Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cursus FOW over Confucianisme: natuur en bestemming mens

Datum nieuwsfeit: 09-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Chinese filosofie (1)
Confucianisme: natuur en bestemming van de mens (9 september 2000)

Het Confucianisme was gedurende meer dan tweeduizend jaar het officiële wereldbeeld van China, zoals het Christendom dat van Europa was. In de loop der eeuwen heeft het natuurlijk verschillende trekken getoond: wijsheidsleer, religie, academische filosofie. In tegenstelling tot het Christendom is het Confucianisme echter nooit op een hiernamaals, maar op het leven in deze wereld en maatschappij gericht geweest. In de eerste cursusdag over het Chinese denken zullen we nagaan welke plaats het Confucianisme ingenomen heeft ten opzichte van andere wereldbeschouwingen in China: het Taoïsme en het Boeddhisme. Als uitgangspunt nemen we het confucianistische denken over - de goedheid of slechtheid van - de menselijke natuur, waardoor de overeenkomsten en verschillen met het Europese denken zichtbaar worden.

Aanbevolen literatuur
° Leeuw. K.L. van der, Het Chinese Denken, Amsterdam, Boom/Meppel 1994. Hierin uitgebreide literatuurverwijzingen die vaak ook van een korte annotatie zijn voorzien.
° Cheng, Anne: Histoire de la pensée chinoise, Parijs, Éd. du Seuil, 1997. Een goed en toegankelijk recent overzicht - helaas alleen voor diegenen die de Franse taal machtig zijn. Dit boek bevat uitgebreide literatuurverwijzingen.
° Graham, Angus C.: Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient China. La Salle IL, Open Court, 1989.
Dit is het mooiste en meest interessante boek over de filosofie van de Chinese oudheid - de meest roerige en veelzijdige periode. ° Defoort, Carine, & Nicolas Standaert (red.), In gesprek met Mencius. Kapellen, Uitgeverij Pelckmans/Kampen, Kok Agora, 1998. Dit boek bevat een aantal artikelen van verschillende mensen - ook van Karel van der Leeuw - en bij elk thema steeds vertaalde fragmenten uit de Mencius. Het is interessant en leesbaar voor de 'leek' - geïnteresseerd in het denken.

Dr. K.L. van der Leeuw studeerde filosofie met als bijvakken klassiek Chinees en Chinese filosofie. Hij is verbonden aan de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam als vakdidacticus en onderwijsadviseur. Karel van der Leeuw is medeoprichter van het Centrum voor kinderfilosofie en van de Europese stichting voor Kinderfilosofie Sophia.

Algemene gegevens:

1. CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" van de Stichting filosofie Oost - West

2. FOW is een landelijke organisatie: Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.

3. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
4. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.
5. Tijd van 10.00 - 16.30 uur; toegang f 50,- per dag (voor 2001 f 75,- per dag) aan de zalen te voldoen.

6. Data voor 2000 zijn 9 september, 7 oktober, 4 november, 25 november; en voor 2001: 19 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei, 15 september, 6 oktober, 10 november en 15 december.

7. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarkstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
8. Website www.filosofie-oostwest.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie