Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actie Contactgroep Flevoland tegen Kinderbescherming

Datum nieuwsfeit: 09-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Eerstvolgende actie in Flevoland 9 september 2000. Verzamelen 9.30 station Lelystad.

Kinderbescherming of Kinderdieven?
Rechterlijke Macht in Opspraak.

Ik nodig u uit na te denken over de integriteit van de rechterlijke macht in de sector jeugd- en familierecht door uitspraken in de sector jeugd- en familierecht te vergelijken met uitspraken van rechters in andere sectoren m.b.t. inzage dossier en contactjournaal (gezins)voogd.

Het is algemeen bekend dat de kinderrechters onderonsjes hebben met Raad voor de Kinderbescherming en gezinsvoogdij-instellingen, bijvoorbeeld het zogenaamde tripartiete overleg. Maar hoe bewijs je nu dat de gezinsvoogdij-instellingen veel kinderrechters in hun zak hebben en de dienst uit lijken te maken over veel kinderrechters in de sector jeugd- en familierecht.

Ik nodig u uit na te denken en uitspraken van rechters te vergelijken m.b.t. inzage dossier.

Zaak 1.

Miljoenenstrop voor Rabobank. Zutphen - Rabobank Nederland en de Rabobank in Doetinchem moeten oud-werknemer T. Bazelmans van de rechter 4, 5 miljoen gulden betalen. De reden is dat Bazelmans, ondanks een dwangsom van 20.000,-- per dag, geen inzage heeft gekregen in door hem opgevraagde dossiers. Daaruit zou blijken dat zijn ex-werkgever hem in de affaire met een Doetinchemse beleggingsclub in een kwaad daglicht heeft gesteld.

Zaak 2.

Knopje Zoek uitspraak schadevergoeding tegen psychiater op de site?

Zaak 3.

Macht is recht! Wie meer macht heeft, heeft meer rechten, en eigent zich ongestraft meer rechten toe (René Diekstra 22-5-2000)

contra

Zaak 1 in de sector jeugd en familierecht.

Vader X. zit jarenlang ten onrechte gedetineerd en wordt na jaren vrijgesproken. Vader krijgt zijn schadevergoeding van Justitie omdat vader ten onrechte heeft vastgezeten. Tijdens de onterechte detentie is vader echter ontheven van het ouderlijk gezag en heeft de kinderrechter zijn kinderen in een pleeggezin laten plaatsen. Vastgesteld is echter dat deze vader zijn kinderen ten onrechte zijn afgenomen, hij is immers vrijgesproken en heeft een schadevergoeding uitgekeerd gekregen. Als u denkt dat vader na onschuldig vast te hebben gezeten zijn kinderen wel zal terugkrijgen dan heeft u het mis. De kinderen zijn immers in de klauwen van de Kinderbescherming Rotterdam terechtgekomen en die laat niet zomaar los integendeel vrijwel alles wordt in het werk gesteld om te voorkomen dat vader zijn kindertjes terugkrijgt. Hebben we hier te maken met kinderbescherming of kinderdieven? Om zich te verdedigen heeft vader natuurlijk afschrift nodig van het complete dossier van de (gezins)voogdij-instelling inclusief het contactjournaal (gezins)voogd. De Provinciale Klachtencommissie stelde deze vader in het gelijk m.b.t. afgifte van het contactjournaal.

Zie derde bonafide uitspraak inzake contactjournaal hieronder vermeld. De voogdij-instelling heeft echter maling aan deze uitspraak en vader start een Kort Geding met als inzet afgifte compleet dossier. De betrokken President van Rotterdam gaat in casu klakkeloos en kritiekloos af op de manipulerende voogdij-instelling en oordeelt dat vader geen recht heeft op afgifte van het contactjournaal (gezins)voogd. De rechter laat prima zien hoe zij omgaat met haar werk. Uit deze zaak blijkt weer opnieuw dat de rechter dat niet kan. De zaak wordt afgedekt door een rechter die afgifte van een compleet dossier weigert. Of heeft de Arrondissementsrechtbank Rotterdam hier boter op haar hoofd, want deze rechtbank heeft vader immers ten onrechte tot een jarenlange vrijheidsstraf veroordeeld waardoor vader zijn kinderen zijn afgepakt. Wat staat er in het contactjournaal (gezins)voogd wat deze vader niet mag weten

Zaak 2 in de sector jeugd en familierecht.

De zaak Sharon Jansen. Vader zorgt elf jaar voor zijn dochter, wordt op een kwade dag ten onrechte opgepakt door de politie en zit een dag vast. De dochter wordt tijdelijk bij moeder ondergebracht. De volgende dag wil vader zijn dochter terug maar na manipulatie van Justitie lukt dat niet en vader ziet zijn kind niet meer terug. Vast staat dat de Raad voor de Kinderbescherming Haarlem heeft toegegeven dat in de zaak van Sharon Jansen van alles is misgegaan. Er komt een OTS maar dat is een farce. Wat staat er in het contactjournaal (gezins)voogd wat deze vader niet mag weten

Zaak 3 in de sector jeugd en familierecht.

Oma Admiraal zorgt jarenlang voor het kindje van haar dochter. Vader is nauw betrokken bij de opvoeding van zijn dochter. Moeder wordt achttien en wil het gezag over haar dochter terug. De Raad voor de Kinderbescherming Lelystad bemoeit zich met de zaak en adviseert kind gaat naar moeder zonder dat met vader is gesproken of met vader rekening wordt gehouden. De kinderrechter wil een OTS om de overdracht goed te regelen met een omgangsregeling voor oma (jarenlang opvoeder vanaf de geboorte) en vader. De zaak komt echter terecht bij de kinderdieven van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland. Het kind wordt naar moeder gebracht en oma en vader zien het kindje nooit meer terug omdat de kwakzalvers van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland een half jaar later moeder en dochter naar het buitenland laten vertrekken met toestemming van de Raad voor de Kinderbescherming Lelystad. Wat staat er in het contactjournaal (gezins)voogd wat oma Admiraal en vader niet mogen weten

Zaak 4 in de sector jeugd en familierecht.

De zaak van vader G. van Spronsen uit Lelystad. De kinderrechter en de Provinciale Klachtencommissie hebben geoordeeld dat zijn kind kerstmis 1998 ten onrechte bij vader is weggehaald door de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland. Toch krijgt vader zijn kind niet terug. De gezinsvoogdij-instelling weigert vader afschrift compleet dossier inclusief contactjournaal. Wat staat er in het contactjournaal (gezins)voogd wat deze oma en vader niet mogen weten

Zaak 5 in de sector jeugd en familierecht.

De zaak van vader Edo van Tienen. Een zogenaamde omgangs OTS. Vader krijgt gelijk na het indienen van klachten. De Stichting Jeugd en Gezin Flevoland dient een verzoek in tot stopzetting omgang tussen vader en kinderen omdat de wens van vader om gelijk te krijgen niet in het belang is van kinderen. Dit wordt toegewezen. De vader wordt door de kinderrechter uitgeleverd aan de kwakzalvers en kinderdieven van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland. De gezinsvoogd heeft in een jaar tijd vader en kinderen slechts een half uur gezien en constateert dat alle problemen bij vader liggen en dat vader moet worden onderzocht met hulp van video-opnamen. Vader weigert eenzijdige video-opnamen en tot op heden heeft vader zijn kinderen niet meer gezien. Hebben we hier te maken met kinderbescherming of kinderdieven? Wat staat er in het contactjournaal (gezins)voogd wat deze oma en vader niet mogen weten

Ik nodig iedereen uit na te denken en vragen te stellen.


1. Als een ouder ten onrechte tot een vrijheidsstraf is veroordeeld en vrijkomt krijgt deze ouder dan ook zijn kinderen terug, als de kinderen als gevolg van (niet terechte) detentie zijn afgenomen?

2. Als de Provinciale Klachtencommissie uitspraak doet dat een ouder recht heeft op afgifte van het contactjournaal wat voor nut heeft zo'n uitspraak als de manipulerende voogdij-instelling de uitspraak aan haar laars lapt en de Kort Geding rechter de voogdij-instelling hiermee in het gelijk stelt.

3. Is het acceptabel dat (groot)ouders in Nederland ten onrechte van hun kinderen worden beroofd door de Raad voor de Kinderbescherming, gezinsvoogdij-instelling en kinderrechter waarbij bovendien geheime dossierstukken zoals contactjournaal (gezins)voogd niet door de ouders gelezen mogen worden.
Persoonlijk denk ik dat de tijd gekomen is dat verontruste burgers zich gaan realiseren dat in Nederland ten onrechte kinderen van hun ouders worden afgepakt en dat deze ouders hun kinderen niet terug krijgen om misstanden bij de rechterlijke macht en kinderbescherming af te dekken. Het is dan ook belangrijk om in opstand te komen tegen "kinderdieven" in Nederland die ouders ten onrechte hun kinderen afpakken en ook afgifte van bijvoorbeeld contactjournalen weigeren.

Ik nodig dan ook "verontruste (groot)ouders" uit naar Flevoland te komen om niet alleen met (prik)acties voor het gebouw van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland en andere gebouwen in deze sector maar overal in Flevoland afgifte van contactjournalen (gezins)voogd op te eisen door flyers uit te delen en met een massale actie bij de opening van de nieuwe rechtbank in Lelystad in 2001 de rechterlijke macht te laten zien dat weigering afgifte compleet contactjournaal (gezins)voogd de integriteit van de rechterlijke macht op een ernstige manier zal aantasten en funest zal zijn voor de acceptatie van rechtspraak in de sector jeugdDe (prik)acties zullen en moeten ook vriendelijk zijn en hebben het karakter van voorlichting over de sector jeugd en familierecht. Het wordt niet op prijs gesteld als zogenaamde "dwaze vaders" of andere vader(actie) groepen aan de acties in Flevoland meedoen. De acties zijn bedoeld om zowel vaders als moeders te helpen die problemen hebben met de sector en hebben als hoogste prioriteit afgifte van complete contactjournalen af te dwingen. Ik ben op dit moment van mening dat alle (groot)ouders en minderjarigen dezelfde problemen hebben met deze sector en de zogenaamde vader belangen groeperingen zoals Dwaze Vaders spelen de sector juist in de kaart.

Ik distantieer mij op dit moment dan ook nadrukkelijk van deze groeperingen en wil daarmee een duidelijk signaal afgeven dat het natuurlijk iedereen vrij staat welke groepering dan ook te steunen, maar dat "verstandige vaders en moeders" organisaties en acties steunen die de belangen van grootouders, ouders en kinderen gezamenlijk willen behartigen en daarmee het probleem daar leggen waar het hoort namelijk de kinderbescherming en de kinderrechter die waarheidsvinding onmogelijk maken en daarmee problemen alleen maar laten escaleren om oplossingen te kunnen blijven verkopen. Ik ben mij er terdege van bewust dat ik met deze stellingname de vaderorganisaties tegen mij in het harnas jaag. Ik nodig hen echter uit na te denken. Prioriteit voor alle ouders en kinderen in Nederland is dat de sector gedwongen wordt complete dossiers inclusief contactjournalen af te geven zodat ouders weten wat de kinderbescherming allemaal over hen schrijft of laat schrijven.

Jan Hop Telefoon
0341-558356
E-mail (johnhop@hetnet.nl)

Informatie over (de acties) Contactgroep Flevoland:

Edo van Tienen Telefoon 06-24643498 E-mail e.vantienen@chello.nl

G van Spronsen Telefoon 0320-241776 E-mail g.vanspronsen@chello.nl

Mevrouw S.Vermeulen Telefoon 0299-771234 E-mail esvermeulen@chello.nl

Jan Hop E-mail johnhop@hetnet.nl

Mevrouw Admiraal den Haan

Willem Zweverink Telefoon 0592-399772 E-mail willem@amazed.nl

Gebruik de flyer voor verspreiding van informatie. Maak kopieën en geef die door.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...