Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Workshop-reeks: actuele items binnen de gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Workshop-reeks: actuele items binnen de gezondheidszorg


9 augustus 2000

Bijscholing over een negental actuele items binnen de gezondheidszorg. Locatie: Domus Medica Utrecht. Tijdstip: van 18:00 tot 21:00 uur.

Deelnamekosten: Geneeskunde studenten, co-assistenten fl 20,- per avond of fl 100,- voor alle workshops. Artsen, lid van de KNMG fl 90,- per avond of fl 700,- voor alle workshops. Artsen die geen lid zijn van de KNMG-federatie en andere belangstellenden fl 110,- per avond of fl 850,- voor alle workshops.

Toelichting workshops


1. Patiëntenrechten, beroepsgeheim, privacy en elektronisch patiëntendossier (19 september)

- Welke rechten en welke plichten heb ik als arts tegenover de patiënt?

- Welke patiëntengegevens mag ik aan wie verstrekken?
- Zijn er, en zo ja, welke (aanvullende) eisen als ik met een elektronisch patiëntendossier werk?
Sprekers: Mw. Mr. R.M.S. Doppegieter en Mw. Mr. R.L.P. de Roode


2. Informatie- en Communicatie Technologie (26 september)
- Welke mogelijkheden biedt ICT?

- Wat is de betekenis van ICT voor de dagelijkse praktijk van de arts?
- Welke randvoorwaarden moeten worden gesteld aan alle ICT-toepassingen?
Sprekers: W.J. Meijer, arts en J.H. Levelink, huisarts


3. Samenwerking tussen artsen (3 oktober)

- Wat zijn de voor- en nadelen van een samenwerking of fusie?
- Waarop lopen samenwerkingsinitiatieven vaak stuk, wat zijn de valkuilen bij samenwerking?

- Een stappenplan voor samenwerking of fusie zal worden gegeven Sprekers: J. Doets, arts en Drs. P.B.J. Ramler, arts (beiden werkzaam bij VVAA Consultancy)


4. Geneesmiddelenbeleid (10 oktober)

- Wat is de rol van de verzekeraar als regisseur van het geneesmiddelenbeleid?

- Wordt het voorschrijven volgens formularia al dan niet ondersteund door het EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem)?
- FTO en FTTO, hoe werkt dat in de praktijk? Sprekers: Mw. E.M. de Bruijn, arts en J. Verhaar, huisarts


5. Aansprakelijkheid, klacht- en tuchtrecht (31 oktober)
- Waar kan een patiënt klagen?

- Wat zijn de verschillen tussen de diverse procedures?
- Wat moet een arts doen als hij/zij een klacht heeft ontvangen?
- Hoe ligt de verdeling van de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid tussen arts en instelling?
Sprekers: Prof.mr. J. Legemaate en Dr. F.J. Voorhuis


6. Samenwerking curatieve en begeleidende sector bij arbeidsverzuim/-arbeidsongeschiktheid (7 november)
- Wat is de stand van zaken rond betrokkenheid artsen bij arbeidsongeschiktheid van patiënten?

- Zijn er richtlijnen of protocollen als handreiking aan de betrokken artsen?

- Mag de bedrijfsarts verwijzen en zo ja, onder welke voorwaarden? Sprekers: Drs. F.W. Noordik en Dr. E. Sietsma


7. Medisch opleidingscontinuüm (14 november)
- Huidige stand van zaken en beoogde doelen
- Aanleidingen voor herziening van het medisch onderwijs
- Onder wiens verantwoordelijkheid vallen de medische opleidingen?
- De rol van de KNMG in de samenwerking met wetenschappelijk onderzoek en universiteiten (DMW/VSNU)
Sprekers: Drs. A.P.N. van Rooijen en Prof.dr. R.S.G. Holdrinet


8. Europese invloeden op de Nederlandse gezondheidszorg (21 november)
- Welke richtlijnen zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg van praktische betekenis?

- Wat is of gaat er daarvoor allemaal veranderen?
- Is het Nederlandse gezondheidszorgstelsel houdbaar in het licht van uitspraken van het Europese Hof (m.b.t. gebruikmaking van patiënten van gezondheidszorgvoorzieningen in het buitenland? Sprekers: Mw. Mr. L.F. Markenstein en Th.M.G. van Berkestijn, arts


9. Actuele ontwikkelingen ten aanzien van euthanasie en hulp bij zelfdoding; wetgeving en praktijk (28 november)
- Welke eisen worden aan euthanasie en hulp bij zelfdoding gesteld?
- Wat kan het project Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) voor mij betekenen?
Sprekers: Drs. E.H.J. van Wijlick en Dr. T.J.A.M. Meerman

Informatie over de workshops kunt u verkrijgen bij Marja de Kruijff, Conference Unit KNMG. Telefoonnummer 030-2823391 of (m.de.kruijff@fed.knmg.nl)
en bij
Mw. Mr. R.M.S. Doppegieter, beleidsmedewerker-jurist KNMG. Telefoonnummer 030-2823382 of (r.doppegieter@fed.knmg.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie