Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief inzake onderzoek naar vervangingsuitgaven

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake ad onderzoek naar vervangingsuitgave n

Gemaakt: 15-9-2000 tijd: 11:56

1


22187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nr. 108 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 12 september 2000

Bij brief d.d. 28 maart jl. (22 187, nr. 103) heb ik aan de Kamer gemeld dat het Vervangingsfonds er rekening mee houdt dat zich over 2000 een groot tekort aandient op de vervangingsuitgaven. Thans heeft het VF aangekondigd dat het na 2000 ook een tekort voorziet van 75 mln

In overleg met het VF heb ik in het voorjaar aan de Accountantsdienst opdracht verleend om een onderzoek in te stellen naar de factoren die het tekort kunnen verklaren. Het financieel beheer van het VF en het feitelijk gedrag van de scholen in het PO zijn daartoe onderzocht.

De Accountantsdienst heeft onlangs zijn onderzoeksrapport opgeleverd. Het rapport is bijgevoegd 1) en is voorzien van een aantal concrete aanbevelingen.

Op dit moment ben ik in gesprek met het Vervangingsfonds om te bezien hoe gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport. Deze aanbevelingen zijn overigens niet toereikend als oplossing voor de structurele tekorten, die het VF voorziet. Zoals ik ook tijdens het algemeen overleg over Maatwerk 2 heb aangegeven, zullen structurele maatregelen onontkoombaar zijn om de bekostiging van vervanging ook in de toekomst te waarborgen. Met het VF is inmiddels het overleg gestart om te vragen welke aanvullende structurele maatregelen het Fonds treft om tot een sluitende exploitatie te komen onder vermelding van het tempo waarin deze maatregelen kunnen worden gerealiseerd. De randvoorwaarde die ik daarbij stel is dat deze maatregelen niet ten koste gaan van de mogelijkheid tot vervanging, maar de scholen juist stimuleren om de kosten van ongewenst beïnvloedbaar verzuim te beperken. Eind september wordt zichtbaar of het pakket aan maatregelen voor de lange termijn voldoende perspectief biedt om (betaalbare) vervanging ook feitelijk te kunnen garanderen.

Eerst na een sluitende structurele exploitatie kan de omvang van het dan resterende incidentele tekort worden vastgesteld tegen de achtergrond van de bij de miljoenennota 2001 beschikbaar te stellen incidentele middelen voor het (uitvoerings) jaar 2000.

Ik houd u van de uitkomsten op de hoogte.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

L.M.L.H.A. Hermans

1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie


Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie