Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen genetisch gemanipuleerde aardappels

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over genetisch gemanipuleerde aardappels
Gemaakt: 13-9-2000 tijd: 15:12

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

11 september 2000

Hierbij doe ik u mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door Kamerlid Poppe (SP) inzake genetisch gemanipuleerde aardappels (kenmerk 2990012820)

1 en 2


Na het verwijderen van de illegale aanplant van de genetisch gemodificeerde aardappelen begin 1999 door doodspuiten of rooien, bleek dat in de loop van het seizoen her en der alsnog enkele aardappelplanten opkwamen. Avebe heeft daarop de telers schriftelijk gevraagd om deze planten te vernietigen. Dit geschiedde doorgaans met behulp van bestrijdingsmiddelen. Indien nodig is deze behandeling één of enkele malen herhaald.

Aan het eind van het seizoen 1999 heeft Avebe vervolgens door middel van een enquête geïnventariseerd welke velden mogelijk ook in het nieuwe seizoen nog nadere aandacht zouden kunnen vergen. Vervolgens heeft Avebe de telers schriftelijk gevraagd om geen diepe grondbewerkingen uit te voeren, zodat eventueel nog aanwezige aardappelen door vorst vernietigd zouden kunnen worden.

De Inspectie Milieuhygiëne heeft in dit proces geen afspraken met de telers zelf gemaakt doch steeds uitsluitend Avebe op haar verantwoordelijkheden in deze aangesproken.

De controle door Avebe zelf vindt plaats door middel van de reguliere contacten die Avebe onderhoudt met de telers. Avebe heeft naar aanleiding van de dit voorjaar door de Inspectie Milieuhygiëne geconstateerde opslag haar eigen controle geïntensiveerd. Waar nodig worden ook nu instructies gegeven aan de telers en hercontroles uitgevoerd.

De Inspectie Milieuhygiëne controleert steekproefsgewijs (door visuele inspectie) de proefvelden. De controle op de aanvoer naar de zetmeelfabriek wordt uit praktische overwegingen door Avebe zelf uitgevoerd.

De Inspectie Milieuhygiëne heeft vorig jaar een tiental locaties waar amylopectine- aardappelen hadden gestaan gecontroleerd en dit jaar wederom steekproefsgewijs enkele tientallen locaties. Op basis hiervan is geconcludeerd dat Avebe zich dit seizoen nog verdergaand dient in te spannen om opslag te bestrijden. Om dit kracht bij te zetten is een dwangsom aangezegd indien na 1 juli dit jaar nog steeds opslag op de velden geconsta-teerd zou worden. Inmiddels is deze aanzegging omgezet in een daadwerkelijk opgelegde dwangsom.

Avebe heeft hiertegen bij de Raad van State beroep aangetekend en verzocht om een voorlopige voorziening. In de uitspraak van 11 augustus jl. stelt de Raad van State onder meer dat Avebe ten onrechte is aangemerkt als overtreder, omdat Avebe niet de eigenaar is van de betreffende percelen en van de gewassen die daarop groeien en het niet in haar macht heeft de overtreding te beëindigen. De consequenties van deze uitspraak worden nog bestudeerd.

3

In een brief van 25 februari 2000 heeft Avebe de telers aanbevolen om op velden waar vorig jaar amylopectine-aardappelen hebben gestaan geen aardappelen als volggewas te verbouwen. Uit toezichtgegevens van de Inspectie Milieuhygiëne blijkt dat op ongeveer 15% van de velden toch aardappels zijn aangeplant.

4

Het Openbaar Ministerie heeft met Avebe een schikking getroffen en besloten om Avebe niet verder te vervolgen voor het illegaal poten van genetisch gemodificeerde aardappelen in 1998, omdat op basis van de getroffen maatregelen aangenomen werd dat volgens de gangbare landbouwkundige normen de bedoelde aardappelen in voldoende mate verwijderd zouden worden.

Zoals eerder uiteengezet, gaat de Inspectie Milieuhygiëne van het Ministerie van VROM niet alleen af op berichten van Avebe, maar controleert de Inspectie de betreffende velden ook zelf. Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de vraag in hoeverre de aanwezigheid van opslag Avebe verweten kan worden.

5

Nee, het is niet mogelijk om absoluut alle opslag van transgene aardappelen op te ruimen. Doodspuiten is niet altijd 100% effectief in het vernietigen van de knollen en ook bij hand-matige of mechanische verwijdering kunnen knollen achterblijven. Wel mag verwacht worden dat aardappelplanten die niet verder geteeld worden, op termijn, zeker na een lange periode van vorst, volledig zullen verdwijnen.

De consumptie-aardappelen die thans staan op velden waar mogelijk nog opslag van de illegale transgene aardappelen tussen staat, zullen onder toezicht van Avebe worden vernietigd.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie