Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 08-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist


Zeist werkt aan z'n wegen

Veel tijdelijke afsluitingen door onderhoudswerkzaamheden

In de maanden september en oktober worden door de aannemingscombinatie Van Kessel-De Rooij onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan diverse wegen in de gemeente Zeist. Het is niet te voorkomen dat het verkeer hiervan enige hinder ondervindt, ook al zal dat zo mogelijk tot een minimum worden beperkt. Enkele wegen zullen echter tijdens de werkzaamheden voor korte tijd moeten worden afgesloten. Bij sommige wegen, zoals op de Dreef tussen de Utrechtseweg en de rotonde op de Dreef, is dit reeds het geval geweest.
De werkzaamheden betreffen de volgende wegen: Vincent van Goghlaan, Hobbemalaan, de Dreef, de Griftlaan, de Heideweg, de Kruising Boulevard-Dijnselburgerlaaan-Oude Woudenbergse Zandweg, de Prinses Margrietlaan, de Krommerijnlaan, de Aristoteleslaan, de Verlengde Slotlaan en Hoog Kanje. Daarnaast zal het fietspad langs de Utrechtseweg aan de kant van de even huisnummers gedurende enkele weken worden afgesloten. De klinkerverharding wordt vervangen wordt door asfalt. Tijdens de werkzaamheden wordt bij afsluitingen omleidingen aangegeven. Wij verzoeken de weggebruikers de aanwijzingen op de borden te volgen en vragen tevens begrip voor het tijdelijke ongemak. Als u vragen hebt over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met R. Sars, gemeente Zeist, telefoon 030-6987332 of 06-50244898.

Openbare verlichting in de gemeente Zeist

Een goede straatverlichting is belangrijk, dat zal niemand ontkennen. Aan openbare verlichting wordt de laatste jaren dan ook steeds meer aandacht besteed, niet in de laatste plaats in het kader van discussies over sociale veiligheid. Ook aan Zeist is dit actuele onderwerp niet voorbij gegaan, met als gevolg dat er nu al weer sinds enkele jaren gewerkt wordt aan een andere wijze van verlichten van wegen en straten. Wij zetten dat voor u als inwoner en/of werker in Zeist nog graag even op een rijtje.

Energiezuinige verlichting
In de jaren tachtig is als gevolg van de energiecrisis in Nederland (met als hoogtepunt de oliecrisis in 1973) een groot aantal lichtpunten voorzien van zo geheten SOX verlichting. Deze SOX verlichting, die iedereen wel kent door zijn oranje gloed, heeft als eigenschap dat deze bij een laag energiegebruik een hoge lichtopbrengst heeft bij. Deze SOX verlichting heeft echter ook een groot nadeel. Het is (en we ontkomen niet aan dit lastige woord) monochromatisch licht. Dit betekent dat er nauwelijks kleurherkenning mogelijk is. Als men 's avonds in een met SOX lampen verlichte woonstraat loopt is het bijvoorbeeld niet mogelijk van een auto te bepalen of deze groen of blauw van kleur is. En als we praten over sociale veiligheid, dan is kleurherkenning juist een van de belangrijkste aspecten. Gaat u maar na, bij een melding van b.v. diefstal of vernieling bij de politie zal zeker worden gevraagd of u de dader(s) heeft gezien en welke kleur de kleding had die zij droegen.

"Van oranje naar wit"
In de gemeente Zeist is in 1996 (Den Dolder) daarom een begin gemaakt met het vervangen van SOX verlichting door PLL verlichting. Deze soort verlichting kunt u vergelijken met die van TL-buizen op het werk of thuis. Door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) zijn normen opgesteld waaraan openbare verlichting, waaronder die voor woonstraten, zou moeten voldoen.
Aan deze normen zijn de door de gemeente Zeist gehanteerde normen gerelateerd. Naast normen voor de lichtsterkte, is ook de gelijkmatigheid van de verlichting (het effect van licht en donker op het wegdek en trottoir) van belang. Ook hiervoor worden normen gehanteerd. In grote lijnen komt het er op neer dat in verblijfsgebieden en woonstraten, uitgaande van een straatbreedte van circa. 5 tot 6 meter, de lichtmasten met een lichtpunthoogte van 6,00 m op een afstand van tussen de 25 en 30 meter worden geplaatst om aan de gestelde verlichtingsnorm te voldoen.

Op helft van vervanging
Tot op heden zijn er circa 2000 lichtmasten voorzien van PLL verlichting en zullen de komende jaren de overige SOX armaturen (ongeveer 2000 stuks) door de nieuwe verlichting worden vervangen. Uit de reacties van burgers blijkt dat de overgang van SOX naar PLL verlichting als zeer positief wordt ervaren. Toch zijn er ook reacties waarbij men aangeeft dat men het vermoeden heeft dat het verlichtingsniveau te hoog is. Dit laatste is te verklaren doordat men wit licht anders ervaart dan oranje licht, waaraan men inmiddels gewend was. De overgang van oranje naar wit licht is een enorme verandering. Daarnaast zal men er aan moeten wennen dat de verlichtingsnorm in de loop der tijden is verhoogd.

Klachten en reacties
Bij de gemeente zijn de laatste weken met name van bewoners uit de wijk gelegen tussen de Van Reenenweg, de Bergweg en de Oude Arnhemseweg klachten en opmerkingen over de nieuw geplaatste verlichting binnengekomen. Dit is het gebied, waar de gemeente enige weken geleden begonnen is met het vervangen van lichtmasten. De bestaande masten met armaturen worden vervangen door lampen met wit" licht (PLL 24 W kleur 840). De meeste opmerkingen hebben betrekking op het ervaren van een te hoog verlichtingsniveau. Ook zou er sprake zijn van lichtinval in de woningen.

Metingen
Onlangs is door de gemeente met een vertegenwoordiger van de leverancier van de armaturen een aantal lichtmetingen uitgevoerd. Met name op de Hortensialaan en Tulpstraat is op een aantal plaatsen het verlichtingsniveau gemeten. De uitkomst is dat de gemeten waarden nagenoeg overeenkomen met de waarden, die tevoren bij het ontwerp zijn berekend. Ze komen dan ook overeen met norm NSVV. Ook bleek dat de gelijkmatigheid van het licht uitstekend te noemen is. Uit de controle van de locaties van de lichtmasten kwam naar voren dat er inderdaad sprake is van uitstraling van licht achter de mast. Dit was en is (maar nu dus in enigszins verhoogde mate) de bedoeling. De overgang van verlicht naar onverlicht moet in een straat geleidelijk zijn; dit komt het ervaren van sociale veiligheid van bewoners ten goede. De situatie in genoemde wijk met smalle trottoirs, ondiepe voortuinen en masten die vanwege de ligging van nutsleidingen op de erfgrens zijn geplaatst, heeft dan ook onvermijdelijk tot gevolg dat er wat meer licht in de richting van de woningen schijnt.

Even wennen?!
Wij raden bewoners aan zichzelf eerst een gewenningstijd te gunnen, waarbij zij wellicht ook tot de conclusie zullen komen dat het nieuwe licht ook veel voordelen biedt.

Wat kost dat nou?....
Straatmeubilair, waaronder de straatverlichting valt, is niet goedkoop. Eén straatlantaarn kost, inclusief het plaatsen, ongeveer 2000,-. Er zijn nu zo'n 2000 vervangen, goed een bedrag van circa 4 miljoen. En dan te weten dat er nog eenzelfde aantal moet worden vervangen .....; 8 miljoen totaal dus!

Galmproject: sportief bewegen voor senioren

Het galmt binnenkort weer in Zeist

Het eerste en tweede GALM-project in Zeist-West en Den Dolder zijn nog maar net afgesloten of het derde GALM-project staat alweer voor de deur. GALM staat voor Groninger Actief Leven Model. Het GALM-project beoogt senioren die momenteel nog niet bewegen aan het bewegen te krijgen en te houden. Het project heeft een preventief karakter. Niet door voorlichting te geven over ü zou dit kunnen doen en dat moeten laten", maar door gezond en fit oud te worden middels sport- en spelactiviteiten.
Het GALM-project in Zeist-West en Den Dolder is een groot succes gebleken. Daarom wordt er een nieuw project opgestart. Inwoners van de wijken Patijnpark, Dichtersbuurt, Verzetswijk, Indische buurt, Valckenbosch, Staatsliedenkwartier, Componistenbuurt en Mooi Zeist van 55 tot en met 65 jaar krijgen deze week een uitnodiging om deel te nemen aan het project. Op dinsdagmiddag 19 september aanstaande komen vrijwilligers langs de deur om alle aangeschreven 55 plussers persoonlijk te benaderen. Zij bellen aan, nemen de ingevulde vragenlijsten mee en kunnen eventuele vragen over het project beantwoorden.
Op zaterdag 7 oktober is er een fitheidstest in sporthal Dijnselburg. Onder deskundige leiding kunt u bij de verschillende onderdelen, zoals het testen van de soepelheid van uw spieren, uw coordinatie en uithoudingsvermogen, ervaren hoe fit u bent. Op woensdag 18 oktober start een 12 weken durend sport introductieprogramma. De GALM-lessen vinden plaats in de sporthal Dijnselburg en de gymzaal aan de Javalaan. Kosten f 4,50 per keer. Woensdag 24 januari 2001 start het vervolgprogramma van 30 weken. Dit programma wordt afgesloten met een tweede fittest. De uitslagen van de twee fittesten worden dan met elkaar vergeleken. De GALM-ers uit Zeist-West en Den Dolder bleken allemaal fitter te zijn geworden!!!

Mocht u vragen hebben, dat kunt u bellen met Evert van Leijenhorst van de gemeente Zeist, afd. Accommodaties, Sport- en Recreatievoorzieningen, telefoon 030-6987361. Graag bellen tussen 09.00 en 12.30 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie