Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over medicijnenbeleid psychiatrie

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over medicijnenbeleid psychiatrie
Gemaakt: 12-9-2000 tijd: 15:48

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

11 september 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden Van Blerck-Woerdman en Passtoors (beiden VVD) van uw Kamer over medicijnenbeleid psychiatrie (2990014690).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

5

Antwoorden op kamervragen van de leden Van Blerck-Woerdman en Passtoors over medicijnenbeleid psychiatrie (2990014690)


1.

Kent u het artikel « Inrichtingen te slordig met medicijnen»?


1.

Ja. Het betreft een artikel verschenen naar aanleiding van een persbericht dat onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werd uitgebracht. Het persbericht was gebaseerd op een thematisch onderzoek naar de Geneesmiddelendistributie en de farmacotherapie in algemeen psychiatrische ziekenhuizen (APZ-en)

Het desbetreffende IGZ-rapport « Geneesmiddelendistributie en farmacotherapie in APZ-en» is inmiddels bij brief van september 2000, kenmerk GVM/GGZ/2103264 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer toegezonden; deze brief bevat ook mijn reactie.


2.

Deelt u de zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat het huidige geneesmiddelenbeleid in de psychiatrische ziekenhuizen tot ernstige gevolgen voor psychiatrische patiënten kan leiden.

2.

De bevindingen van de IGZ verontrusten mij. Ik heb aan GGZN, de koepel van onder meer de psychiatrische ziekenhuizen, gevraagd om -in samenwerking met beroepsverenigingen van apothekers en psychiaters en met Zorgverzekeraars Nederland- voor 1 november 2000 met een concreet plan van aanpak voor verbetering van de kwaliteit van het geneesmiddelenbeleid te komen.

Daarover heeft reeds overleg plaatsgevonden tussen de desbetreffende koepels, de IGZ en de desbetreffende beleidsdirectie van VWS.


3.

Kloppen volgens u de aanvankelijke vermoedens van de Inspectie dat sommige patiënten niet altijd op tijd hun medicijnen krijgen, sommige patiënten zelfs de verkeerde medicijnen krijgen en dat in sommige geneesmiddelendepots de vervaldatum van de medicijnen is verstreken. Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

3.

Uit MIP/FONA-meldingen van gezondheidszorginstellingen en uit signalen die de IGZ bereiken, blijkt dat er fouten in de geneesmiddelendistributie voorkomen. Deze doen zich blijkens deze signalen echter niet alleen voor in psychiatrische ziekenhuizen maar eveneens in algemene ziekenhuizen. De reden waarom deze in psychiatrische ziekenhuizen vaker zouden kunnen voorkomen heeft mogelijke mede als oorzaak dat de bewakingssystemen daar nog overal niet optimaal functioneren. Zoals de IGZ heeft geconstateerd zijn deze systemen in APZ-en nog niet overal geautomatiseerd.


4.

Hoe beoordeelt u de constatering van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat de geneesmiddelendepots en de (instellings)apotheken onvoldoende zijn geautomatiseerd? Wat is volgens u hiervan de reden, gelet op het feit dat de reguliere apotheken en de apotheken in algemene ziekenhuizen wel zijn geautomatiseerd?

4.

Volgens het rapport beschikt 25% (10) van de (40) onderzochte APZ-en niet over een geautomatiseerd (bewakings)systeem; 75% (30) van de APZ-en dus wel. In het algemeen wordt in het veld van de gezondheidszorg de aanwezigheid van geautomatiseerde systemen als normaal beschouwd. Klaarblijkelijk heeft in de 10 genoemde APZ-en de kwaliteit van de medicatiebewaking nog onvoldoende aandacht en prioriteit gekregen.


5.

Is het waar dat psychiatrische ziekenhuizen hun beleid niet afstemmen op andere instanties waar patiënten mee te maken hebben met als gevolg dat niet gecontroleerd wordt of de verschillende medicijnen die een patiënt krijgt wel samen kunnen gaan? Hoe kan het dat in de psychiatrische ziekenhuizen geen duidelijk medicijnenbeleid wordt gevoerd en dat er geen duidelijke richtlijnen zijn opgesteld?

5.

Afstemming van medicijnbeleid van psychiatrische ziekenhuizen met andere instanties waar patiënten mee te maken hebben, valt onder de noemer transmurale farmacie. De IGZ stelde in haar rapport vast dat een visie op transmurale farmacie nog niet in alle instellingen aangetroffen kan worden. Dat heeft niet per definitie tot gevolg dat niet gecontroleerd wordt of de verschillende medicijnen die een patiënt krijgt wel samen kunnen gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele beroepsbeoefenaar bij medicijnvoorschriften na te gaan of deze eventueel negatief interfereren met andere medicatie.

Ten aanzien van de vraag naar medicijnbeleid in APZ-en blijkt dat er in deze sector een achterstand bestaat ten opzichte van de somatische gezondheidszorg. De sector is echter wel degelijk een goede weg ingeslagen. Zo heeft de beroepsvereniging van psychiaters (NVvP) vanaf 1998 een aantal richtlijnen voor de (farmacotherapeutische) behandeling van enkele veel voorkomende psychiatrische stoornissen uitgebracht en zullen er in de komende tijd meer volgen. Het implementatietraject van deze richtlijnen vraagt, volgens de bevindingen van de Inspectie, kennelijk tijd. Dit punt heeft nadrukkelijk de aandacht van de Inspectie tijdens haar toezichtsbezoeken.


6.

Bent u van mening dat het regime van medicatiebewaking, zoals dat geldt in het tweede compartiment binnen de curatieve sector, -namelijk samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen en apothekers- ook binnen de psychiatrische ziekenhuizen bovenstaande fouten kan helpen voorkomen?

Zo ja, bent u dan van mening dat het een goede oplossing is om het medicijnbeleid van psychiatrische ziekenhuizen over te hevelen naar het tweede compartiment?

6.

In het Plan van Aanpak, genoemd in het antwoord op vraag 2, zullen de genoemde organisaties moeten aangeven op welke wijze zij de kwaliteit van de farmacotherapie en de geneesmiddelendistributie zullen verbeteren; daar hoort ook het aspect van de medicatiebewaking bij. Zij zullen daarbij zonodig profiteren van ervaringen die elders in de zorg zijn opgedaan.

Overheveling van de (intramuraal) voorgeschreven geneesmiddelen naar het tweede compartiment is niet aan de orde. In de huidige kwaliteitswetgeving ligt de verantwoordelijkheid voor de (borging van) kwaliteit primair bij instellingen en beroepsbeoefenaren; die verantwoordelijkheid geldt zowel in het eerste als in het tweede compartiment. Verandering van compartiment brengt daarin geen wijziging.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...