Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Omzetbelasting en overgangsregeling bij overeenkomst

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Omzetbelasting en overgangsregeling bijDe Directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Besluit van 11 september 2000, nr. CPP2000-1895M

Op grond van artikel III van hoofdstuk 2, van de Wet van 11 mei 2000, Stb. 216 (Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001), blijft, ingeval een ondernemer ingevolge een vóór 1 januari 2001 gesloten overeenkomst na 31 december 2000 een onroerende zaak levert of een werk in onroerende staat oplevert tegen een vergoeding welke vervalt in termijnen, de verhoging van het omzetbelastingtarief van 17,5% tot 19% buiten toepassing met betrekking tot het gedeelte van de vergoeding dat gelijk is aan de som van de termijnen die op grond van die overeenkomst vóór 1 januari 2001 zijn vervallen.

Bij koop-/aanneemovereenkomsten, waarbij de vergoeding verschuldigd wordt in termijnen die vervallen naarmate de bouw vordert, is het gebruikelijk dat aan de koper/opdrachtgever -tegen betaling van rente- uitstel van betaling wordt verleend met betrekking tot termijnen die ingevolge de overeenkomst (zijn) vervallen, tot de datum waarop de grond hem wordt geleverd.

Voor de toepassing van de hiervoor bedoelde overgangsregeling mag ervan worden uitgegaan dat termijnen (de zogenoemde grondtermijn en eventuele bouwtermijnen), die ingevolge een vóór 1 januari 2001 gesloten overeenkomst vóór 1 januari 2001 vervallen, onderworpen blijven aan het BTW-tarief van 17,5%, óók als aan de koper/opdrachtgever, ingevolge de overeenkomst uitstel van betaling van die termijnen wordt verleend tot een na 31 december 2000 gelegen datum waarop de grond hem wordt geleverd. In dit verband behoeft de term vervallen niet te worden opgevat in de zin van opeisbaar.

Het bedrag dat de koper terzake na 31 december 2000 onder de naam rente verschuldigd wordt (zie de regeling inzake kredietverlening, besluit van 30 juni 1997, nr. VB 97/1567, boekwerk Omzetbelasting 1968, onderdeel 16.00.00), is, óók voor zover de rente wordt berekend over een vóór 1 januari 2001 gelegen periode, onderworpen aan het BTW-tarief van 19%; deze "rente-termijn" vervalt immers na 31 december 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie