Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Shell ziet af van verhoging dieseladviesprijs

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Shell

Home > Brandstofprijzen > Aanpassing Benzineprijzen

In deze rubriek
Aanpassingen Benzineprijzen

Shell twijfelt aan huiswerk Europese Commissie

Shell ziet af van verhoging dieseladviesprijs

PERSBERICHT

7 september 2000

Pleidooi voor uitbreiding `paarse diesel'-regeling

Shell ziet af van verhoging dieseladviesprijs

DEN HAAG - Shell Nederland Verkoopmaatschappij heeft vandaag bekend gemaakt genoodzaakt te zijn haar adviesprijzen voor diverse producten met ingang van zaterdag 9 september te wijzigen. De adviesprijs van benzines wordt verhoogd met 3 cent per liter. Shell's adviesprijs voor een liter Euro 95 komt daarmee op Fl. 2,69. De Shell adviesprijs voor autogasolie (diesel) blijft ongewijzigd, op Fl. 1,99.

Dit hoewel Shell de adviesprijs voor diesel eigenlijk met ongeveer een stuiver zou hebben moeten verhogen, gezien de stijging van de inkoopprijzen op de internationale markt in combinatie met de gestegen dollarkoers. Shell heeft tot deze eenmalige en tijdelijke maatregel besloten, omdat het bedrijf begrip heeft voor de hoge nood in de transportsector als gevolg van de recente opeenvolgende prijswijzigingen. Shell realiseert zich dat de contracten die transport-ondernemingen met hun klanten afsluiten het niet altijd toestaan om dergelijke snel opeen-volgende prijsstijgingen direct door te berekenen.

Aanstaande zondag vergaderen de OPEC-landen in Wenen over een mogelijke verhoging van de productie van ruwe olie. Niemand kan voorspellen of er daadwerkelijk productieverhogingen worden afgesproken, en zo ja, of die voldoende zullen zijn om de prijs van ruwe olie te laten dalen. En zelfs als de prijs van ruwe olie daalt, hoeft dat nog niet te betekenen, dat de productnoteringen*) voor geraffineerde producten als benzine en diesel direct zullen meedalen. Desondanks hoopt Shell dat de uitkomsten van de OPEC-vergadering zullen leiden tot een neerwaartse trend in de prijsontwikkeling. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan zal een stijging van onze adviesprijs in een later stadium alsnog onontkoombaar zijn. Shell hoopt evenwel dat dit niet het geval zal blijken te zijn.

Met het nu achterwege laten van deze eigenlijk noodzakelijke verhoging van haar diesel-adviesprijs wil Shell een handreiking doen aan de transportsector die op dit moment in een uitzonderlijke situatie verkeert. Shell vraagt op dit punt dan ook begrip van alle andere klanten aan wie we wel prijsverhogingen moeten doorberekenen.

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke opstelling voor Shell Nederland Verkoopmaatschappij een ongewenste bedrijfsvoering met zich meebrengt, die maar korte tijd en bij hoge uitzondering kan plaatsvinden. Dit gezien de geringe marges die in deze sector worden gerealiseerd. Zoals bekend bedraagt de bruto winst voor verkooporganisatie en pomphouder samen na aftrek van kosten enkele centen per liter.

Een meer robuuste oplossing om de transporteurs door deze moeilijke periode heen te helpen, is volgens Shell gelegen in een uitbreiding van de bestaande `paarse diesel'-regeling. Thans kunnen transportbedrijven onder bepaalde voorwaarden 5,2 cent accijns terugkrijgen van de overheid. Volgens Shell zou een uitbreiding van deze teruggaveregeling in ieder geval een tijdelijke overbrugging kunnen vormen voor de transportsector die de snelle stijging van de prijzen niet direct kan doorberekenen aan haar klanten. Shell is bereid dit actief bij de Nederlandse overheid te bepleiten.

Shell Persdienst, tel.: 070 - 377 8750; fax: 070 - 377 8751


*) Productnoteringen zijn de inkoopprijs voor de diverse (geraffineerde) producten, zoals deze op de internationale markt tot stand komen op basis van vraag en aanbod. De in Londen gevestigde organisatie Platt's houdt bij welke prijzen er bij transacties worden gerealiseerd, en stelt op basis daarvan de actuele productnoteringen vast. Deze prijzen worden daarom ook wel de Platt's-noteringen genoemd.

Bijlage: Shell-brochure `Hoe het zit met onze dieselprijzen'

Graphic

Hoe het zit met onze dieselprijzen

De prijzen voor diesel zijn de laatste tijd in sneltreinvaart gestegen. Transportondernemingen en eigen rijders maken zich grote zorgen. De hogere brandstofprijs kunnen zij niet altijd doorberekenen aan hun opdrachtgevers, waar-door ze in de problemen kunnen komen.

We kunnen begrijpen dat onze klanten zich afvragen waarom Shell haar adviesprijzen verhoogt. En dat sommigen van hen misschien wel denken dat er een luchtje aan de dieselprijzen zit. Dit laatste is natuurlijk niet het geval. Hooguit ruiken de brandstofprijzen in Nederland sterk naar belastingen. In deze folder leggen we graag het hoe en waarom van de wijzigingen van onze adviesprijzen aan u uit.

BELASTINGEN EN ACCIJNS

Wist u dat bij een adviesprijs van Fl.1,99 meer dan de helft daarvan direct naar de Nederlandse overheid gaat? Aan accijns en BTW strijkt de schatkist Fl.1,08 op. Dat is zo'n 54%. Zonder deze belasting zou u dan voor een liter diesel 91 cent betalen.

Van die 91 cent vormt ongeveer een kwartje de zogeheten distributiemarge. Dat is het totaal aan kosten en winst voor de verkooporganisatie van Shell (Shell Nederland Verkoopmaatschappij, kortweg SNV) en de wederverkoper (pomphouder). Van dat kwartje moeten zij al hun kosten dekken. Opslag en vervoer, de kosten van het verkoopapparaat, reclame en marketing. Maar ook de investeringen in schone en moderne stations, milieumaatregelen, de kosten van het service-personeel. En daarnaast moet een gezonde onderneming natuurlijk wat winst maken. Zowel SNV als de pomphouder. En dat allemaal van dat ene kwartje. Trouwens, ook de korting die in de transportwereld niet ongebruikelijk is, moet uit dit kwartje worden betaald.

Graphic Er blijft dan een bedrag over van zo'n 66 cent. Dat is de inkoopprijs van een liter diesel op de internationale markt. Deze inkoopprijs wordt ook wel de `productnotering' genoemd.

HOE KOMT DE DIESELPRIJS TOT STAND?

Dagelijks vinden wereldwijd op de internationale markten transacties plaats tussen kopers en verkopers van grote partijen olieproducten (zoals benzine, diesel, huisbrandolie). Een bureau in Londen, Platt's geheten, houdt de transacties bij en stelt op basis daarvan de marktprijs van dat moment vast. Eigenlijk dus net zoals op de Amsterdamse effectenbeurs de koers van aandelen tot stand komt. Gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Niet anders dan bij de koffieprijzen, of die van goud of zilver. En net zoals bloemen duur zijn voor Moederdag (omdat de vraag dan hoog is) en aardbeien in het voorjaar (dan is het aanbod nog laag), gehoorzamen ook de benzineprijzen aan de wetten van vraag en aanbod. Op de internationale markt, en daarmee ook aan de pomp.

Shell past haar adviesprijzen aan als de `productnoteringen' veranderen. Uiteraard berekent Shell verlagingen van de productnotering net zo snel door als verhogingen. Onderstaande grafiek laat dat duidelijk zien. Shell berekent alleen trendmatige wijzigingen door. Kleine, dagelijkse schommelingen worden uitgemiddeld. Anders zou u dagelijks geconfronteerd worden met prijswijzigingen. Of zelfs meerdere malen per dag.

Graphic Overigens gaat het hier steeds over adviesprijzen. Adviesprijzen die Shell adviseert aan haar eigen pomphouders. Uiteindelijk is het de pomphouder zelf die bepaalt welke prijs hij daadwerkelijk aan de pomp rekent. In de praktijk wijkt in wisselende samenstelling ongeveer de helft van de Shell-pomphouders af van de adviesprijs van dat moment. Vanwege de lokale concurrentiesituatie.

WAAROM STIJGEN OF DALEN DE PRODUCTNOTERINGEN?

We hebben dus gezien dat de veranderingen van Shell's adviesprijzen worden veroorzaakt door wijzigingen in de Platt's productnoteringen. Maar, zo vraagt u zich misschien af, waarom stijgen of dalen die productnoteringen dan? Daar zijn vier belangrijke redenen voor aan te wijzen.


1. Vraag naar diesel

De `productnoteringen' komen tot stand op basis van vraag en aanbod. De vraag naar olieproducten als benzine en diesel neemt toe als het goed gaat met de economie. Maar ook seizoensinvloeden kunnen een rol spelen. In veel landen wordt nog huisbrandolie, dat aan diesel is verwant, gebruikt voor verwarming van huizen en gebouwen. In het najaar neemt de vraag naar huisbrand-olie altijd toe, en daarmee ook die naar de verwante diesel. Als dan de voorraden in de Verenigde Staten laag zijn, neemt de vraag extra toe, kunnen de internationale productnoteringen snel stijgen.


2. Meer of minder aanbod

De productnoteringen worden ook beïnvloed door het aanbod van diesel. Dat is de totale hoeveelheid die door alle raffinaderijen wereldwijd wordt gemaakt. Als er raffinaderijen vanwege onderhoud geheel of gedeeltelijk stilliggen, kunnen ze niet hun volledige productie-capaciteit benutten. Hetzelfde geldt bij een lang-durige storing.


3. Hoge olieprijzen

Uw auto of truck - dat zal duidelijk zijn - rijdt niet op ruwe olie. Maar het is natuurlijk wel de grondstof voor de diesel waar uw wagen wel op rijdt. Daarom heeft de prijs van ruwe olie wel een grote invloed op de productnoteringen. De prijs van ruwe olie is sterk afhankelijk van de hoeveelheid olie die door de OPEC, de organisatie voor olie-exporterende landen, wordt geproduceerd. Eind 1998 hadden we nog te maken met een bijna historisch lage olieprijs van minder dan 10 dollar per vat ruwe olie. Maar nu hebben we juist een haast historisch hoge olieprijs van meer dan 30 dollar.


4. Dollarkoers

Graphic Bij dit alles speelt ook de dollarkoers een grote rol. Zowel de prijzen van ruwe olie als de productnoteringen worden in dollars uitgedrukt. Bij het vaststellen van onze adviesprijzen, rekenen we de productnotering in dollars om naar Nederlandse guldens. Een dure dollar (ten opzichte van de euro of de gulden) maakt dan ook de diesel duurder. Om een voorbeeld te geven: in januari 2000 kostte een dollar Fl. 2,12. Nu is de koers gestegen tot Fl. 2,47. Alleen al dat verschil in dollarkoers zorgde voor een stijging van de productkosten van een dubbeltje per liter.

WINST SHELL-CONCERN EN POMPPRIJZEN

De Koninklijke/Shell Groep heeft over de eerste helft van het jaar 2000 mooie winstcijfers gepresenteerd. Er zijn mensen die denken dat Shell die winsten over de rug van transportondernemers of automobilisten heeft behaald. Omdat ze denken dat Shell teveel verdient aan het verkopen van diesel of benzine. Een begrijpelijke gedachte, maar hoe zit het echt?

Het leeuwendeel van de winst werd behaald met de winning van ruwe olie, door Shell-maatschappijen buiten Nederland. Hun resultaten werden beïnvloed door de sterk gestegen olieprijzen, als gevolg van het besluit van de OPEC-landen om de olieproductie te beperken. Shell heeft geen invloed op de hoogte van de olieprijs.

Het raffineren en verkopen van motorbrandstoffen draagt maar voor een klein deel bij aan de winst. Door structurele overcapaciteit en moordende concurrentie is daar in Europa nauwelijks een boterham mee te verdienen.

Moet Shell dan de hoge olieprijs niet aan de raffinaderij en haar verbruikers doorberekenen? Dat klinkt aantrekkelijk voor de automobilist en transport-onder-nemer. Maar wat als de olieprijs straks weer laag is? Zoals gezegd: nog maar 1½ jaar geleden lag die op een historisch dieptepunt (minder dan 10 dollar per vat). Toen zou geen transporteur het logisch gevonden hebben als Shell de brandstofprijzen wat had verhoogd om de lage opbrengst uit oliewinning te compenseren. Trouwens, het is in een bedrijf volstrekt normaal dat ieder bedrijfs-onderdeel z'n eigen broek moet ophouden en zelfstandig moet renderen. Anders kun je zo'n activiteit (raffinage, verkoop aan de pomp) maar beter stopzetten.

Tenslotte: als een internationaal supermarktconcern, een bank of een verzeke-rings--bedrijf (vul zelf maar een naam in) mooie winstcijfers laat zien - deels door winkels of banken in Amerika en Azië - vindt niemand dat in Nederland de melk goedkoper moet worden. Of de autoverzekering. Maar die zijn dan ook geen tolgaarder, zoals Shell, die ruim de helft van de dieselprijs voor de overheid moet innen.

Vergelijking gemiddelde dieselprijzen in diverse Europese landen (juli 2000)

Graphic

Meer weten? Bel 0900-2022710 (22ct/min), schrijf naar Postbus 79, 2900 AB CAPELLE A.D. IJSSEL of via e-mail aan:

www.shell.nl

Uitgave: Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., september 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie