Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over sluiting van Aekinga in Friesland

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen12.009 vragenformulier 12 september 2000

Gemaakt: 12-9-2000 tijd: 14:21

Vragen van de leden Arib (PvdA), Eurlings (CDA) en Van Vliet (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over sluiting van Aekinga in Friesland. (Ingezonden 12 september 2000)


1

Hoe beoordeelt u, ondanks uw getoonde begrip voor het voornemen van de provincie Friesland om in te stemmen met het plan voor sluiting van Aekinga 1), de situatie dat een flink aantal in Aekinga verblijvende ADHD-kinderen - opnieuw- naar een andere instelling zal moeten worden verwezen? Realiseert u zich dat juist Aekinga een zeer passend hulpaanbod biedt, gezien het feit dat er aan de instelling ook een school is verbonden waarmee een veilige omgeving wordt geboden? Welke waarborgen zijn er dat zo'n `passend alternatief', daarvoor in de plaats zal kunnen komen?


2

Hoe verhoudt zich de voorgenomen sluiting van Aekinga tot het enerzijds voornemen om in de nieuwe Wet op de Jeugdzorg een recht op zorg te verwezenlijken en anderzijds tot het voornemen om ook een hulpaanbod buiten de eigen regio te kunnen contracteren? Zijn er niet juist indicaties dat er nog steeds forse wachtlijsten zijn voor residentiële hulp voor ADHD-kinderen, en dat met deze sluiting de capaciteit ten behoeve van deze AHDH-kinderen in z'n totaliteit afneemt? Is hier geen sprake van kapitaalvernietiging wanneer in andere provincies een vergelijkbaar hulpaanbod moet worden ontwikkeld?


3

Bent u bereid om, nu er -kennelijk - nog steeds geen systematische, eenduidige en betrouwbare registratie bestaat van wachtlijst- en wachttijdgegevens, uw invloed uit te oefenen bij Gedeputeerde Staten van Friesland om de beslissing tot sluiting van Aekinga in Friesland vooralsnog uit te stellen, totdat er een goed zicht is op deze wachtlijst- en wachttijdgegevens, inclusief die van de andere provincies?

Zie de antwoorden op de vragen van de leden Arib Aanhangsel Handelingen nr. 1534, vergaderjaar 1999-2000 en Eurlings en Atsma Aanhangsel Handelingen nr. 1536, Vergaderjaar 1999-2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie