Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

DHV op Aquatech


DHV op Aquatech (stand E136)

Van 26 tot en met 29 september presenteert Advies- en ingenieursbureau DHV zich op de Aquatech in de RAI Amsterdam. De DHV Groep levert wereldwijd engineering-, management- en adviesdiensten op het gebied van drinkwater, afvalwater en waterbeheer. In Nederland is DHV marktleider. Via de internationale markt heeft de groep de technologie geleverd voor meer dan 1000 zuiveringsinstallaties. Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen, methodieken en oplossingen staat het duurzaam inrichten en gebruiken van onze leef- en werkomgeving centraal. Op de Aquatech zal een aantal voorbeelden worden gedemonstreerd.

Amersfoort, 25 juli 2000

Wadi model
Met de aanwezigheid van een fysisch model toont DHV op de Aquatech het werkelijke functioneren van een wadi. Een wadi is een regenwater infiltratie-drainage voorziening, die in stedelijke gebieden als alternatief voor afvoer via de riolering wordt toegepast. De verschillende functies van de diverse onderdelen zijn in het doorsnede-model inzichtelijk gemaakt. Een wadi draagt bij aan de bestrijding van zowel hoogwater als verdroging door resp. retentie en infiltratie.

Airflush model
Op de DHV-stand staat eveneens een demonstratieopstelling AirFlush. Dit model toont het principe van de lucht/waterspoeling, de nieuwste reinigingsmethode voor membraanfiltratie. Bij het filteren van water blijft vuil achter aan de binnenzijde van de buisvormige membranen. Met de lucht/waterspoeling kan dit vuil efficiënt en milieuvriendelijk verwijderd worden.

De bezoekers van de Aquatech kunnen ook bij de DHV-stand (E 136) terecht voor meer informatie over o.a.:

Waterbeheer
Het thema van de Aquatech 2000 is waterbeheer. De DHV-activiteiten op dit terrein richten zich zowel op het stedelijk als het landelijk gebied, waarbij de werkwijze wordt gekenmerkt door een juiste balans tussen inhoud en proces. In de stand is ruime informatie verkrijgbaar over het dienstenpakket van DHV en nieuwe producten zoals waterkansenkaarten en studies naar diffuse bronnen (waterkwaliteit).
MBR; de zuivering van de toekomst
Door sterke prijsdaling van membranen en technische ontwikkelingen, neemt de belangstelling voor membraanbioreactoren toe. Voordelen van MBR's zijn o.m. hoge effluentkwaliteit, beperkt ruimtegebruik, uitbreidingsmogelijkheden bestaande rwzi's en lagere slibproductie. DHV test momenteel vier membraansystemen in opdracht van het HHS Uitwaterende Sluizen. Evaluatie vindt eind augustus plaats.
BABE-technologie
BABE is een door DHV ontwikkeld zuiveringsconcept dat staat voor BioAugmentation Batch Enhanced. Het is een relatief simpele techniek waarmee buiten het bestaande zuiveringsproces micro-organismen kunnen worden gekweekt voor een verdergaande verwijdering van stikstof en organische stoffen. Door de hoge slibconcentratie in de BABE-reactor betreft het een compact systeem. Een uitbreiding blijft daardoor beperkt en kan voor relatief lage kosten worden uitgevoerd. DHV start momenteel in opdracht van de STOWA een grootschalig praktijkonderzoek naar de toepassing van het BABE-proces. De verwachting is dat de proefinstallatie eind dit jaar in bedrijf kan worden gesteld.

Legionella
DHV heeft een unieke systematiek uitgewerkt om zowel huishoudelijke als industriële drink-, koel- en warmwatersystemen te vrijwaren van Legionella. De systematiek bestaat uit twee achtereenvolgende fasen;
1. de LegionellaScan;
2. het Beheersprotocol.
Hiermee kan besmetting door de Legionella-bacterie tot een minimum worden beperkt.

Nadere inlichtingen bij:
DHV Water BV
Directiesecretariaat
Machteld Blokhuis
Laan 1914, nr. 35
Postbus 484

3800 AL Amersfoort
Telefoon (033) 468 22 60
Telefax (033) 468 23 01
E-mail (info@wa.dhv.nl)

© DHV

www.dhv.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie