Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederland in Europa koploper illegaal softwaregebruik

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Microsoft in Nederland van start gegaan met gerichte aanpak tegen gebruik illegale software in het midden- en kleinbedrijf

Nederland in Europa koploper illegaal softwaregebruik

Schiphol-Rijk, 7 september 2000 - Microsoft is gestart met een campagne om het illegale softwaregebruik bij het Nederlandse midden- en kleinbedrijf terug te dringen. De campagne omvat onder meer een reeks radiospots die worden uitgezonden via Radio 1, 2, 3 en Sky Radio. Vergeleken met de vorig jaar gevoerde tv-campagne kiest Microsoft nu voor een meer assertieve aanpak. Gebleken is dat, ondanks de uitgebreide voorlichting die inmiddels over dit onderwerp is gegeven, het percentage illegaal gebruikte software van Microsoft in Nederland in het algemeen en binnen het MKB in het bijzonder nog steeds hoog is. Als resultaat van de tv-campagne is de bekendheid bij kleine bedrijven in Nederland over het hebben van één licentie per PC toegenomen van 46 procent (voor de tv-campagne) tot 75 procent (na de TV campagne). Het percentage illegaal gebruik is echter nog niet significant afgenomen.

Onderdeel van de campagne is nu onder andere dat Microsoft na afloop van de radiocampagne in een gericht schrijven bedrijven vraagt om mee te werken aan het bestrijden van illegaal softwaregebruik door na te gaan of aan alle licentieverplichtingen voor de geïnstalleerde Microsoft-producten wordt voldaan. Microsoft wijst echter ook duidelijk op de mogelijke financiële en juridische consequenties van het gebruik van illegale software.

"Softwarepiraterij en de namaak van software is een probleem dat niet alleen Microsoft raakt. Het is een ernstig strafbaar feit met grote gevolgen voor de betrokken IT-bedrijven en vormt een belangrijke bedreiging voor de werkgelegenheidsontwikkeling. Voor de staat leidt het tot onaanvaardbare structurele en substantiële inkomstenderving. Er is dus alle noodzaak de piraterijpraktijk aan te pakken," aldus Sylvia Roelofs, directeur van de Federatie van Nederlandse ondernemingen in de Informatietechnologie (FENIT), de branche-organisatie die zo'n 80 procent van de Nederlandse IT-markt vertegenwoordigt. "Acties als die waarmee Microsoft nu van start is gegaan, hebben tot doel de bewustwording rondom softwarepiraterij te verhogen. Dat is zeer nuttig en ligt geheel in lijn met de wijze waarop binnen de FENIT tegen softwarepiraterij wordt aangekeken. Alle acties om de bewustwording te verhogen zijn zeer welkom en in het belang van alle leveranciers van standaardprogrammatuur."

Onderzoek
Onderzoek naar het gebruik van illegale zakelijke software in het algemeen (Datamonitor, 2000) toont aan dat in Nederland significant meer illegale software gebruikt wordt (44 procent) dan in omringende landen, zoals Duitsland (27 procent), Verenigd Koninkrijk (26 procent) en Denemarken (29 procent). Waar het gaat om absolute gederfde inkomsten bezet Nederland op wereldschaal zelfs een bedenkelijke tiende plaats in de ranglijst van illegaal softwaregebruik. Uitgaande van Microsoft-gegevens over verkochte licenties en het marktaandeel van de Microsoft-producten blijkt verder dat van de Nederlandse kleine en middelgrote bedrijven een zeer hoog percentage (schattingen tot 70 procent) met illegale Microsoft-software werkt.

Het is in Nederland bij wet (Auteurswet 1912) verboden computerprogrammatuur te kopiëren of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Daarom vraagt Microsoft nu aan MKB-bedrijven betaling voor alle Microsoft-softwareproducten die geïnstalleerd zijn. MKB-bedrijven - waarvan op grond van de gegevens een grote kans bestaat dat de licentieverplichtingen niet in orde zijn - krijgen het verzoek om na te gaan of zij voldoen aan alle licentieverplichtingen voor de Microsoft-producten. Indien dit niet het geval is, krijgen zij het aanbod zonder bijkomende kosten of boetes binnen dertig dagen alsnog de benodigde licenties aan te schaffen. Als zij op dit aanbod ingaan, zal Microsoft geen aanspraak maken op schadevergoeding voor het mogelijk gebruik van onbetaalde licenties in de voorafgaande periode.
Met de nieuwe aanpak beoogt Microsoft de schade door softwarepiraterij terug te dringen en een mentaliteitsverandering bij MKB-bedrijven te bewerkstelligen. De schade treft niet alleen Microsoft zelf, maar ook softwareontwikkelaars, leveranciers van Microsoft-software en de maatschappij, ondermeer door omzetderving en gemiste belastinginkomsten. Daarnaast levert legale software ook het bedrijf zelf duidelijke voordelen op, zoals recht op technische support en minder kans op virussen, onbetrouwbare schijven en anderszins ondeugdelijk geworden software. Ook heeft het aanschaffen van licenties positieve gevolgen voor het onderzoek en ontwikkeling bij de softwareleverancier, wat zal leiden tot meer innovaties.

Microsoft
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is opgericht in 1975 en is marktleider op het gebied van software voor privé- en zakelijk computergebruik. Het bedrijf levert een brede reeks aan producten en diensten die ontwikkeld zijn om mensen meer mogelijkheden te bieden tot een prettiger en gemakkelijker gebruik van de computer, ongeacht waar, wanneer en hoe zij dat willen.

Voor meer informatie:
Microsoft B.V., Michiel Gosens, Public Relations Manager, telefoon: +31 (0)20 - 500 12 74 of Monogram Communication Strategies (MCS) BV, Perlita Fränkel, telefoon: +31 (0)23 - 562 82 08.

Dit persbericht en andere persinformatie van Microsoft kunt u ook vinden op de Microsoft Benelux website op pagina www.microsoft.com/benelux/press/.

Microsoft en Windows zijn hetzij gedeponeerde handelsmerken hetzij handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie