Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste reactie PvdA op Milieubalans-2000 van het RIVM

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT

Den Haag, 11 september 2000

EERSTE REACTIE PVDA OP DE MILIEUBALANS-2000 VAN HET RIVM: MILIEUBELEID MOET TEMPO MAKEN; GROEN OFFENSIEF VOOR DE STAD

De Milieubalans-2000 van het RIVM geeft aan dat het milieubeleid wel resultaat oplevert, maar de doelen worden nog niet op tijd gehaald. De PvdA bepleit daarom een tempoversnelling. Een tempoversnelling in Europa, bij de inzet van nieuwe technologie, met meer brongerichte maatregelen. De PvdA bepleit een sociale offensief binnen het milieubeleid, gericht op veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van de burger. Vooral in de oude stadswijken nemen hinder en overlast toe. Verkeerslawaai, luchtkwaliteit en veiligheidsrisico's zetten de kwaliteit van de lokale leefomgeving onder druk; toegenomen welvaart en kwaliteitsbesef vragen om een offensief voor een gezonde, groene en leefbare stad.

De absolute ontkoppeling zet door. Bij een sterke economische groei loopt de milieudruk van verzuring, vermesting, verdroging en verwijdering terug. Het energiegebruik (+2%) kent een relatieve ontkoppeling ten opzichte van het bruto binnenlands product (+3.5%). Electriciteitsimport geeft een daling van de CO2-uitstoot (-2%). Zonder import zou de uitstoot met zijn toegenomen (+1 à 2%). En er is achterstand ten opzichte van de Kyoto-doelen (nu +7 i.p.v.
-6% in 2010). De PvdA bepleit daarom een trendbreuk in de CO2-emissies. Extra maatregelen én verhandelbare emissierechten op Europees niveau moeten vóór 2010 resultaat opleveren. Als voorzitter van de komende Klimaatconferentie (CoP-6, 13-24 november in Den Haag) moet minister Pronk deze trendbreuk bepleiten, gericht op energiebesparing en schone, veilige energieopwekking. De noodzaak daartoe is onverminderd groot.

De nuchtere milieucijfers van het RIVM maken de achterstanden in het Nederlandse milieubeleid zichtbaar; bevolkingsgroei en particuliere consumptie, het verkeer geeft meer geluid en CO2, verzuring en vermesting vanuit de landbouw lopen onvoldoende terug, verdroging belast natuurgebieden. In het Regeerakkoord is opgenomen dat de milieudruk als gevolg van extra economische groei zal worden weggenomen. Minister Pronk heeft daarvoor in 2000 340 miljoen gulden, voor 2001 540 en voor 2002 640 miljoen gulden extra gekregen. De PvdA wil hiermee in het nieuwe NMP een aanvalsplan op de extra milieudruk financieren.

Tot slot een actueel punt. Net als de Commissie Integraal Waterbeheer constateert het RIVM dat bestrijdingsmiddelen de normen voor het oppervlaktewater aanzienlijk overschrijden. Het is wrang dat onlangs een krappe meerderheid van de Tweede Kamer de Nederlandse land- en tuinbouw de ruimte heeft geboden milieuschadelijke bestrijdingsmiddelen nog vele jaren te mogen gebruiken.

Woordvoerder: Jaap Jelle Feenstra 070-318 2776/070-368 0314

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie