Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlopige halfjaarcijfers Orchestream Holdings

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ORCHESTREAM HOLDINGS

Orchestream: Nieuwe klanten & voorlopige halfjaarcijfers

Orchestream Holdings Plc: nieuwe klanten & voorlopige halfjaarcijfers tot 30 juni 2000.

Londen - Orchestream Holdings plc (LSE: OCH), de toonaangevende ontwikkelaar van software voor het activeren van diensten voor en het versterken van de prestaties van Internet Protocol (IP) netwerken, kondigde vandaag aan dat men drie nieuwe klanten had gecontracteerd samen met de presentatie van de eerste voorlopige resultaten sinds de succesvolle beursgang naar de London Stock Exchange in juni.

Belangrijkste hoogtepunten

Aankondiging van nieuwe contracten met FirstMark, Siemens Network Systems (voor British Airways) en Interoute Telecommunications. Hieraan vooraf ging het contract met Energis dat in juli was aangekondigd.

Vooruitzicht op veel nieuwe klanten.

Aanvankelijke winsten bleven groeien wat resulteerde in een lancering van een 2de generatie softwareproducten in maart 2000. Voorlopige resultaten zijn overeenkomstig de verwachtingen.

Succesvolle beursgang voltooid in juni 2000 met een opbrengst van GBP 59,4 miljoen na aftrek van onkosten.

Krachtige balans op basis waarvan het ondernemingsplan zich kan blijven ontwikkelen.

Ashley Ward, directeur van Orchestream, gaf als commentaar:

'Het was een opwindend half jaar voor Orchestream, met als hoogtepunt de zeer succesvolle beursgang eind juni. Hoewel we nog in het begin van onze inkomstenontwikkeling staan, zijn we erg hoopvol door de positieve reactie die wij van onze klanten ontvingen op onze software. Het aantrekken van nieuwe klanten, zoals we vandaag aankondigden, gebeurde op basis van de contacten die we al hadden met Energis en NTT Europe, en we geloven dat deze nieuwe klanten onze leiderspositie zullen versterken op de IP markt.

Met de fondsen afkomstig van onze succesvolle beursgang, beschikken we nu over de middelen om onze marktpositie op te bouwen en kunnen we het proces om Orchestream te veranderen van een startend bedrijf tot een volwassen softwarebedrijf versnellen. We zijn vol vertrouwen dat we ook in het tweede halfjaar een blijvende groei in dit opzicht kunnen aankondigen.'

Bezoek voor meer informatie de website van Orchestream: www/orchestream.com.
Orchestream Holdings plc

Verklaring van de voorzitter:

Het eerste halfjaar stond in het teken van een significante ontwikkeling voor Orchestream, wat zijn hoogtepunt kreeg in de onze succesvolle beursgang naar de London Stock Exchange op 28 juni. We zijn zeer verheugd over de response die wij ontvingen van beleggers op ons bedrijf en, ondanks de moeilijke omstandigheden voor nieuwe emissies op dat moment, werd het bod zwaar overtekend wat resulteerde in een opbrengst van GBP 59,4 miljoen na aftrek van onkosten. Hiermee kunnen we ons bedrijf ontwikkelen zoals we hebben verklaard in ons prospectus.

In het eerste halfjaar kwam ook onze tweede-generatie software op de markt. De aanvankelijke winsten voor deze producten in het eerste halfjaar, die eind juni opliepen tot GBP 576.823,- , liepen 40,3% voor op het cijfer van eind april 2000 dat aangekondigd was bij de beursgang. Wat nog belangrijker is, is dat de reactie van het bedrijfsleven en de klant op deze tweede generatie producten een enorme stimulans was en ons een platform bood op basis waarvan we onze winsten op de lange termijn kunnen realiseren.

We zijn ook onze positie op de IP Operational Support Systems (IP OSS) markt blijven versterken, voortbouwende op onze bestaande relatie met Cisco, als medeoprichter van hun EMEA Ecosystem. We kondigden in maart een samenwerkingsverband aan op het gebied van marketing met CrossKeys Systems Inc, een ontwikkelaar van service-, netwerk- en elementair managementsoftware. Vervolgens kondigden we in mei aan dat we de handen ineensloegen met Micromuse, de toonaangevende leverancier van software voor storingbeheer en serviceniveaubeheer, en samen met hun Developers Alliance zochten we naar nieuwe zakelijke, technische en marketing mogelijkheden op de IP markt. Door deze samenwerking kreeg de software van Orchestream vaste voet in het hart van de IP OSS markt en konden we onze concurrerende positie op dit gebied nog meer versterken.

We blijven vooruitgang boeken op dit nieuwe front en we kondigden dan ook met veel genoegen in juli aan dat Energis onze software had uitgekozen voor de IP services op IP Select, een pas uitgebracht product voor datacommunicatie.

Met veel genoegen mag ik aankondigen dat wij drie nieuwe klanten hebben gecontracteerd.

De eerste is FirstMark, dat een contract heeft gesloten om onze software te kopen. FirstMark is bezig een pan-Europees end-to-end breedband communicatienetwerk op te zetten en heeft onze software uitgekozen voor hun IP services aan hun zakelijke klanten, zoals IP VPNs (virtual private networks) en om door het gehele netwerk IP Qos (quality of service) te configureren om op ieder niveau servicecontracten met klanten te kunnen produceren.

De tweede klant is Siemens Network Systems dat een contract heeft gesloten om onze software te kopen waarmee het netwerk van British Airways wordt beheerd. Siemens ontwerpt, implementeert en beheert een nieuw IP wide area netwerk voor British Airways, en heeft de technologie van Orchestream uitgekozen als de oplossing voor data prioritering en performance management.

De derde is Interoute, een telecommunicatiebedrijf, werkzaam in geheel Europa, dat zich aangesloten heeft bij ons Time To Market programma om onze software waarmee IP services worden voorzien uit te proberen op hun nieuwe vezeloptische netwerk, i-21.

Het contracteren van deze klanten gebeurde op basis van bestaande relaties die we al hadden opgebouwd met bedrijven als NTT (Europe), Inter Digital Networks en Toys 'R' Us waardoor ons product sterk werd gepromoot. Door de kennis en ervaring die wij opdoen door met deze steeds groeiende lijst van klanten te werken, worden onze reputatie en onze concurrerende positie op de IP markt alleen maar versterkt.

We blijven overal ter wereld aanwezig op alle grote bedrijfsbeurzen en congressen die netwerken als onderwerp hebben en in mei ontvingen we tot ons genoegen de onderscheiding 'Best Connected' van Network Computing tijdens de Networld + Interop 2000. Door de reactie van klanten op deze gebeurtenis en van anderen die wij in die tijd van dienst waren, kunnen we op steeds meer nieuwe klanten rekenen. We zien nu al uit naar aankondigingen dat we weer nieuwe klanten hebben gecontracteerd. Zoals de bijgevoegde jaarrekening bevestigt, heeft onze beursgang de balans van onze onderneming enorm versterkt en zijn we vol vertrouwen dat Orchestream in staat is profijt te trekken uit haar leidende positie op de IP software markt en dat we onze zakelijke activiteiten kunnen blijven ontwikkelen zoals beschreven wordt in het prospectus.

Alan Bates, Voorzitter, 7 september 2000-09-10

Orchestream Holdings plc
Geconsolideerde en niet gecontroleerde winst- en verliesrekening

6 maanden 6 maanden 8 maanden eindigend op eindigend op eindigend op 30 juni 2000 30 juni 1999 31 december 1999
Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd
Gecontroleerd
GBP'000 GBP'000 GBP'000
Omzet 576,8 - -
Kostprijs van omzet (5,0) - -

Bruto winst 571,8 - -
Administratie (6.213,3) (2.412,5) (4.338,4)
kosten

Exploitatieverlies (5.641,5) (2.412,5) (4.338,4) Te ontvangen rente 260,8 102,3 206,3
e.d.
Te betalen rente en (7,5) (6,1) (10,8)
dergelijke kosten

Verlies op gewone (5.388,2) (2.316,3) (4.142,9) bedrijfsactiviteiten
voor belasting
Belasting op gewone - - -
bedrijfsactiviteiten

Verlies over de (5.388,2) (2.316,3) (4.142,9)
financiële periode

Verlies per aandeel
Basis 7,6p 5,2p 7,4p
Verwaterd 6,5p 4,9p 6,7p
De geconsolideerde resultaten over elke periode hierboven zijn afgeleid van doorlopende activiteiten.
Geconsolideerd overzicht van alle toegerekende winsten en verliezen

6 maanden 6 maanden 8 maanden
eindigend op eindigend op eindigend op
30 juni 2000 30 juni 1999 31 december 1999
Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd
Gecontroleerd
GBP'000 GBP'000 GBP'000
Verlies over de (5.388,2) (2.316,3) (4.142,9)
financiële periode
(Verlies)/winst op
vreemde valuta (128,7) (20,9) 4,2
bij de omrekening van
vreemd netto vermogen

Totaal toegerekende (5.516,9) (2.337,2) (4.138,7) winsten en verliezen
m.b.t. de financiële periode

Orchestream Holdings
plc
Geconsolideerde
niet gecontroleerde balans

30 juni 2000 30 juni 1999 31 december 1999
Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd
Gecontroleerd
GBP'000 GBP'000 GBP'000
Vaste activa
Materiële activa 1.166,9 319,3 404,0
Investering in eigen 4.786,9 - -
aandelen

5.953,8 319,3 404,0
Vlottende activa
Debiteuren 12.714,3 243,5 510,1
Banktegoed 57.160,7 2.116,0 10.437,0
en kassaldo

69.875,0 2.359,5 10.947,1
Crediteuren : bedragen (5.576,3) (577,9) (760,3) die binnen één jaar
vervallen

Netto vlottende activa 64.298,7 1.781,6 10.186,8

Totaal activa minus 70.252,5 2.100,9 10.590,8
kortlopende schulden
Crediteuren : bedragen (61,3) (18,3) (24,4)
die na één jaar of langer
vervallen
Voorzieningen voor (509,0) - -
schulden en lasten

Netto activa 69.682,2 2.082,6 10.566,4

Aandelenkapitaal en
reserves
Opgevraagd 12.207,7 22,1 34,7
aandelenkapitaal
Agio reserve 59.355,9 8.258,2 19.851,9

Fusiereserve 12.909,6 31,4 31,4
Overige reserves 41,5 - -
Winst- en verlies (14.832,5) (6.229,1) (9.351,6) rekening

69.682,2 2.082,6 10.566,4

Orchestream Holdings plc

Geconsolideerde niet gecontroleerd overzicht van liquide middelen verloop 6 maanden 6 maanden 8 maanden eindigend op eindigend op eindigend op 30 juni 2000 30 juni 1999 31 december 1999

Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd
Gecontroleerd
GBP'000 GBP'000 GBP'000
Liquide middelen uit (3.757,4) (2.439,8) (4.095,0) exploitatieresultaten
Rendement op beleggingen 262,8 110,7 163,2
en financiële diensten

Kapitaaluitgaven (912,0) - (169,4)

Kasuitgaven voor (4.406,6) (2.329,1) (4.101,2)
management van liquide
middelen en financiering
Management van liquide 5.880,4 2.130,0 (7.680,4) middelen
Financiering 51.130,3 (13,8) 11.624,8

Kastoename/(afname) 52.604,1 (212,9) (156,8)
over de periode

6 maanden 6 maanden 8 maanden eindigend op eindigend op eindigend op 30 juni 2000 30 juni 1999 31 december 1999

Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd Gecontroleerd GBP'000 GBP'000 GBP'000
Afstemming van exploitatieverlies
op exploitatiekasstroom
Exploitatieverlies (5.641,5) (2.412,5) (4.338,4) Afschrijvingskosten 149,1 61,1 115,0
Verlies op verkoop van - 22,2 (3,3)
vaste activa
Disconto op 41,5 - -
uitgegeven opties
Vermeerdering van debiteuren (1.252,8) (186,0)
(132,3)
Vermeerdering van crediteuren 2.437,3 75,4 264,0 Verhoging van voorzieningen 509,0 - -

(3.757,4) (2.439,8) (4.095,0)

6 maanden 6 maanden 8 maanden
eindigend op eindigend op eindigend
op
30 juni 2000 30 juni 1999 31 december
1999

Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd
Gecontroleerd
GBP'000 GBP'000 GBP'000
Analyse van financiering
van kasstroom
Emissie van gewoon 55.005,9 - 11.702,2
aandelenkapitaal
Onkosten m.b.t. (3.917,7) - (95,9)
uitgifte van aandelen
Nieuwe aangegane 77,3 - 53,1
financiële leases
Kapitaalelement van (35,2) (13,8) (34,6)
huurtermijnen van
financiële lease

51.130,3 (13,8) 11.624,8

Orchestream Holdings plc

Toelichting op de voorlopige overzichten

Voorbereidingsgrondslag. De voorlopige overzichten zijn opgesteld volgens de historische kostprijsgrondslag en in overeenstemming met de grondslagen voor administratieve verantwoording en verslaglegging van de Groep zoals uiteengezet in de gegevens die bekend werden gemaakt ter verkrijging van een beursnotering op de London Stock Exchange d.d. 28 juni 2000.

De financiële informatie, zoals hierboven gegeven voor de perioden van 6 maanden eindigend op 30 juni 2000 en 30 juni 1999, is niet gecontroleerd maar is wel door de eigen bedrijfsaccountant nagekeken. De financiële informatie voor de periode van acht maanden eindigend op 31 december 1999 vormt niet, maar is afgeleid van de statutaire jaarrekening over die periode, waarover de eigen bedrijfsaccountant een goedkeurende verklaring heeft afgelegd en die niet een verklaring bevatte krachtens deel 237 (2) of (3) van de Wet op Vennootschappen van 1985. Deze statutaire jaarrekening is ingediend bij de Vennootschapskamer.

Consolidatiegrondslag. De voorlopige overzichten zijn inclusief de financiële overzichten van Orchestream Holdings plc en haar dochterondernemingen tot 30 juni 2000. De voorlopige overzichten zijn opgesteld volgens de administratiegrondslag bij fusies in relatie tot reorganisatie van de groep die plaatsvond op 30 mei 2000 en tot gevolg had dat Orchestream Holdings plc de moedermaatschappij werd van de groep. Volgens de administratiegrondslag bij fusies worden de resultaten en kasstromen van de groepsmaatschappijen samengevoegd vanaf het begin van de financiële periode waarin de reorganisatie plaatsvond, en de vergelijkende cijfers van winst en verlies, kasstroom en balans worden gewijzigd op de samengevoegde basis.

Winst per aandeel. Winst per gewoon aandeel is gebaseerd op het verlies van de Groep over de financiële periode van GBP 5.388.200 (6 maanden eindigend op 30 juni 1999: GBP 2.316.300; 8 maanden eindigend op 31 december 1999: GBP 4.142.9000). Het gewogen gemiddelde aantal aandelen gebruikt in deze berekening is :-

basis 71.305.411 (6 maanden eindigend op 30 juni 1999: 44.412.574; 8 maanden eindigend op 31 december 1999: 56.665.420)

verwaterd 82.849.008 (6 maanden eindigend op 30 juni 1999: 46.970.492; 8 maanden eindigend op 31 december 1999: 62.181.224)

Toegang tot de London Stock Exchange. Op 28 juni 2000 gaf de onderneming 30 miljoen nieuwe Gewone aandelen uit tegen betaling van GBP55.5 miljoen en werd toegelaten tot de officiële prijscourant van de London Stock Exchange. Op 30 juni 2000 werden er nog eens 6,3 miljoen nieuwe Gewone aandelen uitgegeven tegen betaling van GBP11.6 miljoen. Vanaf 30 juni 2000 werden de bruto opbrengsten van GBP11,6 miljoen opgenomen in de debiteuren. De totale kosten in verband met deze uitgiften zijn, naar verwachting, GBP7,7 miljoen.

Afschriften van de voorlopige overzichten worden verstuurd naar alle aandeelhouders en zijn voor het publiek verkrijgbaar op aanvraag bij de statutaire zetel van de onderneming. Orchestream Holdings plc: Ashley Ward, President-Directeur
Mark Charlton, Directeur financiën
Sarah West, Directeur Communicatie +44 20 7348 1506

Hogarth Partnership: James Longfield/Nick Lockwood +44 20 7357 9477

11 sep 00 17:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie