Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open Monumentendagen Nederland Waterstaat in Zutphen

Datum nieuwsfeit: 09-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zutphen

Open Monumentendagen

De veertiende Open Monumentendag beslaat dit jaar twee dagen: zaterdag 9 en zondag 10 september. Het landelijke thema is dit keer 'Nederland waterstaat'. Monumenten op dit terrein zijn onder meer vuur- en watertorens, forten, sluizen, watermolens en scheepswerven. Belangrijk onderdeel van het programma vormen de vaartochten met het stoom-salonschip 'Succes', dat twee keer per dag tussen Zutphen en Deventer vaart.
Verder vaart ook de fluisterboot en wel op de Berkel. De Open Monumentendag speelt zich niet alleen af op en rond het water, maar zeker ook op het vasteland.
Er zijn tal van activiteiten en evenementen en veel monumenten zijn gratis toegankelijk voor het publiek. Een programmaboekje is binnenkort (gratis) verkrijgbaar bij de VVV en bij het stadhuis. Een greep uit het programma:

* stadswandeling langs de vele monumentale bezienswaardigheden in Zutphen;

* een stadsrondrit in de fluisterkar voor mensen die moeilijk ter been zijn;

* waterwandelroute, verzorgd door het Waterschap Rijn en IJssel;
* kanotochten over de Berkel;

* straattheater 'Voor ieder die het oog op wild durft te zetten';
* openstelling van monumenten als de St. Walburgskerk, het monumentale stadhuis, de broederenkerk, de St. Jan en de musea (waaronder ook het Grafisch Museum).

De Open Monumentendag beoogt de belangstelling voor het cultuur-historisch erfgoed te vergroten. Het is een landelijk evenement dat plaatselijk ingevuld wordt. Vorig jaar trok de Open Monumentendag zo'n 800.000 bezoekers.

Parkeren vrachtauto's

Vrachtauto's mogen buiten werktijd alleen nog maar geparkeerd worden op het bedrijventerrein De Mars en op het parkeerterrein achter het politiebureau aan de Houtwal. Dat hebben burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag besloten.
Het gaat daarbij om vrachtauto's die -inclusief de lading- een lengte hebben van meer dan zes meter. Parkeren buiten de toegestane locaties is verboden tussen 's avonds zes uur en 's ochtends 08.00 uur. Sinds 1990 mochten vrachtauto's ook geparkeerd worden op een gedeelte van het bedrijventerrein De Stoven. Dat is nu niet meer toegestaan. Gezien de behoefte aan parkeerruimte voor vrachtwagens laat het college nagaan of het bedrijventerrein De Revelhorst na uitbreiding nog mogelijkheden biedt. De gedachten gaan uit naar een ruimte onder hoogspanningskabels waar geen bebouwing mogelijk is.

Perkeren vrachtauto's

Vrachtauto's mogen buiten werktijd alleen nog maar geparkeerd worden op het bedrijventerrein De Mars en op het parkeerterrein achter het politiebureau aan de Houtwal. Dat hebben burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag besloten.
Het gaat daarbij om vrachtauto's die -inclusief de lading- een lengte hebben van meer dan zes meter. Parkeren buiten de toegestane locaties is verboden tussen 's avonds zes uur en 's ochtends 08.00 uur. Sinds 1990 mochten vrachtauto's ook geparkeerd worden op een gedeelte van het bedrijventerrein De Stoven. Dat is nu niet meer toegestaan. Gezien de behoefte aan parkeerruimte voor vrachtwagens laat het college nagaan of het bedrijventerrein De Revelhorst na uitbreiding nog mogelijkheden biedt. De gedachten gaan uit naar een ruimte onder hoogspanningskabels waar geen bebouwing mogelijk is.

Subsidie voor vervanging loden leidingen

Zo'n 300.000 woningen in Nederland hebben nog een loden binnenwaterleiding. Het gaat om woningen die voor 1960 zijn gebouwd. Loden leidingen geven minuscule deeltjes lood af aan het drinkwater. Voor kinderen tot een jaar kan dat gezondheidsrisico's opleveren. Sinds kort is het weer mogelijk om subsidie te krijgen voor het vervangen van loden leidingen. Vervanging gebeurt op vrijwillige basis. Waterleidingbedrijven zijn echter verplicht de loden aansluitleiding tot in de woning te vervangen.
Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van het aantal meters nieuw aan te leggen binnenwaterleiding. Dat bedrag wordt aangevuld met de zogenoemde begeleidingskosten van de installateur. Het maakt niet uit of het werk door de installateur dan wel in eigen beheer wordt uitgevoerd. Er moet wel een offerte van een erkend installateur aan ten grondslag liggen.

Bedragen

* bij kosten t/m 1.000 gulden: 75% van die kosten;
* bij kosten tussen 1.000 en 2.000 gulden: 750 gulden plus 60% van de kosten boven de 1.000 gulden;

* bij kosten tussen 2.000 en 3.000 gulden: 1.350 gulden plus 50% van de kosten boven de 2.000 gulden

* bij kosten van meer dan 3.000 gulden: een subsidie van 1.850 gulden.
De regeling is van kracht tot het einde van 2004. De aanvraag voor huurwoningen kan eventueel de de huurder worden gedaan maar moet dan mede ondertekend worden door de eigenaar/verhuurder. Bovendien moet elke aanvraag altijd mede ondertekend worden door een erkend installateur.

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de Stichting Loodsanering Nederland, telefoon 070 3477551. Het aanvraagformulier moet ingediend worden bij het ministerie van VROM. VROM betaalt ook de subsidie. Een informatiefolder is verkrijgbaar bij de balie (nr. 8) van de dienst Stadswerk in het stadhuis, 's Gravenhof 2.

Evenementen

's Gravenhoffestival
Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus wordt op het 's Gravenhof het 's Gravenhoffestival gehouden.
De burgemeester heeft daarvoor op 13 juli jl. vergunning verleend. In verband hiermee zal de rijbaan 's Gravenhof (tussen de St. Walburgskerk en de parkeerplaats 's Gravenhof) afgesloten worden vanaf 25 augustus, 07.00 uur 's morgens tot en met maandag 28 augustus, 10.00 uur 's morgens. Gedurende deze periode kan het verkeer wel rondom de St. Walburgskerk rijden om de Lange Hofstraat te bereiken, behalve tijdens de buitenconcerten. Dan is ook die route afgesloten, evenals de route richting Waterstraat.
de buitenoptredens zijn:

* op 25 augustus van 20.30-22.00 uur;

* op 26 augustus van 20.30-23.00 uur;

* op 27 augustus van 14.30-16.30 uur.

In verband hiermee is de parkeerplaats 's Gravenhof afgesloten:
* op 25 augustus van 12.00-24.00 uur;

* op 26 augustus van 17.00 uur tot en met 27 augustus, 17.00 uur.
Dit parkeerverbod geldt voor zowel de betaalde parkeerplaatsen als de vergunningshoudersplaatsen. Ook de parkeerplaatsen (voor vergunninghouders) aan het Kerkhof, zijde 's Gravenhof zijn gedurende de genoemde tijden afgesloten.

Kunstmarkt
Op zondag 27 augustus aanstaande wordt op de IJsselkade de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Op die dag mogen er geen auto's staan op de parkeerplaatsen achter de kademuur en bij het waterwerk.

Feestweek
Vanaf zondagnacht 3 september, 24.00 uur, moeten de Zaadmarkt, Houtmarkt en Groenmarkt autovrij zijn. In verband met de feestweek wordt de jaarlijkse kermis maandachtend vroeg (4 september) opgebouwd.

SP-raadslid treedt terug

Mevrouw P. Elizen, raadslid van de Socialistische Partij (SP) in Zutphen, kan wegens persoonlijke omstandigheden gaan raadsvergaderingen bijwonen. De SP-fractie heeft daarom besloten om de huidige fractiemedewerker, de heer D. Westerveld, is september voor te dragen als raadslid voor de SP. Mevrouw Elizen blijft wel betrokken bij de fractie. Zodra de omstandigheden het toelaten zal zij weer als fractiemedewerker en als lid van de raadscommissie Welzijn, Natuur & Milieu functioneren. Wanneer de omstandigheden van mevrouw Elizen het toelaten, zal de heer Westerveld weer voor haar plaats maken, aldus een persbericht van de Zutphense SP.

Dienstregeling Beverbus

In de openbaar vervoer-gids van Syntus is ook de dienstregeling van de Beverbus opgenomen. Deze dienstregeling blijkt voor enige onrust te hebben gezorgd, omdat daarin niet alle haltes van de Beverbus zijn vermeld. Aan de routes is ten opzichte van de vorige dienstregling bijna niets veranderd. Alleen vanwege de herinrichting van de Graaf Ottosingel en de Polsbroek is een kleine wijziging doorgevoerd: de Beverbus rijdt niet meer via Polsbroek en Hogestraatje naar de Laarstraat, maar via de Graaf Ottosingel. De Beverbus komt dus nog wel in de Laarstraat en ook bij De Polbeek. In verband met het instellen van eenrichtingverkeer zijn de haltes op de Polsbroek en het Hogestraatje opgeheven. Bezoekers van de winkels op het Miro-terrein kunnen uitstappen bij 'De Martinet' (dichtstbijzijnde halte), de Graaf Ottosingel of de Laarstraat. Overigens, de wijziging van de route van de Beverbus dateert al van december vorig jaar. Toen is eenrichtingverkeer ingesteld in het Hogestraatje, waardoor de bus er niet meer door kon.
In de Beverbus kunnen strippenkaarten en alle overige plaatsbewijzen (zoals OV-jaarkaarten) die in het openbaar vervoer geldig zijn, worden gebruikt. Bovendien is er een speciaal Beverabonnement voor mensen van 65 jaar en ouder. Dit is te koop bij het informatiecentrum van de Stichting Ouderenwerk in centrum De Born. Het Beverabonnement is binnen de gemeente Zutphen ook geldig op lijn 80.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie