Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief inzake financiele verantwoording zorg

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

br min vws inz financiele verantwoording zorg
Gemaakt: 15-9-2000 tijd: 12:3

2

27127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999

Nr. 97 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2000

In een ordedebat d.d. 7 september 2000 is in uw Kamer de vraag gesteld of de Tweede Kamer nog voor Prinsjesdag een financiële verantwoording over de zorg zal ontvangen. In dat verband wordt gememoreerd dat uw Kamer wel van mening is een rapportage over de wachttijden en wachtlijsten te hebben ontvangen, doch niet een financiële verantwoording.

In antwoord op de gestelde vraag verwijs ik - mede namens de Minister van Financiën - naar de in zijn brief aan de Kamer d.d. 20 juni jl. (27127, nr. 69) gedane toezegging: «Om toch tegemoet te komen aan de wens van de Kamer om nog vóór de volgende Prinsjesdag meer inzicht te krijgen in de realisatie van doelstellingen van het Kabinet in 1999, heb ik met de Minister van VWS afgesproken dat zij reeds 1 september van dit jaar, vooruitlopend op de Zorgnota, een notitie aan de Kamer zendt. Hierin zal de dan beschikbare informatie worden opgenomen over de inzet van extra middelen in 1999 in relatie tot de prioriteiten van het kabinetsbeleid op het terrein van de zorg, met name het bestrijden van de wachtlijsten in care en cure.» (cursivering door mij)

Met ingang van volgend jaar zal, gescheiden van de Zorgnota, een verantwoordings-

document over het gehele zorgterrein aan uw Kamer worden gepresenteerd. Ik streef ernaar dit document in de komende jaren op een steeds vroeger moment te publiceren.

Naar ik meen, maken het bovenstaande citaat en het overleg dat u op 22 juni jl. met de Minister van Financiën voerde over onder meer de financiële verantwoordingen over het jaar 1999 (Handelingen Tweede Kamer, 90-5807 t/m 90-5843, i.h.b. 90-5831) de strekking duidelijk van de toezegging waaraan ik meen te hebben voldaan met de toezending van de Rapportage wachttijden en wachtlijsten in care en cure in 1999.

Bij de uitwerking van de genoemde toezegging hebben de Staatssecretaris en ik de volgende twee keuzes gemaakt. Ten eerste, wordt - waar het gaat om de budgetten en de capaciteiten voor zorgsectoren - gerapporteerd op hoofdlijnen. Ten tweede, is - zoals in de Inleiding wordt vermeld - gekozen voor toespitsing van de rapportage op de wachtlijstproblematiek. De verantwoording over de overige intensiveringsmiddelen zal u op Prinsjesdag in de vorm van de Zorgnota 2001 bereiken.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie