan.

Het is duidelijk dat het debat over de verlaging van de fiscale druk en de daaraan gekoppelde budgettaire discussie veel politieke projecten op de tafel doet verschijnen. Onze zorg hierbij zal steeds gaan naar de verhoging van de kwaliteit van het leven, arbeid en het bewaken van de balans tussen de verschillende levenssferen.

Daarom vinden de Groenen het noodzakelijk dat in het kader van het interprofessioneel akkoord de regering beleidsmatig en financieel ruimte moet creëren om tegemoet te komen aan de terechte eisen van de werknemers om de kwaliteit van werk en leven te verbeteren.

Joos Wauters, Volksvertegenwoordiger

Jos GEYSELS, politiek secretaris


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail (pers@agalev.be)

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: (pers@agalev.be)
agalev homepage : www.agalev.be/
persteksten : www.agalev.be/pers/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie