Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek leefbaarheidseffecten omlegging A9 Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten


+ 28 juli 2000

... ONDERZOEK LEEFBAARHEIDSEFFECTEN OMLEGGING A9

De gemeente Haarlemmermeer laat een studie verrichten naar de milieueffecten van de eerder gepresenteerde omleggingsvariant van de A9. Het ingenieursbureau Grontmij heeft opdracht gekregen voor
15 september a.s de leefbaarheidseffecten van een omgelegde A9 voor Badhoevedorp in kaart te brengen. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden ingebracht in de gesprekken met de provincie en het rijk over financiering van projecten in het kader van het zogenoemde ONL-traject (Ontwikkeling Nationale Luchthavenstructuur/ Bereikbaarheid Schiphol). Het rijk zal per 1 februari 2001 helderheid geven over de status en de prioritering van deze projecten.
De raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Luchthavenzaken heeft op 26 juni jl. het plan van aanpak "Badhoevedorp, d'r op of d'r onder", vastgesteld. De commissie was unaniem lovend over het initiatief van het college. De raadsleden willen wel meer duidelijkheid over de leefbaarheidseffecten van de omleggingsvariant voor de bewoners van Badhoevedorp. Om die reden heeft de gemeente ingenieursbureau Grontmij opdracht gegeven om een nader onderzoek naar de leefbaarheidseffecten voor de omlegging te verrichten. De nadruk in deze studie wordt gelegd op de onderwerpen geluid, lucht en veiligheid. Daarnaast wordt gekeken naar bodem & water, ecologie en landschap. De uitkomsten van het onderzoek worden medio september a.s. verwacht.
Op basis van de onderzoeksresultaten zal de gemeente een besluit nemen of de minister gevraagd wordt medewerking te verlenen aan een verdere haalbaarheidsstudie naar de omlegging van de A9. In het najaar vinden de gesprekken plaats met de provincie en het rijk over de status en de prioritering van de projecten die in aanmerking komen om gefinancierd te worden in het zogenoemde ONL-traject. Het project omlegging van de A9 dient gedeeltelijk te worden betaald uit deze ONL-gelden. De minister heeft toegezegd hierover uiterlijk 1 februari duidelijkheid te verschaffen. Het plan "Badhoevedorp, d'r op of d'r onder" bevat een concreet voorstel voor een omleggingsvariant van de A9, die verkeerskundig, ruimtelijk en financieel haalbaar is. Het voorstel vormt een reëel alternatief voor de door het rijk voorgestane 'benuttingsvariant'. 'Benutting' houdt in dit verband in, dat het bestaande tracé (door Badhoevedorp) door het 'opofferen' van de vluchtstroken wordt uitgebreid naar 2 x 3 rijstroken. De gemeente vindt dit geen goed idee, omdat de A9 dan nog meer overlast veroorzaakt in Badhoevedorp. Bovendien is 'benutting' een korte termijnoplossing, want met de omlegging is ook uitbreiding van het baanvak mogelijk.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie