Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst college B en W gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 12 september 2000

College geeft eerste aanzet voor Masterplan Ouderen

Als alles volgens planning verloopt, zal de gemeenteraad van Oosterhout in zijn vergadering van februari 2001 het Masterplan Ouderen vaststellen. In het masterplan wordt aangegeven hoe de komende jaren zal worden ingespeeld op het feit dat het aantal ouderen in Oosterhout aanzienlijk zal toenemen. Daarbij zal niet alleen worden gekeken naar aspecten van (ouderen)zorg, maar ook naar wonen, welzijn en preventie.

Burgemeester en wethouders hebben besloten als uitgangspunt voor het masterplan te nemen het visiedocument "Regionaal gedragen, lokaal veranderd". Dit regionale document is opgesteld door de ambtenaren ouderenbeleid van achttien West-Brabantse gemeenten.

Dat visiedocument dient overigens ook als basis voor de samenwerking op het gebied van ouderenbeleid tussen Oosterhout en Geertruidenberg. Uiterlijk in december van dit jaar moet die samenwerking zijn vormgegeven, vinden b. en w.

Oosterhout verbindt voorwaarden aan afsluiten route door Teteringen

De gemeente Breda mag pas maatregelen tegen doorgaand treffen tegen het doorgaand verkeer door Teteringen, nadat de studie is afgerond hoe de A27 beter kan worden benut door het verkeer tussen Breda en Oosterhout en nadat over de uitvoering daarvan concrete afspraken zijn gemaakt.

Een mededeling van die strekking zullen b. en w. van Oosterhout naar het college van Breda sturen. De mededeling is een reactie op de plannen die Breda heeft met de Oosterhoutseweg door Teteringen. Breda wil door middel van een aantal maatregelen bereiken dat minder doorgaand verkeer gebruik maakt van de route door Teteringen.

De plannen die Breda heeft met de weg door Teteringen zijn het gevolg van het structuurplan Breda Noordoost-Teteringen. Daarin staat aangegeven dat de functie van de Oosterhoutseweg moet veranderen van een regionale doorgaande weg in een weg voor lokale ontsluiting van Teteringen (inclusief de geplande nieuwbouwlocatie). Oosterhout heeft tegen dit structuurplan bezwaar aangetekend, omdat de woningbouwplannen kunnen leiden tot onaanvaardbare situaties op het Oosterhoutse wegennet.

Geen alcoholgebruik op straat in Ganzendonk en omgeving stadhuis

Burgemeester en wethouders hebben besloten de locatie rondom de Ganzendonk en de omgeving van het stadhuis aan het Slotjesveld toe te voegen aan de rij wegen/weggedeelten waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flesjes en blikjes met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Het college reageert daarmee op meldingen van overlast die een groep jongeren veroorzaakt in het gebied Ganzendonk/Hameldonk/Eendendonk - meer bepaald de directe omgeving van de jongerenontmoetingsplaats aan de Ganzendonk en basisschool De Regenboog. Daarnaast is er overlast geconstateerd door jongeren die rondhangen voor het stadhuis. Bij de overlast is drank in het spel. Door het gebied nu aan te wijzen als gebied waar geen drank mag worden genuttigd, kan de politie hiertegen optreden.

Eerder al wezen b. en w. een groot aantal wegen in Oosterhout aan waar een alcoholverbod geldt. Het gaat dan om de wegen in het gebied tussen de centrumtangenten, het parkeerterrein aan de Patrijslaan tussen De Toonzaal en het winkelcentrum, de Lod. Napoleonlaan ter hoogte van dagverblijf Het Heem, de Kruidenlaan ter hoogte van het pand van de GG&GD, de Vondellaan ter hoogte van de kerk, het Lukwelpark en het parkeerterrein bij het Mgr. Frenckencollege en de parkeerterreinen om en nabij de Nazarethkerk.

Bouwvergunning voor aanpassing zijgevel pand Vrachelsedijk

Het college van b. en w. heeft besloten de bouw- en monumentenvergunning te verlenen voor het vernieuwen van de zijgevel van het pand Vrachelsedijk 15, dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat. De verbouwing past binnen het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de bouwverordening. Ook de gemeentelijke welstandscommissie kan zich in het pand vinden. De gemeentelijke monumentencommissie daarentegen is van mening dat de bouwaanvraag moet worden afgewezen, omdat zij vindt dat gestreefd moet worden naar het terugbrengen van de gevel naar de oorspronkelijke toestand (borstwering met daarboven planken en geen ramen of deuren).
De eigenaar van het pand wil in de zijgevel echter een deur en ramen aanbrengen, waarmee de voorgestelde verbouwing past in het huidige beeld van het pand. B. en w. hebben verder geconstateerd dat het vernieuwen van de gevel een aanmerkelijke verbetering oplevert ten opzichte van de huidige situatie. Dat is belangrijk omdat het pand straks in de nieuwbouwwijk "Centrumgebied Vrachelen" komt te liggen.

Commissaris neemt 30 november profielschets burgemeester in ontvangst

Commissaris van de Koningin mr F. Houben zal donderdag 30 november de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester van Oosterhout in ontvangst nemen. Dat zal gebeuren tijdens een zogenaamde profielschetsvergadering van de Oosterhoutse gemeenteraad.

De profielschets zal door de gemeenteraad worden vastgesteld in het kader van de herstart van de nieuwe organisatie. Het is de bedoeling dat de raad zich in zijn vergadering van 7 november uitspreekt over besturings- en managementconcept, profielschets burgemeester en secretaris en ambtelijke (top)managementstructuur.

De profielschets is een belangrijk element in de procedure die moet leiden tot benoeming van de "definitieve" opvolger van de onlangs teruggetreden mr W. Ligtvoet.

Verslag Stichting Eeuwwisseling in commissie Algemene Zaken

De commissie Algemene Zaken en Middelen zal zich in haar vergadering van 25 oktober buigen over het verslag van de Stichting Eeuwwisseling. Burgemeester en wethouders antwoorden dat op schriftelijke vragen van de raadsfractie van D66. D66 had de vragen gesteld ter aanvulling op vragen de ze in mei van dit jaar aan het college richtte.

In het antwoord op de nieuwe vragen verwijst het college naar de antwoorden die het een eerder stadium al in de richting van D66 gegeven heeft.

Over het verslag heeft het college zelf ook aanvullende vragen gesteld aan de Stichting Eeuwwisseling. Dat antwoord is inmiddels binnen. B. en w. zullen het betrekken bij de behandeling van het verslag van de stichting.

Oosterhout, 14 september 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie