Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatiemiddag nieuwbouw Johannahuis Wassenaar

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Weg vrij voor nieuwbouw Johannahuis

Op 31 januari dit jaar nam de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit voor het terrein van Campina Melkunie. Dat besluit vormde de afsluiting van intensieve gemeentelijke inspanningen om een alternatieve locatie te vinden voor het Johannahuis, waarmee tevens het voortbestaan van het Johannahuis en noodzakelijke extra bebouwing is gewaarborgd. Hiermee was tevens de weg vrij voor het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting van het terrein. Behalve een woonzorgcomplex (Johannahuis) moet dat terrein ook plaats maken voor een aantal appartementen in de vrije sector.

Terrein Melkunie
Vestiging van een woonzorgcomplex op het terrein van Campina Melkunie is een waardevol alternatief voor een nogal omstreden uitbreiding van het Johannahuis aan de Schouwweg.
De gemeenteraad ging in de beslissing niet over één nacht ijs: de raad stond destijds voor de keuze tussen behoud van natuur - en landschapswaarden in de strook langs de Schouwweg en het behoud van zorgplaatsen voor Wassenaar.

Besluit en start procedure
Op 5 juni 2000 is de gemeenteraad in principe akkoord gegaan met een structuurplan als basis voor verdere planontwikkeling. Tevens besloot de raad om voor de bouwplannen de zelfstandige projectprocedure als bedoeld in artikel 19, eerste lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening te doorlopen Het voeren van die procedure is gedelegeerd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Zo'n procedure start met een inspraakgedeelte: terinzageligging gedurende vier weken.

Inspraak en reacties
De resultaten van de verdere planontwikkeling (onder andere een maquette) zijn inmiddels ontvangen en liggen in het kader van genoemde inspraakprocedure van 1 tot 29 september a.s. ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum aan de Johan de Wittstraat 45. Gedurende die periode kan daarop schriftelijk worden gereageerd. Na de inspraakreacties en bestudering daarvan wordt bekeken of de plannen naar aanleiding van ingekomen reacties aanpassing behoeven. De resultaten van de inspraak en het al dan niet aangepaste plan gaan vervolgens van 10 november tot 8 december wederom voor een ieder ter inzage, nu met de gelegenheid om formele zienswijzen kenbaar te maken. Vervolgens zullen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden gevraagd om een verklaring van geen bezwaar af te geven, waarna de vereiste vrijstellingen en bouwvergunningen kunnen worden verleend.

Over het bouwplan
Het bouwplan komt qua oppervlakte overeen met de huidige fabrieksbebouwing. Met de bebouwing en inrichting van het terrein is gestreefd naar een voortzetting van het aangrenzende landgoed Rust en Vreugd. Daarnaast is zorg besteed aan aansluiting op het aanliggende open gebied. Het hoogste deel van de bebouwing (de twee hoofdgebouwen) wordt maximaal 17 meter. Ze zijn zichtbaar vanaf de Menkenlaan en Rijksstraatweg en kennen qua bouwstijl een mix tussen klassiek en klassiek -modern.

Informatiemiddag
Op dinsdag 19 september a.s. om 16.00 uur zal in het Johannahuis een toelichting worden gegeven op de bouwplannen. Het plan (en maquette) liggen van 1 tot 29 september a.s. ter inzage in het gemeentelijk Informatiecentrum Johan de Wittstraat 45. Gedurende die periode kan men een eventuele reactie op dat plan sturen aan burgemeester en wethouders, postbus 499, 2240 AL Wassenaar.
Op de hier opgenomen afbeeldingen geven een indruk hoe het nieuwe Johannahuis in de omgeving een plekje krijgt.

Foto's

.. terug ..

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie