Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Nederlandse economie 1999

Datum nieuwsfeit: 08-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

De Nederlandse economie 1999

Vandaag verschijnt De Nederlandse economie 1999. Deze CBS-publicatie biedt een veelomvattend overzicht en analyses van de ontwikkelingen van onze economie, in samenhang met veranderingen op het gebied van milieu, welzijn en demografie.

Voorspoedige economische groei
De Nederlandse economie presteerde goed in 1999. De volumegroei van het bruto binnenlands product bedroeg 3,9%. Daarmee bedroeg de economische groei voor het eerst sinds het begin van de jaren zeventig in vier opeenvolgende jaren 3% of meer. De Nederlandse economische groei was ruim hoger dan de gemiddelde groei in de Europese Unie (2,3%). Op de EU-ranglijst van het BBP per hoofd van de bevolking is ons land dan ook gestegen van een zesde plaats in 1994 naar een derde plaats in 1999, na Luxemburg en Denemarken.

Consumptie huishoudens hoger dan vrij beschikbaar inkomen De consumptie door huishoudens nam in 1999, evenals in 1998, sneller toe dan het vrij beschikbaar inkomen. Inmiddels is de consumptie zelfs hoger dan het vrij beschikbaar inkomen. De vrije besparingen zijn daarom negatief geworden. Worden echter ook de contractuele besparingen voor pensioenen en levensverzekeringen meegerekend, dan is de spaarquote van huishoudens internationaal nog steeds één van de hoogste.

Arbeidsparticipatie blijft stijgen
De economische groei van de afgelopen jaren gaat gepaard met een hoge werkgelegenheidsgroei en dientengevolge met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het leeuwendeel van de banengroei kwam terecht bij vrouwen. Voor wat betreft de arbeidsparticipatie van zowel mannen als vrouwen scoort Nederland momenteel hoog binnen de Europese Unie. In ons land zijn voltijdbanen overwegend het domein van mannen, terwijl vrouwen in grote meerderheid beslag leggen op deeltijdbanen. Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen is in uren gemeten dan ook nog steeds groot. Gemeten in het aantal werkzame personen is de participatiegraad hoger dan omgerekend naar voltijdbanen. Het aantal mensen dat deelneemt aan het arbeidsproces is, uitgedrukt in de bevolking van 15-64 jaar, groter dan ooit. Naar voltijdbanen omgerekend ligt de participatiegraad weer op het niveau van het begin van de jaren zeventig. Deze ligt echter nog iets onder het niveau van de tweede helft van de jaren vijftig en de jaren zestig.

Milieu-efficiency neemt toe
Ondanks de hoge economische groei in 1999 is de milieudruk nauwelijks gewijzigd. Er was een daling van broeikasgasemissies met 1% ten opzichte van 1998. In dit cijfer zijn de emissies van het Nederlandse transport in het buitenland meegenomen. Na een jarenlange afname zijn de hoeveelheid afval die voor eindverwerking wordt aangeboden en de emissies die bijdragen aan de verzuring vrijwel gelijk gebleven. De emissie per eenheid BBP neemt over de hele linie al een aantal jaren af. Anders gezegd, de milieu-efficiency van de productie neemt toe.

ICT en economische groei
Zowel de vraag van bedrijven als die van consumenten naar ICT-producten, heeft in de afgelopen jaren een spectaculaire groei doorgemaakt. Het aandeel van de ICT-producten in de totale finale bestedingen nam dan ook toe van 2% in 1995 naar 3% in 1999. In 1999 was de bijdrage van deze producten in de economische groei maar liefst 23%.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie