Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente WestervoortNIEUWSBERICHTEN

Begroting 2001

Vanaf 12 september 2000 ligt gedurende 1 maand ter inzage de gemeentelijke begroting voor 2001 in kamer 128 van het gemeentehuis. Geïnteresseerden kunnen het boekwerk s morgens tussen 8.00 en 12.30 uur inzien, of tegen betaling van 82,50 aan leges verkrijgen.
Mocht u naar aanleiding van de begroting vragen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij de heer H.J. Willemsen (tel. 3179410) of de heer J. van Tuijl (tel. 3179400).

Dwangbevelen gemeentelijke belastingen

Op 30 juni 2000 is de tweede en tevens laatste termijn voor de betaling van de gemeentelijke belastingen 2000 vervallen voor belastingplichtigen die:

* geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven;
* waarvan de machtiging om administratieve redenen is ingetrokken;
* voor reinigingsrechten zijn aangeslagen.
Met de dagtekening 15 augustus 2000 zijn vervolgens de aanmaningen verzonden. Tevens zijn op deze datum de aanmaningen verzonden voor belastingplichtigen die over 1999 nog een aanvullende aanslag hebben ontvangen.

In het Duivoorts Weekblad zijn diverse publicaties geplaatst over de gemeentelijke belastingen, zoals het vervallen van de eerste en de tweede termijn van de belastingen en over het feit dat de aanmaningen verzonden werden.

Vanaf 20 september 2000 gaat de gemeentelijke deurwaarder op pad met dwangbevelen voor die belastingplichtigen die ook na het verzenden van de aanmaningen nog niet betaald hebben of nog niet hebben gereageerd.

Wij willen u er op wijzen dat de kosten van een dwangbevel aanzienlijk zijn, minimaal 45,00.

Op maandag 25 september 2000 is het bureau belastingen tijdens de avondsecretarie geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor belastingplichtigen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven lopen de termijnen gewoon door tot en met oktober 2000.

Collectes

Van 10 t/m 16 september: Prinses Beatrix Fonds.

Inspraak 9e uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan De Ganzenpoel

Eindverslag

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken bekend dat de terinzagelegging van het voorontwerp van het 9e uitwerkingsvoorschrift van het bestemmingsplan De Ganzenpoel heeft geleid tot geen inspraakreactie.
Het eindverslag van deze inspraakprocedure is thans vastgesteld en ligt met ingang van 13 september 2000 gedurende een termijn van vier weken bij de afdeling AJZ/VROM ter inzage. Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak). Deze datum is tevens het officiële einde van de inspraakperiode. De mogelijkheid bestaat om ten aanzien van de uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht bij burgemeester en wethouders in te dienen. Dit dient te geschieden binnen vier weken na afloop van de inspraakprocedure.

Ontwerp 9e uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan De Ganzenpoel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de artikelen 3 en 21 van het bestemmingsplan De Ganzenpoel bekend, dat met ingang van 13 september 2000 gedurende een termijn van twee weken het ontwerp van het 9e uitwerkingsvoorschrift van het bestemmingsplan De Ganzenpoel bij de afdeling AJZ/VROM voor een ieder ter inzage ligt. Deze uitwerking moet het mogelijk maken dat aan de linkerzijde van het jeugd- en jongerencentrum aan de Rosmolen een speelterrein wordt aangelegd waarop speeltoestellen (o.a. een skatebaan) kunnen worden geplaatst.
Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Gedurende de genoemde termijn van twee weken kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Bellen en autorijden gaan niet samen

De helft van alle Nederlanders heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. Op straat, op de fiets, in de trein, in de auto, overal zie je mensen telefoneren. Maar bellen in de auto, betekent minder aandacht voor het verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat bellers achter het stuur tweemaal zoveel kans hebben op een ongeval. Elk jaar vallen er naar schatting vijfentwintig tot dertig doden en raken er 133 mensen gewond door het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden.

Het gesprek leidt je af, ook als je handsfree belt. Het komt veel voor dat mensen gaan slingeren, langzamer rijden of het overzicht verliezen als ze al rijdend telefoneren. Ook het reactievermogen vermindert. Je hebt meer tijd nodig om plotseling te remmen of uit te wijken. Na beëindiging van een gesprek blijft de invloed nog zeker tien minuten aanwezig, je hebt je aandacht er niet bij.

Bellen in de auto is in Nederland niet verboden. Rijgedrag dat gevaar oplevert voor andere weggebruikers kan wel een reden zijn voor de politie om tot aanhouding over te gaan. Het is beter om even te stoppen op een parkeerplaats als je wilt bellen. Als het echt nodig is om te bellen in de auto, doe dit dan wel handsfree. Dan heb je in elk geval beide handen om te sturen en te schakelen. Dat is al een stuk veiliger.

Goedkeuring 1e wijzigingsvoorschrift Naederhuizen

Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort maakt conform het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland, bij besluit van 29 augustus 2000, nr. RE2000.65942, het 1e wijzigingsvoorschrift van het bestemmingsplan Naederhuizen hebben goedgekeurd.

Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de detailhandelsbestemming van het pand Dorpstraat 75-77 in een bestemming dienstverlening en horeca en woondoeleinden.

Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het wijzigingsplan liggen met ingang van 6 september 2000 voortdurend voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling AJZ/VROM, Dorpsplein 1 te Westervoort. Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur en op afspraak van 14.00 uur - 16.00 uur, en tevens maandagavond op afspraak van 18.00 uur - 21.00 uur.

De scholen zijn weer begonnen

Het basis- en voortgezet onderwijs staat weer aan het begin van een nieuw schooljaar. Dit betekent dat er weer veel kinderen op weg gaan van en naar school, vooral in de spits. Veel kinderen raken, met name in de eerste maanden na de zomervakantie, betrokken bij verkeersongevallen. Daarom wordt ook dit jaar de campagne De scholen zijn weer begonnen gehouden.

De scholieren moeten weer wennen aan de dagelijkse schoolroute. Ook is er een groot deel dat voor het eerst naar een nieuwe school gaat en zich de route nog eigen moet maken. Kinderen zijn zich onvoldoende bewust van het gevaar op de weg. Ze fietsen vaak in groepen en letten dan minder op. Ze kunnen plotselinge manoeuvres maken, zoals afslaan of oversteken zonder te kijken of hand uit te steken. Ook willen kinderen in het verkeer nog al eens de kortste weg nemen. Ze snijden bochten af, gaan links rijden, over het trottoir heen en stoppen zo min mogelijk of rijden nog net voor een auto langs. De campagne doet een beroep op alle verkeersdeelnemers om rekening te houden met het gedrag van kinderen.

Ook als ouder van schoolgaande kinderen kunt u een bijdrage leveren aan de veiligheid van uw kind op weg van of naar school. Oefen met uw kind de route die het zelf af moet leggen. Doe dit niet in de auto, maar op de manier waarop het kind het moet doen, dus lopend of op de fiets. Oefen ook op de tijden dat uw kind de route gewoonlijk aflegt. Bespreek de gevaarlijke punten op de route met uw kind. Verder is het belangrijk dat u, wanneer u uw kinderen van school brengt of haalt met de fiets of de auto, nooit direct voor de uitgang van de school stopt. Hiermee voorkomt u een onoverzichtelijke situatie voor de kinderen die naar school gaan of de school uitkomen.

Nieuwe spitsbus

Algemeen

Vanaf Westervoort rijdt lijn 63 na de brug over de IJssel via de nieuwe aangelegde busbaan en de westelijke rijbaan van de Pleyroute naar winkelcentrum Kronenburg, de Lorentz scholengemeenschap, het bedrijventerrein Overmaat en het bedrijventerrein Gelderse Poort (waar o.a. de OHRA en het Kadaster zijn gevestigd).

Bij de halte Kronenburg kunt u overstappen op lijn 2 naar het Olympus College, op lijn 7 naar de Polikliniek Zuid van Ziekenhuis Rijnstate en op Interliner 412 naar Elst en Nijmegen. Belangrijke bestemmingen in Nijmegen als de Universiteit en het Radboudziekenhuis zijn daardoor vanuit de Liemers veel sneller per openbaar vervoer bereikbaar (vanaf de halte Arnhem Kronenburg reist u met Interliner 412 in ca. 35 minuten naar de Universiteitsgebouwen in Heyendaal en naar het Radboudziekenhuis; Interliner 412 heeft richting Nijmegen een eigen busbaan over de Waalbrug; goede kans dat u comfortabel de file passeert!)

s Middags, in omgekeerde richting, kan lijn63 vlak na de brug over de Rijn gebruik maken van een speciale busbaan langs de Pleyroute, welke vlak voor de Westervoortsebrug weer op de Zevenaarseweg uitkomt. En dat scheelt behoorlijk wat tijd!!!

Routes en haltes

Duiven:
Route : Rijksweg, Vergertlaan, Zuidsingel, Weidekervel, Zilverschoon, Vlielandlaan, Klarinetstraat, Engelstraat, Heilweg v.v.

Halten : Den Eng, Thuvine, Dorp, Sporthal, Vergertlaan, Talingstraat, Station NS, Grasklokje, Eilandplein, Schiermonnikoogstraat, Klavierstraat, Opaal, Engelstraat.

Westervoort:
Route : Heilweg, Rivierweg, t Hoge Eind, Klapstraat, Kerkstraat, Brugweg v.v.

Halten : Heilweg, Ganzenpoel, Nieuwhof, Santacker, Emmerik, Sonnedach, De Pals, Vredenburg, Gemeentehuis.

Arnhem :
Zevenaarseweg, busbaan Pleyroute, Pleyweg, Kronenburger Busbaan, Burgemeester Matsersingel, Mr. D.U. Stikkerstraat.

Halten : Winkelcentrum Kronenburg, Groningensingel, Mooieweg, Overmaat, Randweg, Gelderse Poort.

Dienstregeling

Duiven Den Eng

V

07.00

07.15

07.30

07.45

08.00

Westervoort Gemeentehuis

07.25

07.40

07.55

08.10

08.25

Arnhem, Kronenburg

A

07.36

07.51

08.06

08.21

08.36

Interliner 412 naar Nijmegen

V

07.37

08.07

08.37

Arnhem, Gelderse Poort

A

07.42

07.57

08.12

08.27

08.42

Arnhem, Gelderse Poort

V

16.20

16.35

16.50

17.05

17.20

17.35

Interliner 412 naar Nijmegen

A

16.21

16.51

17.21

Arnhem, Kronenburg

V

16.25

16.40

16.55

17.10

17.25

17.40

Westervoort Gemeentehuis

16.35

16.50

17.05

17.20

17.35

17.50

Duiven Den Eng

A

16.56

17.11

17.26

17.41

17.56

18.11

Gratis uitproberen

ConneXXion stelt u in de gelegenheid om lijn 63 een week lang gratis uit te proberen. U dient onderstaande coupon volledig ingevuld op te sturen aan conneXXion, Antwoordnummer 1302, 6800 VC Arnhem. Deze aanbieding geldt tot en met week 47 (van maandag 20 t/m 24 november 2000).

BON voor gratis weekabonnement lijn 63

Naam : ________________________________________________ m / v

Adres : ________________________________________________

Postcode : _________________

Woonplaats : ________________________________________________

vraagt een gratis weekabonnement aan voor de periode van

maandag ___________________ tot en met vrijdag ____________________

(graag data invullen)

Dorpsplein voorgoed afgesloten

Bij de aanleg van het nieuwe centrum van Westervoort is bepaald dat het nieuwe Dorpsplein verboden moest zijn voor autoverkeer. Aangezien het de afgelopen periode nog niet mogelijk was het plein daadwerkelijk af te sluiten, kwam er toch veel verkeer het plein op rijden. Er zijn nu echter voorzieningen getroffen die het plein op een goede manier afsluiten voor autos. Ook bevoorrading van winkels is nu niet meer mogelijk, tenzij de ondernemer een ontheffing heeft. Houdt u er dus rekening mee dat het plein met ingang van 1 september 2000 is afgesloten d.m.v. een beweegbare afsluitpaal en dat u niet meer zomaar het plein op kunt rijden!

Brandweer en ambulances kunnen uiteraard wel het plein op; zij beschikken over een "transponder" waarmee de paal neergelaten kan worden. Ook trouwautos en invaliden in bezit van een invalidenparkeerkaart worden op het plein toegelaten. Laatstgenoemden kunnen zich via de "praatpaal" melden bij de receptie van het gemeentehuis, waarna de paal van daaruit wordt neergelaten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie