Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Activiteiten tijdens de Vredesweek

Datum nieuwsfeit: 17-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


| De Vredessite / Nieuws 2000 |

Activiteiten tijdens de Vredesweek 17 - 24 sept.

Het IKV heeft dit jaar afgezien van een landelijke opening van de Vredesweek. In plaats daarvan is aan een aantal Raden van Kerken gevraagd de opening in de provinciehoofdstad te verzorgen. Zwolle, Haarlem en Den Haag hebben hierop positief gereageerd. In Zwolle organiseert het Podium van Kerken op zondag 17 september om 17.00 uur een vesperviering in 't Koor van de Grote Kerk. In Den Haag hebben de Gemeenschap van Kerken, de kerken in Mariahoeve en de Vredeswerkgroep de handen ineen geslagen. Zij organiseren op zaterdagavond 16 september een gezamenlijke bezinning op het thema 'Vrede voor de stad' in het Kruispunt, Diamanthorst 187 te Mariahoeve. Aanvang: 19.00 uur. In Haarlem wordt de Vredesweek geopend op 16 september in het Rosenstock-Huessy-huis, Hagestraat 10. De Haarlemse Raad van Kerken organiseert hier van 15.00 tot 17.00 uur samen met de stichting Balkan Vredesprojecten Haarlem een bijeenkomst. Daarbij zijn gasten uit Oost-Kroatië aanwezig, waarmee de stichting al enkele jaren relaties onderhoudt. Uiteraard worden in het hele land op zondag 17 september of zondag 24 september oecumenische vredesvieringen georganiseerd.
'Jeruzalem' is een belangrijk thema tijdens de komende Vredesweek. Het 'Heilige jaar 2000' en het lopende Oslo-proces, waarin gestreefd wordt naar een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen, staan hoog op de religieuze, respectievelijk internationaal politieke agenda. Rondom dit thema hebben het IKV, Pax Christi, 'Maak Vrede Mogelijk' en andere betrokken organisaties een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Op vrijdag 22 september vindt het (Engelstalige) symposium 'Jerusalem: City of Peace, Peace to the City' plaats in het Universiteitscentrum De Uithof in Utrecht. Centraal tijdens het symposium staat de rol van de verschillende religies en volkeren in het Jeruzalemconflict. Doel van het symposium is om een bijdrage te leveren aan het ophelderen van de verschillen en overeenkomsten tussen de visies van joden, christenen en moslims, met het uitgangspunt dat de interreligieuze dialoog een belangrijke betekenis heeft voor de praktijk van vrede. Sprekers zijn prof. dr. Ton van Eijk, voorzitter van de Raad van Kerken; Glenn Bowman, Universiteit van Kent; Rotem M. Giladi, 'Jeruzalem-project' van de Universiteit van Jeruzalem; Ata Qaymari, Palestijns journalist; prof. dr. Paul de Waart, volkenrechtkundige en Jeruzalem-specialist; rabbijn Jeremy Milgrom, 'Rabbis for Human Rights'; prof. dr. Nasser Hamid Abu Zeid, islamoloog aan de RU te Leiden en dr. Marcel Poorthuis, theoloog KTU. Betrokken kerkelijke en maatschappelijke organisaties zullen zich in de discussie mengen. Michel Sabbah, Latijns Patriarch van Jeruzalem en president van Pax Christi Internationaal zal een slotwoord spreken.
Tijd: vrijdag 22 september 2000, van 10.00 tot 17.30 uur Plaats: Witte Zaal, Transitorium I, Leuvenlaan 19, De Uithof, Utrecht
Aan deelname zijn kosten verbonden. Opgaven en inlichtingen KTU, Hanneke Sas: 030 253 44 30 of (Hsas@ktu.nl)
Zaterdag 23 september vindt in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam de werkdag Jeruzalem plaats. Na een plenair ochtendprogramma met sprekers als Michel Sabah, Eitan Felner, directeur van de mensenrechtenorganisatie B'Tselem en de geograaf Jan de Jong, kan men in de middag deelnemen aan een workshop. Thema's van de workshops zijn 'mensenrechten in Israël en de Palestijnse gebieden', 'Jeruzalem politiek in beeld', 'de opstelling van de Nederlandse kerken ten aanzien van Jeruzalem', 'aan het werk in parochies en gemeenten' en 'vernieuwende visies'. Tijd: zaterdag 23 september van 10.00 tot 16.00 uur Plaats: Keizersgrachtkerk te Amsterdam
De werkdag Jeruzalem is met name interessant voor mensen die actief zijn in het werelddiakonaat. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met Lindy van Vliet van BBO: tel.: 070 345 22 06 of (lvanvliet@bbo.org)
Zondag 24 september organiseren het IKV, Pax Christi en de Utrechtse studentengemeente EUG het debat 'Vrede voor de stad Jeruzalem' met medewerking van Michel Sabbah, Rabbijn Jeremy Milgrom en de Nederlands-Palestijnse imam Hamza Zaid Kailani, over het belang van Jeruzalem voor Jodendom, Christendom en Islam. De sprekers zullen ingaan op de vraag 'kan een heilige stad ook een stad van vrede voor allen zijn?' Het debat sluit aan op een bijzondere dienst van de EUG, waarin Jeruzalem als stad van vrede centraal staat.
Tijd: zondag van 12.30 tot 14.30 uur, kerkdienst vanaf 11.00 uur Plaats: Janskerk te Utrecht
Voor informatie kunt u contact opnemen met het IKV, Jan Jaap van Oosterzee; 070 350 71 00 of (ead@antenna.nl). Op maandagavond 25 september organiseert het IKV, samen met Maak Vrede Mogelijk, EAD en Pax Christi een (Engelstalig) politiek debat in De Balie in Amsterdam over Jeruzalem, onder het motto 'Recht of recht van de sterkste?' Deelnemers aan het debat zijn Bert Koenders, lid van de PvdA-fractie van de Tweede Kamer PvdA, Arie Oostlander, lid van het Europees Parlement EVP/CDA, Eitan Felner en Abla Nasir, Young Women's Christian Association (YWCA). Voorafgaand aan het debat, van 19.00 tot 20.00 uur, zal Anja Meulenbelt haar boek over het Palestijns-Israelisch vraagstuk presenteren.
Tijd: maandag 25 september van 19.00 tot 22.00 uur Plaats: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen, Amsterdam Voor informatie kunt u zich wenden tot Jan Jaap van Oosterzee van het IKV; 070 350 71 00 of (ead@antenna.nl) Opgave vooraf is niet nodig.

Conferentie over humanitaire interventie

Over het begrip 'humanitaire interventie' bestaat veel verwarring, het is tenslotte een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Het gaat er bij humanitaire interventie om dat, omwille van de mensenrechten of 'om der gerechtigheid wille' de niet-territoriale soevereiniteit van een staat (tijdelijk) terzijde wordt geschoven teneinde aan slachtoffers van massale mensenrechtenschendingen of genocide bescherming te bieden. Zo'n ingrijpen geschiedt desnoods zonder instemming van de VN-Veiligheidsraad. De regering heeft toegezegd voor eind 2000 met een positiebepaling ten aanzien van humanitaire interventie te komen. De minister wil over dit onderwerp de discussie met de kerken graag voeren.
Daarom heeft een breed samengestelde werkgroep zich in de afgelopen tijd gebogen over het onderwerp. De discussiestukken, bevindingen en conclusies van de werkgroep zullen worden gepubliceerd in een brochure. Deze brochure zal op 2 oktober, tijdens een conferentie over humanitaire interventie, aan de minister worden aangeboden.
De titel van de conferentie is 'Presentie=Preventie of Preventie=Absentie'. De discussie zal gaan over de vraag waarom humanitaire interventies uiteindelijk zelden hun doel, de bescherming van slachtoffers, dienen. Is het omdat 'een beetje aanwezig' en 'een beetje afwezig' leidt tot ongelukken? Twee stellingen staan ter discussie: preventie = presentie (om een humanitaire interventie tot een goed einde te brengen dient men zich voor te bereiden op een steeds sterkere aanwezigheid ter bescherming van burgers) en preventie = absentie (om te voorkomen dat de strijd wordt verlengd en het aantal slachtoffers toeneemt dient de internationale gemeenschap zich slechts op afstand met het conflict te bemoeien).
Na bijdragen van Minister van Defensie mr. Frank de Grave, Rob de Wijk (Instituut Clingendeal) en Mient Jan Faber (IKV) zal journalist Leonard Ornstein (Vrij Nederland) een rondetafeldiscussie leiden tussen Majoor Franken, brigade-generaal Bokhoven, dhr Van Banning (voormalig waarnemer OVSE) en Maarten te Kulve (Artsen zonder Grenzen). Daarna zullen de resultaten worden gepresenteerd van een opinieonderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de opvattingen met betrekking tot humanitaire interventie.
Tijd: maandag 2 oktober van 13.30 tot 17.00 uur Plaats: Instituut Defensie Leergangen, Brasserskade 227a te Rijswijk
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jannie Kuik van het IKV: 070 350 71 00 of (jkuik@antenna.nl). U kunt zich opgeven voor deelname bij het IDL, Angelique Krens: 015 215 27 00

Lokale activiteiten

Dit jaar vindt er weer een groot aantal lokale activiteiten plaats. Zo stuurden Den Haag en Haarlem het IKV-secretariaat een weekprogramma van de Vredesweek toe. Tal van activiteiten worden hierin genoemd.
In Haarlem wordt op dinsdagavond 19 september in de Remonstrantse Kerk (Wilhelminastraat 22) een discussieavond georganiseerd over de 'groeiende Noord-Zuidkloof als bron van conflicten'. Bob Goudszwaard discussieert met de ambassadeur van Zuid-Afrika, de heer Le Roux. Op woensdagavond om 20.00 uur spreekt Mient Jan Faber over het thema 'Vrede voor de stad' in 'Stem van de Stad' aan de Nieuwe Groenmarkt 10.
In Den Haag organiseert de 'werkgroep vorming en toerusting' van de SOW-gemeente Bethelkerk op maandagavond 18 september om 20.00 uur in het gemeentecentrum aan de Traviatastraat 25, een discussie over de vraag of godsdiensten kunnen bijdragen aan de vrede in de stad. Op woensdagavond organiseert het Haags Interkerkelijk Vredeswerk een forumavond over de vraag of joden, palestijnen en christenen in Jeruzalem in vrede samen kunnen leven. De inleiding wordt verzorgd door Jan Jaap van Oosterzee, IKV-medewerker voor de Euro-Arabische Dialoog. In het forum zitten vertegenwoordigers uit de genoemde religies. De bijeenkomst vindt vanaf 20.15 uur plaats in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 in Den Haag. Naast de talrijke oecumenische vredesvieringen wordt een interkerkelijk 'veertig-uren gebed' met als thema 'Vrede voor de stad' georganiseerd waaraan vijf verschillende kerken meewerken. IKV-Den Bosch organiseert op dinsdagavond 19 september een bijeenkomst in de San Salvatorkerk. Thema is 'Vrede voor de stad'. De avond zal vooral worden toegespitst op de problemen die vluchtelingen ondervinden.
Het Vredescentrum van de Universiteit van Eindhoven organiseert op maandagmiddag 18 september vanaf 13.30 uur op het Universiteitsterrein een symposium over het Vredesweekthema. Sprekers zijn o.a. dr. Hans Visser uit Rotterdam en Mient Jan Faber.
Een aantal leden van het Srebrenica-comité van 242 heeft het thema van de Vredesweek aangegrepen om aandacht te vragen voor 'Srebrenica'. Zo zal het Vredesplatform Heerlen aandacht vragen voor de slachtoffers van Srebrenica tijdens de manifestatie 'Heerlen in de wereld - de wereld in Heerlen' op zaterdag 16 september. Mensen kunnen hier een steunbetuiging schrijven voor de overlevenden en nabestaanden van Srebrenica. Deze steunbetuigingen zullen worden overhandigd aan de vrouwen van Srebrenica. In Groesbeek, tijdens de bevrijdingsmarkt die op zondag 17 september plaatsvindt, zal aandacht worden gevraagd voor de situatie van de mensen in Suceska, een klein dorpje vlakbij Srebrenica. Recentelijk zijn hier de eerste Moslimvluchtelingen teruggekeerd. Het plan is om in de regio Groesbeek mensen te vinden die gaan kijken hoe ze zich kunnen inzetten voor de bewoners van Suceska. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Van den Ende: 024 397 16 22.

Gasten tijdens de Vredesweek

Voor de verschillende activiteiten rond Jeruzalem en het Palestijns-Israëlisch conflict tijdens de Vredesweek zal een aantal Palestijnse en Israëlische gasten op uitnodiging van het IKV, Pax Christi en 'Maak Vrede Mogelijk' Nederland bezoeken: Susan Atallah, docente Engels uit Bethlehem en betrokken bij de onderwijsuitwisseling in het kader van de Euro-Arabische Dialoog; Ata Qaymari, Palestijns journalist en activist. Ata is specialist op het terrein van Jeruzalem en de Israëlische politieke ontwikkeling;
Rabbijn Jeremy Milgrom, Rabbis for Human Rights; Walid Khamis, Palestijns advocaat uit Haifa, activist voor burgerrechten van Palestijnen in Israël;
Eitan Felner, directeur van de Israëlische mensenrechten organisatie B'tselem;
Abla Nasr, directeur van de Palestijnse YWCA; Michel Sabah, Latijns Patriarch van Jeruzalem en voorzitter van Pax Christi internationaal.

Gasten uit Kosovo

Het IKV heeft voor de Vredesweek twee gasten uit Mitrovica uitgenodigd: de heer Nexhmedin Spahiu en de heer Cvjetko Udovicic. Nexhmedin Spahiu, Albanees van geboorte (1965), woont in het zuiden van de stad. Daar is hij chef redacteur van 'Radio Mitrovica' en (gekozen) voorzitter van het uitvoerend Comité van de 'Kosovo NGO-Raad'. Cvjetko Udovicic, geboren te Bosnië-Herzegovina (1966), woont in het noorden van de stad. Daar is hij werkzaam als journalist voor Voice of America en Associated Press. Voorheen is Udovicic werkzaam geweest als journalist te Sarajevo, waar hij onder andere heeft samengewerkt met de OVSE. De twee journalisten uit Mitrovica zullen tijdens hun bezoek aan Nederland onder andere enkele scholen bezoeken, spreken met vertegenwoordigers van de NAVO en met Nederlandse parlementariërs. Eveneens zullen beiden spreken met specifieke werkgroepen die contacten aangegaan zijn met Mitrovica, in het bijzonder op de terreinen van burgerinitiatieven, educatie en lokaal bestuur. Dit laatste vindt plaats in het kader van een project van het IKV, genaamd 'Community Building in Mitrovica (CBM)'. IKV
Juul Muller
Postbus 85893, 2508 CN Den Haag
tel.: 070 350 71 00 fax: 070 354 26 11
E-mail: (juul@antenna.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie