Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Rotterdam bespreekt programma attractieve stad

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Programma Attractieve Stad fase 2 naar Gemeenteraad

College wil miljoenen investeren in aantrekkelijker stad

De Gemeenteraad bespreekt op 21 september a.s. de uitwerking van de tweede fase van het programma Attractieve Stad. De nota Attractieve Stad fase 2 werd in het najaar van 1999 vrijgegeven voor discussie. Uit de uitgebreide inspraakronde met betrokkenen en belangstellenden bleek dat de richting die in de nota is aangegeven op brede steun kan rekenen.

In de nota worden vier thema's genoemd die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers:
* Benutting en versterking van het maritieme karakter van Rotterdam en de aantrekkelijkheid van de rivieroevers;
* Geconcentreerde aandacht voor clusters van voorzieningen en de attracties daartussen;

* Continuering van het bestaande toeristisch beleid, met aandacht voor service en gastvrijheid;

* Aandacht voor de gebruikswaarde van de buitenruimte voor bezoekers.

Programma
Het programma Attractieve Stad moet niet alleen leiden tot een investeringsimpuls in voorzieningen voor bezoekers, maar ook tot meer levendigheid op straat: activiteiten in straten, op pleinen en festivals in de open lucht.
Bovendien moet de uitvoering van het programma Attractieve Stad meer en gedetailleerdere informatie opleveren over wat bezoekers en gebruikers van de stad aantrekkelijk vinden aan de stad. Ook is het noodzakelijk beter inzicht te krijgen in de wijze waarop het culturele en recreatieve aanbod kan aansluiten bij de wensen en verwachtingen van verschillende groepen van de Rotterdamse bevolking. De gemeente gaat zich meer inspannen om de bestaande kwaliteiten van de stad aan de man te brengen. Daarom is van belang om de samenwerking tussen organisaties die aan het toeristisch product Rotterdam werken te versterken

Het College stelt de Raad voor om de reeks van themajaren die werd ingezet met het EK 2000 en Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 in de toekomst voort te zetten.
Voortaan zal ieder jaar in het teken staan van een ander terugkerend thema waarbij, naast sport en cultuur, ook het maritieme karakter en de bijzondere architectuur van Rotterdam aan bod komen. In het jaar 2002 zal het maritieme karakter van Rotterdam centraal staan.

Financiering
Voor het realiseren van het programma Attractieve Stad tweede fase wordt een beroep gedaan op de budgetten die de Gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling in november 1999 indicatief heeft gesteld. Het betreft het budget Attractieve Stad (sport, cultuur en monumenten) van fl. 50 miljoen en het budget stadseconomie van fl. 105 miljoen. Voorgesteld wordt om een bedrag van fl. 24 miljoen vrij te maken uit het budget stadseconomie voor de financiering van het onderdeel toerisme. Uit het budget stadseconomie is door de Gemeenteraad voor het jaar 2000 al geld vrijgemaakt voor de prioriteiten Rotterdam Marketing, het project Service Stad en de pontons aan de Boompjes.

Van het indicatieve budget van fl. 50 miljoen voor Attractieve Stad (sport, cultuur en monumenten) heeft de Raad fl. 17.4 miljoen ingezet om het budget voor kunstzaken te verhogen. Het extra geld wordt gebruikt om achterstallig onderhoud aan de gebouwen van culturele instellingen weg te werken, voor prioriteiten in de sector kunstzaken en voor de opening van nieuwe bibliotheekfilialen.

Het College stelt de Gemeenteraad voor om het resterende bedrag van fl. 32.6 miljoen grotendeels te reserveren voor de realisatie van een middelgroot theater op de locatie van het Luxor Theater. Over deze omvangrijke investeringen zal aan de betrokken raadscommissies per project advies worden gevraagd, waarna besluitvorming door de Raad volgt. Voor het overige is de begrotingsbesluitvorming dit najaar van belang.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie