Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Activiteiten tijdens de Vredesweek

Datum nieuwsfeit: 17-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


| De Vredessite / Nieuws 2000 |

Activiteiten tijdens de Vredesweek 17 - 24 sept.

Het IKV heeft dit jaar afgezien van een landelijke opening van de Vredesweek. In plaats daarvan is aan een aantal Raden van Kerken gevraagd de opening in de provinciehoofdstad te verzorgen. Zwolle, Haarlem en Den Haag hebben hierop positief gereageerd. In Zwolle organiseert het Podium van Kerken op zondag 17 september om 17.00 uur een vesperviering in 't Koor van de Grote Kerk. In Den Haag hebben de Gemeenschap van Kerken, de kerken in Mariahoeve en de Vredeswerkgroep de handen ineen geslagen. Zij organiseren op zaterdagavond 16 september een gezamenlijke bezinning op het thema 'Vrede voor de stad' in het Kruispunt, Diamanthorst 187 te Mariahoeve. Aanvang: 19.00 uur. In Haarlem wordt de Vredesweek geopend op 16 september in het Rosenstock-Huessy-huis, Hagestraat 10. De Haarlemse Raad van Kerken organiseert hier van 15.00 tot 17.00 uur samen met de stichting Balkan Vredesprojecten Haarlem een bijeenkomst. Daarbij zijn gasten uit Oost-Kroatië aanwezig, waarmee de stichting al enkele jaren relaties onderhoudt. Uiteraard worden in het hele land op zondag 17 september of zondag 24 september oecumenische vredesvieringen georganiseerd.
'Jeruzalem' is een belangrijk thema tijdens de komende Vredesweek. Het 'Heilige jaar 2000' en het lopende Oslo-proces, waarin gestreefd wordt naar een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen, staan hoog op de religieuze, respectievelijk internationaal politieke agenda. Rondom dit thema hebben het IKV, Pax Christi, 'Maak Vrede Mogelijk' en andere betrokken organisaties een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Op vrijdag 22 september vindt het (Engelstalige) symposium 'Jerusalem: City of Peace, Peace to the City' plaats in het Universiteitscentrum De Uithof in Utrecht. Centraal tijdens het symposium staat de rol van de verschillende religies en volkeren in het Jeruzalemconflict. Doel van het symposium is om een bijdrage te leveren aan het ophelderen van de verschillen en overeenkomsten tussen de visies van joden, christenen en moslims, met het uitgangspunt dat de interreligieuze dialoog een belangrijke betekenis heeft voor de praktijk van vrede. Sprekers zijn prof. dr. Ton van Eijk, voorzitter van de Raad van Kerken; Glenn Bowman, Universiteit van Kent; Rotem M. Giladi, 'Jeruzalem-project' van de Universiteit van Jeruzalem; Ata Qaymari, Palestijns journalist; prof. dr. Paul de Waart, volkenrechtkundige en Jeruzalem-specialist; rabbijn Jeremy Milgrom, 'Rabbis for Human Rights'; prof. dr. Nasser Hamid Abu Zeid, islamoloog aan de RU te Leiden en dr. Marcel Poorthuis, theoloog KTU. Betrokken kerkelijke en maatschappelijke organisaties zullen zich in de discussie mengen. Michel Sabbah, Latijns Patriarch van Jeruzalem en president van Pax Christi Internationaal zal een slotwoord spreken.
Tijd: vrijdag 22 september 2000, van 10.00 tot 17.30 uur Plaats: Witte Zaal, Transitorium I, Leuvenlaan 19, De Uithof, Utrecht
Aan deelname zijn kosten verbonden. Opgaven en inlichtingen KTU, Hanneke Sas: 030 253 44 30 of (Hsas@ktu.nl)
Zaterdag 23 september vindt in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam de werkdag Jeruzalem plaats. Na een plenair ochtendprogramma met sprekers als Michel Sabah, Eitan Felner, directeur van de mensenrechtenorganisatie B'Tselem en de geograaf Jan de Jong, kan men in de middag deelnemen aan een workshop. Thema's van de workshops zijn 'mensenrechten in Israël en de Palestijnse gebieden', 'Jeruzalem politiek in beeld', 'de opstelling van de Nederlandse kerken ten aanzien van Jeruzalem', 'aan het werk in parochies en gemeenten' en 'vernieuwende visies'. Tijd: zaterdag 23 september van 10.00 tot 16.00 uur Plaats: Keizersgrachtkerk te Amsterdam
De werkdag Jeruzalem is met name interessant voor mensen die actief zijn in het werelddiakonaat. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met Lindy van Vliet van BBO: tel.: 070 345 22 06 of (lvanvliet@bbo.org)
Zondag 24 september organiseren het IKV, Pax Christi en de Utrechtse studentengemeente EUG het debat 'Vrede voor de stad Jeruzalem' met medewerking van Michel Sabbah, Rabbijn Jeremy Milgrom en de Nederlands-Palestijnse imam Hamza Zaid Kailani, over het belang van Jeruzalem voor Jodendom, Christendom en Islam. De sprekers zullen ingaan op de vraag 'kan een heilige stad ook een stad van vrede voor allen zijn?' Het debat sluit aan op een bijzondere dienst van de EUG, waarin Jeruzalem als stad van vrede centraal staat.
Tijd: zondag van 12.30 tot 14.30 uur, kerkdienst vanaf 11.00 uur Plaats: Janskerk te Utrecht
Voor informatie kunt u contact opnemen met het IKV, Jan Jaap van Oosterzee; 070 350 71 00 of (ead@antenna.nl). Op maandagavond 25 september organiseert het IKV, samen met Maak Vrede Mogelijk, EAD en Pax Christi een (Engelstalig) politiek debat in De Balie in Amsterdam over Jeruzalem, onder het motto 'Recht of recht van de sterkste?' Deelnemers aan het debat zijn Bert Koenders, lid van de PvdA-fractie van de Tweede Kamer PvdA, Arie Oostlander, lid van het Europees Parlement EVP/CDA, Eitan Felner en Abla Nasir, Young Women's Christian Association (YWCA). Voorafgaand aan het debat, van 19.00 tot 20.00 uur, zal Anja Meulenbelt haar boek over het Palestijns-Israelisch vraagstuk presenteren.
Tijd: maandag 25 september van 19.00 tot 22.00 uur Plaats: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen, Amsterdam Voor informatie kunt u zich wenden tot Jan Jaap van Oosterzee van het IKV; 070 350 71 00 of (ead@antenna.nl) Opgave vooraf is niet nodig.

Conferentie over humanitaire interventie

Over het begrip 'humanitaire interventie' bestaat veel verwarring, het is tenslotte een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Het gaat er bij humanitaire interventie om dat, omwille van de mensenrechten of 'om der gerechtigheid wille' de niet-territoriale soevereiniteit van een staat (tijdelijk) terzijde wordt geschoven teneinde aan slachtoffers van massale mensenrechtenschendingen of genocide bescherming te bieden. Zo'n ingrijpen geschiedt desnoods zonder instemming van de VN-Veiligheidsraad. De regering heeft toegezegd voor eind 2000 met een positiebepaling ten aanzien van humanitaire interventie te komen. De minister wil over dit onderwerp de discussie met de kerken graag voeren.
Daarom heeft een breed samengestelde werkgroep zich in de afgelopen tijd gebogen over het onderwerp. De discussiestukken, bevindingen en conclusies van de werkgroep zullen worden gepubliceerd in een brochure. Deze brochure zal op 2 oktober, tijdens een conferentie over humanitaire interventie, aan de minister worden aangeboden.
De titel van de conferentie is 'Presentie=Preventie of Preventie=Absentie'. De discussie zal gaan over de vraag waarom humanitaire interventies uiteindelijk zelden hun doel, de bescherming van slachtoffers, dienen. Is het omdat 'een beetje aanwezig' en 'een beetje afwezig' leidt tot ongelukken? Twee stellingen staan ter discussie: preventie = presentie (om een humanitaire interventie tot een goed einde te brengen dient men zich voor te bereiden op een steeds sterkere aanwezigheid ter bescherming van burgers) en preventie = absentie (om te voorkomen dat de strijd wordt verlengd en het aantal slachtoffers toeneemt dient de internationale gemeenschap zich slechts op afstand met het conflict te bemoeien).
Na bijdragen van Minister van Defensie mr. Frank de Grave, Rob de Wijk (Instituut Clingendeal) en Mient Jan Faber (IKV) zal journalist Leonard Ornstein (Vrij Nederland) een rondetafeldiscussie leiden tussen Majoor Franken, brigade-generaal Bokhoven, dhr Van Banning (voormalig waarnemer OVSE) en Maarten te Kulve (Artsen zonder Grenzen). Daarna zullen de resultaten worden gepresenteerd van een opinieonderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de opvattingen met betrekking tot humanitaire interventie.
Tijd: maandag 2 oktober van 13.30 tot 17.00 uur Plaats: Instituut Defensie Leergangen, Brasserskade 227a te Rijswijk
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jannie Kuik van het IKV: 070 350 71 00 of (jkuik@antenna.nl). U kunt zich opgeven voor deelname bij het IDL, Angelique Krens: 015 215 27 00

Lokale activiteiten

Dit jaar vindt er weer een groot aantal lokale activiteiten plaats. Zo stuurden Den Haag en Haarlem het IKV-secretariaat een weekprogramma van de Vredesweek toe. Tal van activiteiten worden hierin genoemd.
In Haarlem wordt op dinsdagavond 19 september in de Remonstrantse Kerk (Wilhelminastraat 22) een discussieavond georganiseerd over de 'groeiende Noord-Zuidkloof als bron van conflicten'. Bob Goudszwaard discussieert met de ambassadeur van Zuid-Afrika, de heer Le Roux. Op woensdagavond om 20.00 uur spreekt Mient Jan Faber over het thema 'Vrede voor de stad' in 'Stem van de Stad' aan de Nieuwe Groenmarkt 10.
In Den Haag organiseert de 'werkgroep vorming en toerusting' van de SOW-gemeente Bethelkerk op maandagavond 18 september om 20.00 uur in het gemeentecentrum aan de Traviatastraat 25, een discussie over de vraag of godsdiensten kunnen bijdragen aan de vrede in de stad. Op woensdagavond organiseert het Haags Interkerkelijk Vredeswerk een forumavond over de vraag of joden, palestijnen en christenen in Jeruzalem in vrede samen kunnen leven. De inleiding wordt verzorgd door Jan Jaap van Oosterzee, IKV-medewerker voor de Euro-Arabische Dialoog. In het forum zitten vertegenwoordigers uit de genoemde religies. De bijeenkomst vindt vanaf 20.15 uur plaats in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 in Den Haag. Naast de talrijke oecumenische vredesvieringen wordt een interkerkelijk 'veertig-uren gebed' met als thema 'Vrede voor de stad' georganiseerd waaraan vijf verschillende kerken meewerken. IKV-Den Bosch organiseert op dinsdagavond 19 september een bijeenkomst in de San Salvatorkerk. Thema is 'Vrede voor de stad'. De avond zal vooral worden toegespitst op de problemen die vluchtelingen ondervinden.
Het Vredescentrum van de Universiteit van Eindhoven organiseert op maandagmiddag 18 september vanaf 13.30 uur op het Universiteitsterrein een symposium over het Vredesweekthema. Sprekers zijn o.a. dr. Hans Visser uit Rotterdam en Mient Jan Faber.
Een aantal leden van het Srebrenica-comité van 242 heeft het thema van de Vredesweek aangegrepen om aandacht te vragen voor 'Srebrenica'. Zo zal het Vredesplatform Heerlen aandacht vragen voor de slachtoffers van Srebrenica tijdens de manifestatie 'Heerlen in de wereld - de wereld in Heerlen' op zaterdag 16 september. Mensen kunnen hier een steunbetuiging schrijven voor de overlevenden en nabestaanden van Srebrenica. Deze steunbetuigingen zullen worden overhandigd aan de vrouwen van Srebrenica. In Groesbeek, tijdens de bevrijdingsmarkt die op zondag 17 september plaatsvindt, zal aandacht worden gevraagd voor de situatie van de mensen in Suceska, een klein dorpje vlakbij Srebrenica. Recentelijk zijn hier de eerste Moslimvluchtelingen teruggekeerd. Het plan is om in de regio Groesbeek mensen te vinden die gaan kijken hoe ze zich kunnen inzetten voor de bewoners van Suceska. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Van den Ende: 024 397 16 22.

Gasten tijdens de Vredesweek

Voor de verschillende activiteiten rond Jeruzalem en het Palestijns-Israëlisch conflict tijdens de Vredesweek zal een aantal Palestijnse en Israëlische gasten op uitnodiging van het IKV, Pax Christi en 'Maak Vrede Mogelijk' Nederland bezoeken: Susan Atallah, docente Engels uit Bethlehem en betrokken bij de onderwijsuitwisseling in het kader van de Euro-Arabische Dialoog; Ata Qaymari, Palestijns journalist en activist. Ata is specialist op het terrein van Jeruzalem en de Israëlische politieke ontwikkeling;
Rabbijn Jeremy Milgrom, Rabbis for Human Rights; Walid Khamis, Palestijns advocaat uit Haifa, activist voor burgerrechten van Palestijnen in Israël;
Eitan Felner, directeur van de Israëlische mensenrechten organisatie B'tselem;
Abla Nasr, directeur van de Palestijnse YWCA; Michel Sabah, Latijns Patriarch van Jeruzalem en voorzitter van Pax Christi internationaal.

Gasten uit Kosovo

Het IKV heeft voor de Vredesweek twee gasten uit Mitrovica uitgenodigd: de heer Nexhmedin Spahiu en de heer Cvjetko Udovicic. Nexhmedin Spahiu, Albanees van geboorte (1965), woont in het zuiden van de stad. Daar is hij chef redacteur van 'Radio Mitrovica' en (gekozen) voorzitter van het uitvoerend Comité van de 'Kosovo NGO-Raad'. Cvjetko Udovicic, geboren te Bosnië-Herzegovina (1966), woont in het noorden van de stad. Daar is hij werkzaam als journalist voor Voice of America en Associated Press. Voorheen is Udovicic werkzaam geweest als journalist te Sarajevo, waar hij onder andere heeft samengewerkt met de OVSE. De twee journalisten uit Mitrovica zullen tijdens hun bezoek aan Nederland onder andere enkele scholen bezoeken, spreken met vertegenwoordigers van de NAVO en met Nederlandse parlementariërs. Eveneens zullen beiden spreken met specifieke werkgroepen die contacten aangegaan zijn met Mitrovica, in het bijzonder op de terreinen van burgerinitiatieven, educatie en lokaal bestuur. Dit laatste vindt plaats in het kader van een project van het IKV, genaamd 'Community Building in Mitrovica (CBM)'. IKV
Juul Muller
Postbus 85893, 2508 CN Den Haag
tel.: 070 350 71 00 fax: 070 354 26 11
E-mail: (juul@antenna.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...