Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief inzake kerktelefonie

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts vw inzake kerktelefonie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 september 2000

Met brief van 7 september jl. verzoekt u mij u per ommegaande te informeren over de mogelijkheden van een overgangsregeling inzake de kerktelefoon. Ik kan u daarover het volgende mededelen.

Tijdens het Algemeen Overleg van 30 mei jl. inzake kerktelefonie heb ik toegezegd OPTA te willen verzoeken een nieuwe afweging te maken inzake de overgangstermijn voor de invoering van een kostengeoriënteerd tarief voor de kerktelefoon.

In dit verband is relevant dat door het college van de OPTA op 30 juni jl. een beslissing op bezwaar is genomen met betrekking tot het door de Vereniging Landelijke Organisatie Kerktelefoon (LOK) gemaakte bezwaar tegen de door de OPTA aan KPN gegeven aanwijzing per 1 mei jl. kostengeoriënteerde tarieven in werking te laten treden. Bij dit besluit - waarbij het bezwaar van LOK overigens ongegrond wordt verklaard - is aandacht gegeven aan de overgangstermijn.

Het college geeft daarbij aan dat het , in het verlengde van de uitspraak van de president van de rechtbank Rotterdam van 31 maart jl., van mening is dat een redelijke overgangstermijn is gehanteerd voor de implementatie van de kostengeoriënteerde tarieven.

In antwoord op mijn vraag aan het college of uitstel mogelijk is voor de invoering van de verhoogde kerktelefonie-tarieven heeft het college mij bericht dat het college een al gegeven en inmiddels uitgevoerde aanwijzing niet kan terugdraaien om op die wijze te bereiken dat tijdens een overgangsperiode lagere kerktelefonie-tarieven worden gehanteerd.

In eerdere briefwisseling met de Kamer en ook in het Algemeen Overleg van 30 mei jl. heb ik aangegeven dat met de verhoging van de tarieven van de kerktelefonie een onbevredigende situatie is ontstaan. Dit gevoelen wordt ook in meerderheid door de Kamer gedeeld. Het vinden van een bevredigende oplossing dient echter wel binnen de kaders van de wettelijke regels gezocht te worden. Ik heb u reeds eerder toegelicht dat het onderbrengen van de kerktelefonie onder de universele dienst niet mogelijk is. Nu ook een verlenging van de overgangstermijn niet tot de mogelijkheden behoort, meen ik dat wij ons verder moeten richten op het bieden van betaalbare en breed toegankelijke alternatieven. Het onderzoek dat door het LOK in samenwerking met het PCOB wordt verricht en dat door mij wordt medegefinancierd verkeert in een afrondende fase. Ik had gehoopt u de resultaten van dit onderzoek gelijktijdig met mijn bevindingen over de (on) mogelijkheden van het treffen van een overgangsregeling mee te kunnen sturen.

Het LOK verwacht deze maand het onderzoek te kunnen afronden. Ik zal u zo spoedig mogelijk hierover nader informeren.

Hoogachtend,

DE STAATSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs. J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie