Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente WestervoortNIEUWSBERICHTEN

Begroting 2001

Vanaf 12 september 2000 ligt gedurende 1 maand ter inzage de gemeentelijke begroting voor 2001 in kamer 128 van het gemeentehuis. Geïnteresseerden kunnen het boekwerk s morgens tussen 8.00 en 12.30 uur inzien, of tegen betaling van 82,50 aan leges verkrijgen.
Mocht u naar aanleiding van de begroting vragen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij de heer H.J. Willemsen (tel. 3179410) of de heer J. van Tuijl (tel. 3179400).

Dwangbevelen gemeentelijke belastingen

Op 30 juni 2000 is de tweede en tevens laatste termijn voor de betaling van de gemeentelijke belastingen 2000 vervallen voor belastingplichtigen die:

* geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven;
* waarvan de machtiging om administratieve redenen is ingetrokken;
* voor reinigingsrechten zijn aangeslagen.
Met de dagtekening 15 augustus 2000 zijn vervolgens de aanmaningen verzonden. Tevens zijn op deze datum de aanmaningen verzonden voor belastingplichtigen die over 1999 nog een aanvullende aanslag hebben ontvangen.

In het Duivoorts Weekblad zijn diverse publicaties geplaatst over de gemeentelijke belastingen, zoals het vervallen van de eerste en de tweede termijn van de belastingen en over het feit dat de aanmaningen verzonden werden.

Vanaf 20 september 2000 gaat de gemeentelijke deurwaarder op pad met dwangbevelen voor die belastingplichtigen die ook na het verzenden van de aanmaningen nog niet betaald hebben of nog niet hebben gereageerd.

Wij willen u er op wijzen dat de kosten van een dwangbevel aanzienlijk zijn, minimaal 45,00.

Op maandag 25 september 2000 is het bureau belastingen tijdens de avondsecretarie geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor belastingplichtigen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven lopen de termijnen gewoon door tot en met oktober 2000.

Collectes

Van 10 t/m 16 september: Prinses Beatrix Fonds.

Inspraak 9e uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan De Ganzenpoel

Eindverslag

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken bekend dat de terinzagelegging van het voorontwerp van het 9e uitwerkingsvoorschrift van het bestemmingsplan De Ganzenpoel heeft geleid tot geen inspraakreactie.
Het eindverslag van deze inspraakprocedure is thans vastgesteld en ligt met ingang van 13 september 2000 gedurende een termijn van vier weken bij de afdeling AJZ/VROM ter inzage. Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak). Deze datum is tevens het officiële einde van de inspraakperiode. De mogelijkheid bestaat om ten aanzien van de uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht bij burgemeester en wethouders in te dienen. Dit dient te geschieden binnen vier weken na afloop van de inspraakprocedure.

Ontwerp 9e uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan De Ganzenpoel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de artikelen 3 en 21 van het bestemmingsplan De Ganzenpoel bekend, dat met ingang van 13 september 2000 gedurende een termijn van twee weken het ontwerp van het 9e uitwerkingsvoorschrift van het bestemmingsplan De Ganzenpoel bij de afdeling AJZ/VROM voor een ieder ter inzage ligt. Deze uitwerking moet het mogelijk maken dat aan de linkerzijde van het jeugd- en jongerencentrum aan de Rosmolen een speelterrein wordt aangelegd waarop speeltoestellen (o.a. een skatebaan) kunnen worden geplaatst.
Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Gedurende de genoemde termijn van twee weken kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Bellen en autorijden gaan niet samen

De helft van alle Nederlanders heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. Op straat, op de fiets, in de trein, in de auto, overal zie je mensen telefoneren. Maar bellen in de auto, betekent minder aandacht voor het verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat bellers achter het stuur tweemaal zoveel kans hebben op een ongeval. Elk jaar vallen er naar schatting vijfentwintig tot dertig doden en raken er 133 mensen gewond door het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden.

Het gesprek leidt je af, ook als je handsfree belt. Het komt veel voor dat mensen gaan slingeren, langzamer rijden of het overzicht verliezen als ze al rijdend telefoneren. Ook het reactievermogen vermindert. Je hebt meer tijd nodig om plotseling te remmen of uit te wijken. Na beëindiging van een gesprek blijft de invloed nog zeker tien minuten aanwezig, je hebt je aandacht er niet bij.

Bellen in de auto is in Nederland niet verboden. Rijgedrag dat gevaar oplevert voor andere weggebruikers kan wel een reden zijn voor de politie om tot aanhouding over te gaan. Het is beter om even te stoppen op een parkeerplaats als je wilt bellen. Als het echt nodig is om te bellen in de auto, doe dit dan wel handsfree. Dan heb je in elk geval beide handen om te sturen en te schakelen. Dat is al een stuk veiliger.

Goedkeuring 1e wijzigingsvoorschrift Naederhuizen

Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort maakt conform het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland, bij besluit van 29 augustus 2000, nr. RE2000.65942, het 1e wijzigingsvoorschrift van het bestemmingsplan Naederhuizen hebben goedgekeurd.

Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de detailhandelsbestemming van het pand Dorpstraat 75-77 in een bestemming dienstverlening en horeca en woondoeleinden.

Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het wijzigingsplan liggen met ingang van 6 september 2000 voortdurend voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling AJZ/VROM, Dorpsplein 1 te Westervoort. Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur en op afspraak van 14.00 uur - 16.00 uur, en tevens maandagavond op afspraak van 18.00 uur - 21.00 uur.

De scholen zijn weer begonnen

Het basis- en voortgezet onderwijs staat weer aan het begin van een nieuw schooljaar. Dit betekent dat er weer veel kinderen op weg gaan van en naar school, vooral in de spits. Veel kinderen raken, met name in de eerste maanden na de zomervakantie, betrokken bij verkeersongevallen. Daarom wordt ook dit jaar de campagne De scholen zijn weer begonnen gehouden.

De scholieren moeten weer wennen aan de dagelijkse schoolroute. Ook is er een groot deel dat voor het eerst naar een nieuwe school gaat en zich de route nog eigen moet maken. Kinderen zijn zich onvoldoende bewust van het gevaar op de weg. Ze fietsen vaak in groepen en letten dan minder op. Ze kunnen plotselinge manoeuvres maken, zoals afslaan of oversteken zonder te kijken of hand uit te steken. Ook willen kinderen in het verkeer nog al eens de kortste weg nemen. Ze snijden bochten af, gaan links rijden, over het trottoir heen en stoppen zo min mogelijk of rijden nog net voor een auto langs. De campagne doet een beroep op alle verkeersdeelnemers om rekening te houden met het gedrag van kinderen.

Ook als ouder van schoolgaande kinderen kunt u een bijdrage leveren aan de veiligheid van uw kind op weg van of naar school. Oefen met uw kind de route die het zelf af moet leggen. Doe dit niet in de auto, maar op de manier waarop het kind het moet doen, dus lopend of op de fiets. Oefen ook op de tijden dat uw kind de route gewoonlijk aflegt. Bespreek de gevaarlijke punten op de route met uw kind. Verder is het belangrijk dat u, wanneer u uw kinderen van school brengt of haalt met de fiets of de auto, nooit direct voor de uitgang van de school stopt. Hiermee voorkomt u een onoverzichtelijke situatie voor de kinderen die naar school gaan of de school uitkomen.

Nieuwe spitsbus

Algemeen

Vanaf Westervoort rijdt lijn 63 na de brug over de IJssel via de nieuwe aangelegde busbaan en de westelijke rijbaan van de Pleyroute naar winkelcentrum Kronenburg, de Lorentz scholengemeenschap, het bedrijventerrein Overmaat en het bedrijventerrein Gelderse Poort (waar o.a. de OHRA en het Kadaster zijn gevestigd).

Bij de halte Kronenburg kunt u overstappen op lijn 2 naar het Olympus College, op lijn 7 naar de Polikliniek Zuid van Ziekenhuis Rijnstate en op Interliner 412 naar Elst en Nijmegen. Belangrijke bestemmingen in Nijmegen als de Universiteit en het Radboudziekenhuis zijn daardoor vanuit de Liemers veel sneller per openbaar vervoer bereikbaar (vanaf de halte Arnhem Kronenburg reist u met Interliner 412 in ca. 35 minuten naar de Universiteitsgebouwen in Heyendaal en naar het Radboudziekenhuis; Interliner 412 heeft richting Nijmegen een eigen busbaan over de Waalbrug; goede kans dat u comfortabel de file passeert!)

s Middags, in omgekeerde richting, kan lijn63 vlak na de brug over de Rijn gebruik maken van een speciale busbaan langs de Pleyroute, welke vlak voor de Westervoortsebrug weer op de Zevenaarseweg uitkomt. En dat scheelt behoorlijk wat tijd!!!

Routes en haltes

Duiven:
Route : Rijksweg, Vergertlaan, Zuidsingel, Weidekervel, Zilverschoon, Vlielandlaan, Klarinetstraat, Engelstraat, Heilweg v.v.

Halten : Den Eng, Thuvine, Dorp, Sporthal, Vergertlaan, Talingstraat, Station NS, Grasklokje, Eilandplein, Schiermonnikoogstraat, Klavierstraat, Opaal, Engelstraat.

Westervoort:
Route : Heilweg, Rivierweg, t Hoge Eind, Klapstraat, Kerkstraat, Brugweg v.v.

Halten : Heilweg, Ganzenpoel, Nieuwhof, Santacker, Emmerik, Sonnedach, De Pals, Vredenburg, Gemeentehuis.

Arnhem :
Zevenaarseweg, busbaan Pleyroute, Pleyweg, Kronenburger Busbaan, Burgemeester Matsersingel, Mr. D.U. Stikkerstraat.

Halten : Winkelcentrum Kronenburg, Groningensingel, Mooieweg, Overmaat, Randweg, Gelderse Poort.

Dienstregeling

Duiven Den Eng

V

07.00

07.15

07.30

07.45

08.00

Westervoort Gemeentehuis

07.25

07.40

07.55

08.10

08.25

Arnhem, Kronenburg

A

07.36

07.51

08.06

08.21

08.36

Interliner 412 naar Nijmegen

V

07.37

08.07

08.37

Arnhem, Gelderse Poort

A

07.42

07.57

08.12

08.27

08.42

Arnhem, Gelderse Poort

V

16.20

16.35

16.50

17.05

17.20

17.35

Interliner 412 naar Nijmegen

A

16.21

16.51

17.21

Arnhem, Kronenburg

V

16.25

16.40

16.55

17.10

17.25

17.40

Westervoort Gemeentehuis

16.35

16.50

17.05

17.20

17.35

17.50

Duiven Den Eng

A

16.56

17.11

17.26

17.41

17.56

18.11

Gratis uitproberen

ConneXXion stelt u in de gelegenheid om lijn 63 een week lang gratis uit te proberen. U dient onderstaande coupon volledig ingevuld op te sturen aan conneXXion, Antwoordnummer 1302, 6800 VC Arnhem. Deze aanbieding geldt tot en met week 47 (van maandag 20 t/m 24 november 2000).

BON voor gratis weekabonnement lijn 63

Naam : ________________________________________________ m / v

Adres : ________________________________________________

Postcode : _________________

Woonplaats : ________________________________________________

vraagt een gratis weekabonnement aan voor de periode van

maandag ___________________ tot en met vrijdag ____________________

(graag data invullen)

Dorpsplein voorgoed afgesloten

Bij de aanleg van het nieuwe centrum van Westervoort is bepaald dat het nieuwe Dorpsplein verboden moest zijn voor autoverkeer. Aangezien het de afgelopen periode nog niet mogelijk was het plein daadwerkelijk af te sluiten, kwam er toch veel verkeer het plein op rijden. Er zijn nu echter voorzieningen getroffen die het plein op een goede manier afsluiten voor autos. Ook bevoorrading van winkels is nu niet meer mogelijk, tenzij de ondernemer een ontheffing heeft. Houdt u er dus rekening mee dat het plein met ingang van 1 september 2000 is afgesloten d.m.v. een beweegbare afsluitpaal en dat u niet meer zomaar het plein op kunt rijden!

Brandweer en ambulances kunnen uiteraard wel het plein op; zij beschikken over een "transponder" waarmee de paal neergelaten kan worden. Ook trouwautos en invaliden in bezit van een invalidenparkeerkaart worden op het plein toegelaten. Laatstgenoemden kunnen zich via de "praatpaal" melden bij de receptie van het gemeentehuis, waarna de paal van daaruit wordt neergelaten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...