Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlopige halfjaarcijfers Orchestream Holdings

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ORCHESTREAM HOLDINGS

Orchestream: Nieuwe klanten & voorlopige halfjaarcijfers

Orchestream Holdings Plc: nieuwe klanten & voorlopige halfjaarcijfers tot 30 juni 2000.

Londen - Orchestream Holdings plc (LSE: OCH), de toonaangevende ontwikkelaar van software voor het activeren van diensten voor en het versterken van de prestaties van Internet Protocol (IP) netwerken, kondigde vandaag aan dat men drie nieuwe klanten had gecontracteerd samen met de presentatie van de eerste voorlopige resultaten sinds de succesvolle beursgang naar de London Stock Exchange in juni.

Belangrijkste hoogtepunten

Aankondiging van nieuwe contracten met FirstMark, Siemens Network Systems (voor British Airways) en Interoute Telecommunications. Hieraan vooraf ging het contract met Energis dat in juli was aangekondigd.

Vooruitzicht op veel nieuwe klanten.

Aanvankelijke winsten bleven groeien wat resulteerde in een lancering van een 2de generatie softwareproducten in maart 2000. Voorlopige resultaten zijn overeenkomstig de verwachtingen.

Succesvolle beursgang voltooid in juni 2000 met een opbrengst van GBP 59,4 miljoen na aftrek van onkosten.

Krachtige balans op basis waarvan het ondernemingsplan zich kan blijven ontwikkelen.

Ashley Ward, directeur van Orchestream, gaf als commentaar:

'Het was een opwindend half jaar voor Orchestream, met als hoogtepunt de zeer succesvolle beursgang eind juni. Hoewel we nog in het begin van onze inkomstenontwikkeling staan, zijn we erg hoopvol door de positieve reactie die wij van onze klanten ontvingen op onze software. Het aantrekken van nieuwe klanten, zoals we vandaag aankondigden, gebeurde op basis van de contacten die we al hadden met Energis en NTT Europe, en we geloven dat deze nieuwe klanten onze leiderspositie zullen versterken op de IP markt.

Met de fondsen afkomstig van onze succesvolle beursgang, beschikken we nu over de middelen om onze marktpositie op te bouwen en kunnen we het proces om Orchestream te veranderen van een startend bedrijf tot een volwassen softwarebedrijf versnellen. We zijn vol vertrouwen dat we ook in het tweede halfjaar een blijvende groei in dit opzicht kunnen aankondigen.'

Bezoek voor meer informatie de website van Orchestream: www/orchestream.com.
Orchestream Holdings plc

Verklaring van de voorzitter:

Het eerste halfjaar stond in het teken van een significante ontwikkeling voor Orchestream, wat zijn hoogtepunt kreeg in de onze succesvolle beursgang naar de London Stock Exchange op 28 juni. We zijn zeer verheugd over de response die wij ontvingen van beleggers op ons bedrijf en, ondanks de moeilijke omstandigheden voor nieuwe emissies op dat moment, werd het bod zwaar overtekend wat resulteerde in een opbrengst van GBP 59,4 miljoen na aftrek van onkosten. Hiermee kunnen we ons bedrijf ontwikkelen zoals we hebben verklaard in ons prospectus.

In het eerste halfjaar kwam ook onze tweede-generatie software op de markt. De aanvankelijke winsten voor deze producten in het eerste halfjaar, die eind juni opliepen tot GBP 576.823,- , liepen 40,3% voor op het cijfer van eind april 2000 dat aangekondigd was bij de beursgang. Wat nog belangrijker is, is dat de reactie van het bedrijfsleven en de klant op deze tweede generatie producten een enorme stimulans was en ons een platform bood op basis waarvan we onze winsten op de lange termijn kunnen realiseren.

We zijn ook onze positie op de IP Operational Support Systems (IP OSS) markt blijven versterken, voortbouwende op onze bestaande relatie met Cisco, als medeoprichter van hun EMEA Ecosystem. We kondigden in maart een samenwerkingsverband aan op het gebied van marketing met CrossKeys Systems Inc, een ontwikkelaar van service-, netwerk- en elementair managementsoftware. Vervolgens kondigden we in mei aan dat we de handen ineensloegen met Micromuse, de toonaangevende leverancier van software voor storingbeheer en serviceniveaubeheer, en samen met hun Developers Alliance zochten we naar nieuwe zakelijke, technische en marketing mogelijkheden op de IP markt. Door deze samenwerking kreeg de software van Orchestream vaste voet in het hart van de IP OSS markt en konden we onze concurrerende positie op dit gebied nog meer versterken.

We blijven vooruitgang boeken op dit nieuwe front en we kondigden dan ook met veel genoegen in juli aan dat Energis onze software had uitgekozen voor de IP services op IP Select, een pas uitgebracht product voor datacommunicatie.

Met veel genoegen mag ik aankondigen dat wij drie nieuwe klanten hebben gecontracteerd.

De eerste is FirstMark, dat een contract heeft gesloten om onze software te kopen. FirstMark is bezig een pan-Europees end-to-end breedband communicatienetwerk op te zetten en heeft onze software uitgekozen voor hun IP services aan hun zakelijke klanten, zoals IP VPNs (virtual private networks) en om door het gehele netwerk IP Qos (quality of service) te configureren om op ieder niveau servicecontracten met klanten te kunnen produceren.

De tweede klant is Siemens Network Systems dat een contract heeft gesloten om onze software te kopen waarmee het netwerk van British Airways wordt beheerd. Siemens ontwerpt, implementeert en beheert een nieuw IP wide area netwerk voor British Airways, en heeft de technologie van Orchestream uitgekozen als de oplossing voor data prioritering en performance management.

De derde is Interoute, een telecommunicatiebedrijf, werkzaam in geheel Europa, dat zich aangesloten heeft bij ons Time To Market programma om onze software waarmee IP services worden voorzien uit te proberen op hun nieuwe vezeloptische netwerk, i-21.

Het contracteren van deze klanten gebeurde op basis van bestaande relaties die we al hadden opgebouwd met bedrijven als NTT (Europe), Inter Digital Networks en Toys 'R' Us waardoor ons product sterk werd gepromoot. Door de kennis en ervaring die wij opdoen door met deze steeds groeiende lijst van klanten te werken, worden onze reputatie en onze concurrerende positie op de IP markt alleen maar versterkt.

We blijven overal ter wereld aanwezig op alle grote bedrijfsbeurzen en congressen die netwerken als onderwerp hebben en in mei ontvingen we tot ons genoegen de onderscheiding 'Best Connected' van Network Computing tijdens de Networld + Interop 2000. Door de reactie van klanten op deze gebeurtenis en van anderen die wij in die tijd van dienst waren, kunnen we op steeds meer nieuwe klanten rekenen. We zien nu al uit naar aankondigingen dat we weer nieuwe klanten hebben gecontracteerd. Zoals de bijgevoegde jaarrekening bevestigt, heeft onze beursgang de balans van onze onderneming enorm versterkt en zijn we vol vertrouwen dat Orchestream in staat is profijt te trekken uit haar leidende positie op de IP software markt en dat we onze zakelijke activiteiten kunnen blijven ontwikkelen zoals beschreven wordt in het prospectus.

Alan Bates, Voorzitter, 7 september 2000-09-10

Orchestream Holdings plc
Geconsolideerde en niet gecontroleerde winst- en verliesrekening

6 maanden 6 maanden 8 maanden eindigend op eindigend op eindigend op 30 juni 2000 30 juni 1999 31 december 1999
Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd
Gecontroleerd
GBP'000 GBP'000 GBP'000
Omzet 576,8 - -
Kostprijs van omzet (5,0) - -

Bruto winst 571,8 - -
Administratie (6.213,3) (2.412,5) (4.338,4)
kosten

Exploitatieverlies (5.641,5) (2.412,5) (4.338,4) Te ontvangen rente 260,8 102,3 206,3
e.d.
Te betalen rente en (7,5) (6,1) (10,8)
dergelijke kosten

Verlies op gewone (5.388,2) (2.316,3) (4.142,9) bedrijfsactiviteiten
voor belasting
Belasting op gewone - - -
bedrijfsactiviteiten

Verlies over de (5.388,2) (2.316,3) (4.142,9)
financiële periode

Verlies per aandeel
Basis 7,6p 5,2p 7,4p
Verwaterd 6,5p 4,9p 6,7p
De geconsolideerde resultaten over elke periode hierboven zijn afgeleid van doorlopende activiteiten.
Geconsolideerd overzicht van alle toegerekende winsten en verliezen

6 maanden 6 maanden 8 maanden
eindigend op eindigend op eindigend op
30 juni 2000 30 juni 1999 31 december 1999
Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd
Gecontroleerd
GBP'000 GBP'000 GBP'000
Verlies over de (5.388,2) (2.316,3) (4.142,9)
financiële periode
(Verlies)/winst op
vreemde valuta (128,7) (20,9) 4,2
bij de omrekening van
vreemd netto vermogen

Totaal toegerekende (5.516,9) (2.337,2) (4.138,7) winsten en verliezen
m.b.t. de financiële periode

Orchestream Holdings
plc
Geconsolideerde
niet gecontroleerde balans

30 juni 2000 30 juni 1999 31 december 1999
Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd
Gecontroleerd
GBP'000 GBP'000 GBP'000
Vaste activa
Materiële activa 1.166,9 319,3 404,0
Investering in eigen 4.786,9 - -
aandelen

5.953,8 319,3 404,0
Vlottende activa
Debiteuren 12.714,3 243,5 510,1
Banktegoed 57.160,7 2.116,0 10.437,0
en kassaldo

69.875,0 2.359,5 10.947,1
Crediteuren : bedragen (5.576,3) (577,9) (760,3) die binnen één jaar
vervallen

Netto vlottende activa 64.298,7 1.781,6 10.186,8

Totaal activa minus 70.252,5 2.100,9 10.590,8
kortlopende schulden
Crediteuren : bedragen (61,3) (18,3) (24,4)
die na één jaar of langer
vervallen
Voorzieningen voor (509,0) - -
schulden en lasten

Netto activa 69.682,2 2.082,6 10.566,4

Aandelenkapitaal en
reserves
Opgevraagd 12.207,7 22,1 34,7
aandelenkapitaal
Agio reserve 59.355,9 8.258,2 19.851,9

Fusiereserve 12.909,6 31,4 31,4
Overige reserves 41,5 - -
Winst- en verlies (14.832,5) (6.229,1) (9.351,6) rekening

69.682,2 2.082,6 10.566,4

Orchestream Holdings plc

Geconsolideerde niet gecontroleerd overzicht van liquide middelen verloop 6 maanden 6 maanden 8 maanden eindigend op eindigend op eindigend op 30 juni 2000 30 juni 1999 31 december 1999

Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd
Gecontroleerd
GBP'000 GBP'000 GBP'000
Liquide middelen uit (3.757,4) (2.439,8) (4.095,0) exploitatieresultaten
Rendement op beleggingen 262,8 110,7 163,2
en financiële diensten

Kapitaaluitgaven (912,0) - (169,4)

Kasuitgaven voor (4.406,6) (2.329,1) (4.101,2)
management van liquide
middelen en financiering
Management van liquide 5.880,4 2.130,0 (7.680,4) middelen
Financiering 51.130,3 (13,8) 11.624,8

Kastoename/(afname) 52.604,1 (212,9) (156,8)
over de periode

6 maanden 6 maanden 8 maanden eindigend op eindigend op eindigend op 30 juni 2000 30 juni 1999 31 december 1999

Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd Gecontroleerd GBP'000 GBP'000 GBP'000
Afstemming van exploitatieverlies
op exploitatiekasstroom
Exploitatieverlies (5.641,5) (2.412,5) (4.338,4) Afschrijvingskosten 149,1 61,1 115,0
Verlies op verkoop van - 22,2 (3,3)
vaste activa
Disconto op 41,5 - -
uitgegeven opties
Vermeerdering van debiteuren (1.252,8) (186,0)
(132,3)
Vermeerdering van crediteuren 2.437,3 75,4 264,0 Verhoging van voorzieningen 509,0 - -

(3.757,4) (2.439,8) (4.095,0)

6 maanden 6 maanden 8 maanden
eindigend op eindigend op eindigend
op
30 juni 2000 30 juni 1999 31 december
1999

Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd
Gecontroleerd
GBP'000 GBP'000 GBP'000
Analyse van financiering
van kasstroom
Emissie van gewoon 55.005,9 - 11.702,2
aandelenkapitaal
Onkosten m.b.t. (3.917,7) - (95,9)
uitgifte van aandelen
Nieuwe aangegane 77,3 - 53,1
financiële leases
Kapitaalelement van (35,2) (13,8) (34,6)
huurtermijnen van
financiële lease

51.130,3 (13,8) 11.624,8

Orchestream Holdings plc

Toelichting op de voorlopige overzichten

Voorbereidingsgrondslag. De voorlopige overzichten zijn opgesteld volgens de historische kostprijsgrondslag en in overeenstemming met de grondslagen voor administratieve verantwoording en verslaglegging van de Groep zoals uiteengezet in de gegevens die bekend werden gemaakt ter verkrijging van een beursnotering op de London Stock Exchange d.d. 28 juni 2000.

De financiële informatie, zoals hierboven gegeven voor de perioden van 6 maanden eindigend op 30 juni 2000 en 30 juni 1999, is niet gecontroleerd maar is wel door de eigen bedrijfsaccountant nagekeken. De financiële informatie voor de periode van acht maanden eindigend op 31 december 1999 vormt niet, maar is afgeleid van de statutaire jaarrekening over die periode, waarover de eigen bedrijfsaccountant een goedkeurende verklaring heeft afgelegd en die niet een verklaring bevatte krachtens deel 237 (2) of (3) van de Wet op Vennootschappen van 1985. Deze statutaire jaarrekening is ingediend bij de Vennootschapskamer.

Consolidatiegrondslag. De voorlopige overzichten zijn inclusief de financiële overzichten van Orchestream Holdings plc en haar dochterondernemingen tot 30 juni 2000. De voorlopige overzichten zijn opgesteld volgens de administratiegrondslag bij fusies in relatie tot reorganisatie van de groep die plaatsvond op 30 mei 2000 en tot gevolg had dat Orchestream Holdings plc de moedermaatschappij werd van de groep. Volgens de administratiegrondslag bij fusies worden de resultaten en kasstromen van de groepsmaatschappijen samengevoegd vanaf het begin van de financiële periode waarin de reorganisatie plaatsvond, en de vergelijkende cijfers van winst en verlies, kasstroom en balans worden gewijzigd op de samengevoegde basis.

Winst per aandeel. Winst per gewoon aandeel is gebaseerd op het verlies van de Groep over de financiële periode van GBP 5.388.200 (6 maanden eindigend op 30 juni 1999: GBP 2.316.300; 8 maanden eindigend op 31 december 1999: GBP 4.142.9000). Het gewogen gemiddelde aantal aandelen gebruikt in deze berekening is :-

basis 71.305.411 (6 maanden eindigend op 30 juni 1999: 44.412.574; 8 maanden eindigend op 31 december 1999: 56.665.420)

verwaterd 82.849.008 (6 maanden eindigend op 30 juni 1999: 46.970.492; 8 maanden eindigend op 31 december 1999: 62.181.224)

Toegang tot de London Stock Exchange. Op 28 juni 2000 gaf de onderneming 30 miljoen nieuwe Gewone aandelen uit tegen betaling van GBP55.5 miljoen en werd toegelaten tot de officiële prijscourant van de London Stock Exchange. Op 30 juni 2000 werden er nog eens 6,3 miljoen nieuwe Gewone aandelen uitgegeven tegen betaling van GBP11.6 miljoen. Vanaf 30 juni 2000 werden de bruto opbrengsten van GBP11,6 miljoen opgenomen in de debiteuren. De totale kosten in verband met deze uitgiften zijn, naar verwachting, GBP7,7 miljoen.

Afschriften van de voorlopige overzichten worden verstuurd naar alle aandeelhouders en zijn voor het publiek verkrijgbaar op aanvraag bij de statutaire zetel van de onderneming. Orchestream Holdings plc: Ashley Ward, President-Directeur
Mark Charlton, Directeur financiën
Sarah West, Directeur Communicatie +44 20 7348 1506

Hogarth Partnership: James Longfield/Nick Lockwood +44 20 7357 9477

11 sep 00 17:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...