Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Universitaire onderzoeksprogramma's voor duurzame energie

Datum nieuwsfeit: 08-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Novem

08-Sep

Onderzoekers slaan brug tussen techniek en maatschappij voor duurzame energievoorziening

In vijf nieuwe universitaire onderzoeksprogramma's wordt kennis ontwikkeld die nodig is voor de overgang naar een duurzame energievoorziening. In deze programma's werken bètawetenschappers samen met gammawetenschappers, zodat technologische vernieuwing en invoering van deze technologie in de samenleving hand in hand kunnen gaan.

De onderzoeken vinden plaats in het kader van het
Stimuleringsprogramma Energieonderzoek, dat wordt gefinancierd door NWO, Novem/ministerie van Economische Zaken en ministerie van OC&W. De themas van de programmas variëren van energie uit biomassa tot invoering van energiebesparende technologie in het midden- en kleinbedrijf.

Het Stimuleringsprogramma Energieonderzoek is opgezet door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu bv). Het is de eerste keer dat deze twee organisaties samen een stimuleringsprogramma hebben ontwikkeld. NWO financiert fundamenteel en fundamenteel-strategisch wetenschappelijk onderzoek.

Novem speelt een belangrijke rol in de overdracht van kennis op energie- en milieuterrein aan maatschappelijke partners, zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Eén van de doelstellingen van het Stimuleringsprogramma Energieonderzoek is dan ook om de band tussen het universitaire en toegepaste onderzoek te versterken. De samenwerking tussen bèta- en gammawetenschappers in de geselecteerde onderzoeksprogrammas is nodig omdat de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energiebesparing en duurzame energie alleen kunnen worden opgelost als technische kennis wordt gecombineerd met kennis van menselijk gedrag, samenleving en economie.

Het Stimuleringsprogramma Energieonderzoek beschikt over een budget van 12 miljoen gulden, dat in twee tranches aan projecten wordt toegekend. De vijf in de eerste tranche gefinancierde onderzoeken gaan eind 2000 van start. De eindresultaten worden in 2004 verwacht.

De vijf gehonoreerde onderzoeksprogrammas zijn:


* Energie uit biomassa (1)
Maatschappelijke acceptatie van biomassa als duurzame energiebron: consequenties voor ontwikkeling en implementatie (Technische Universiteit Eindhoven)
In dit programma wordt gewerkt aan een succesvolle implementatiestrategie voor energie uit biomassa.


* Energie uit biomassa (2)
Energie uit biomassa: multifunctioneel landgebruik en cascadetoepassing gericht op kostenreductie en optimaal landgebruik (Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Research Centrum en Technische Universiteit Delft) In dit programma wordt onderzocht in welke mate multifunctioneel landgebruik in combinatie met biomassa kan leiden tot goedkopere energie uit biomassa en efficiënter gebruik van schaars land.


* Energiebesparing in het bedrijfsleven
Stimulering van energie-efficiëntie: vergelijkend meta-analytisch case-studie-onderzoek (Vrije Universiteit, Katholieke Universiteit Brabant, Universiteit Utrecht en ECN)
In dit programma wordt gezocht naar de oorzaken van het feit dat veel bedrijven (MKB, lichte industrie en dienstverlening) nog maar weinig gebruik maken van energie-efficiënte technologie. Het potentieel voor energiebesparing is daar namelijk wel groot.


* Duurzame elektriciteit
Versnelde invoering van een duurzame elektriciteitsvoorziening in Nederland (Utrecht Centre for Energy Research, Technische Universiteit Delft, Universiteit Maastricht en ECN) Doel van dit programma is een integrale analyse van de implementatie van duurzame elektriciteitsvoorziening in Nederland, waarbij wordt gekeken naar institutionele, economische en maatschappelijke aspecten. Dit gebeurt in het belang van de ondersteuning van het Nederlandse beleid hieromtrent en versnelling van de invoering van deze vorm van
elektriciteitsvoorziening.


* Fossiele brandstoffen en CO2-opslag
Introductie van geavanceerde fossiele brandstofopties met CO2-opslag in de energiehuishouding (Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft en Rijksuniversiteit Leiden) In dit programma wordt gezocht naar ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manieren om fossiele brandstoffen te gebruiken. Daarbij wordt vooral gekeken naar opslagmogelijkheden voor CO2.

Ook zijn in de eerste tranche twee kleinere projecten gefinancierd, die van sterk verkennende aard zijn, te weten:

* Nutsvoorzieningen op wijkniveau
Het milieu weer bij de mensen gebracht: leiden energievoorziening, afvalverwerking en watervoorziening op wijkniveau tot een duurzamer samenleving? (Vrije Universiteit)
In dit programma wordt onderzocht of nutsvoorzieningen op wijkniveau leiden tot duurzamer gedrag van bewoners. Dit onderzoek is reeds afgerond.


* Energiebesparing in de landbouw
Modelleren van energiestromen op landbouwbedrijven in een bepaalde regio: mogelijkheden en moeilijkheden (Wageningen Universiteit en Research Centrum)
In dit programma wordt gezocht naar een model voor het uitvoeren van eenduidige energieanalyses binnen landbouwbedrijven op regionaal niveau.Meer informatie over het NWO/Novem Stimuleringprogramma Energieonderzoek is te vinden op www.novem.nl/nwo. Bron: Novem

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie