Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Anti Racisme Centrum op uitspraken Sorgdrager

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Anti Racisme Informatie Centrum

Nieuws

Racisme niet overdrijven

Deze tekst werd in Contrast, weekblad over de multiculturele samenleving, gepubliceerd en is een verkorte versie van de lezing die Winnie Sorgdrager, als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid bij de ECRI, op 12 september bij het Landelijk Bureau tegen Rassendiscriminatie uitsprak.

Voetbalclubs met zich racistisch misdragende suporters moeten gestraft. Maar al te snel schermen met het begrip discriminatie maakt de problemen alleen maar erger, betoogt ex-minister van Justitie Winnie Sordrager.

Toen mijn oudste kind vijf jaar was en naar de kleuterschool ging was er een discussie over zwarte en witte scholen. Ik wist eigenlijk niet precies hoe het er bij het schooltje van mijn zoon voorstond en vroeg aan hem: `Zijn er bij jou veel zwarte kinderen in de klas?' Hij keek me verbaasd aan.

`Nee', zei hij.

`Helemaal niet?'

`Nee.'

Ik vond dat merkwaardig, maar nam aan dat het zo was. Een van de volgende dagen ging ik hem ophalen en tot mijn verbazing zag ik wel degelijk zwarte kinderen. Ik schaamde me dat ik het hem had gevraagd. Kinderen zien het verschil kennelijk niet.

In de wereld van volwassenen is dat helaas anders. In veel Europese landen zien we zelfs een algemene toename van intolerantie en steeds meer racistische uitingen. Rechts-extremistische partijen worden populairder en het wordt steeds minder afkeurenswaardig om je in het openbaar negatief ten opzichte van vreemdelingen uit te laten. Er is sprake van een verharding ten opzichte van vreemdelingen. Een en ander is te lezen in recente rapporten van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) over racisme en intolerantie.

Natuurlijk is de situatie in de verschillende lidstaten ook zeer verschillend. De Raad van Europa telt inmiddels 41 leden en de situatie in Moldavië verschilt van die in Denemarken en die in Georgië van Frankrijk. De historie van de landen is ook heel divers. Er zijn landen met een traditionele minderheid en landen waar het bestaan van die minderheden altijd al voor problemen heeft gezorgd. De Roma in sommige landen in midden en Oost-Europa zorgen bijvoorbeeld voor nogal wat discriminatieproblematiek. Ik herinner me de muur die in een Tsjechisch dorp was gebouwd om een gemeenschap van Roma in te sluiten. Europa reageerde verontwaardigd over deze racistische politiek.

Terecht, maar er zat nog een ander probleem achter. Het bleek dat deze mensen door de overheid tezamen werden gehuisvest, omdat ze uit hun oorspronkelijke woningen waren gezet wegens huurschulden en het veroorzaken van overlast. Ze werden nu gezamenlijk ondergebracht in een oud flatgebouw dat grensde aan een keurige arbeiderswijk waar de mensen hard werkten voor hun geld en 's morgens vroeg op moesten staan. De Roma hadden een ander manier van leven: 's avonds werd er muziek gemaakt en gedanst tot laat in de nacht, wat weer tot klachten leidde van de mensen die wilden slapen.

Bovendien nam men het niet zo nauw met de hygiëne en de verwerking van afval. Kortom de vele klachten van de naburige wijk leidden ertoe dat de plaatselijke overheid besloot een muur te bouwen rond de flat van de Roma, in een poging om de overlast te verminderen. Er was dus een reden, maar geen goede, en de uitwerking gaf een weerzinwekkend beeld. De muur is overigens vrij kort na de oprichting afgebroken.

Uitzondering

Ik maak me, samen met het ECRI, zorgen over het antisemitisme dat hier en daar weer de kop op steekt. Enigszins op het niveau van de overheid, maar meer nog in de publieke opinie. In Rusland, Polen, het oostelijk deel van Duitsland en Oostenrijk. Ook de opkomst van rechts-extremistische partijen is een tendens.

Wat dat betreft is Nederland een uitzondering. We afficheren onszelf graag als een tolerant land en in zekere zin is dat ook zo. Een aantal verontrustende tendensen die je elders ziet komen bij ons veel minder voor. De overheid doet er veel aan om racisme, discriminatie en intolerantie tegen te gaan, in de pers kun je nauwelijks spreken van racistische uitingen en rechts-extremistische politieke partijen hebben nauwelijks aanhang. Dat zijn positieve punten, zeker als je het vergelijkt met andere landen. Maar ook bij ons zijn genoeg zaken die de aandacht vragen: de houding ten opzichte van vreemdelingen is verhard, racistisch geweld neemt toe. Merkwaardigerwijs wordt daar in de pers weinig ophef van gemaakt: er zijn toch regelmatig aanslagen op asielzoekerscentra, er is een tijd geweest dat politici van linkse signatuur regelmatig werden bedreigd en nog steeds is de werkloosheid onder allochtone bevolkingsgroepen veel te hoog.

Op dit moment is de Raad van Europa bezig met de voorbereiding van de wereldconferentie tegen racisme. Onderwerpen als wettelijke maatregelen, good practices, beleidsmaatregelen, onderwijs en media zullen de revue passeren. Internet zal een speciaal onderwerp zijn waaraan aandacht wordt besteed. Terecht, want dat is een van de problemen die het moeilijkst grijpbaar zijn vanwege het mondiale karakter. Er zijn dus activiteiten genoeg. Maar er zijn ook valkuilen.

Een van de grootste gevaren die ons bedreigen is de overdrijving. Het is belangrijk dat we uitdragen dat het geen verschil maakt welke kleur je hebt. Nergens. Maar als we te snel het begrip discriminatie uit de kast halen, kan dat contraproductief werken. Wanneer de gemeente Driebergen zich met een oprotpremie ontdoet van een Roma-familie verdient dat geen applaus. Maar de kwestie reduceren tot een simpel geval van rassendiscriminatie, gaat te ver. Ook de Roma-familie treft blaam en heeft zichzelf onmogelijk gemaakt.

In het dagelijks bestaan moeten we niet elke opmerking die op zichzelf discriminerend kan zijn, als racistisch bestempelen. Iets anders is het wanneer er bijvoorbeeld hele spreekkoren worden aangeheven tijdens voetbalwedstrijden. Daartegen zou juist wel opgetreden moeten worden. Hoe? Politie erbij, mensen arresteren? Ja, als het kan wel, maar in ieder geval moeten voetbalclubs wiens supporters het betreft, gestraft worden. Net zoals er wordt gestraft als er geweld wordt gebruikt. Kun je racisme en discriminatie uitbannen? Ik ben bang van niet. Maar je moet het wel proberen. Tegengaan en verbeteren is wel degelijk mogelijk. Het publiek bewust maken, te beginnen bij jongeren. Bovendien heeft de pers een belangrijke functie. Het is belangrijk dat we zo volwassen mogelijk met de problematiek omgaan. Als er problemen zijn, moeten we die ook benoemen.

Gelukkig gebeurt dat steeds meer. Een aantal jaren geleden was het not done om hardop te praten over de problematiek van sommige Marokkaanse jongeren. Nu kan dat wel en dat is niet in de laatste plaats te danken aan de Marokkaanse bevolkingsgroep zelf. Er is een commissie van Marokkaanse vertegenwoordigers ingesteld en zij kwamen met voorstellen voor de aanpak. Benoem eventuele problemen, schakel de mensen er zelf bij in, en er komen ideeën.

Een voorbeeld nog, van een dilemma dat in de praktijk heeft gespeeld. In enkele landen van de EU bestaat het voorschrift dat mensen die langer dan een half jaar in bepaalde delen van Afrika waren, worden uitgesloten van het geven van bloed als bloeddonor. Er zijn mensen die serieus menen dat dit ongeoorloofd is, want discriminerend. Vanuit het volstrekt theoretische model dat uitgaat van het feit dat er geen onderscheid gemaakt mag worden, is dat inderdaad het geval. Maar ik wil dezelfde mensen nog wel eens horen als blijkt dat er onvoldoende voorzorg is geweest bij het verzamelen van bloed voor bloedtransfusies en het vervaardigen van bloedpreparaten.

En zo is er ook steeds het dilemma van enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds het beledigen van groepen mensen wegens hun ras of andere kenmerken. De Nederlandse rechter is bereid om een beperking van de vrijheid van meningsuiting aan te nemen, maar dat is niet in ieder land het geval. Sommige landen zijn misschien nog strakker dan Nederland, maar anderen hechten beduidend meer waarde aan de vrijheid van meningsuiting. Het duidelijkste voorbeeld zijn de Verenigde Staten, maar ook in Europa zijn er verschillen. Het zal duidelijk zijn dat dat voor de bestrijding van racisme en discriminatie op internet een groot probleem is.

Niet direct

In het Verdrag van Amsterdam is het inmiddels beroemde artikel 13 opgenomen: het non-discriminatie-artikel. Het artikel draagt de ministers op om binnen de grenzen van de bevoegdheden van de EU, met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Europese Commissie en na raadpleging van het Europees parlement, maatregelen te nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. Dit artikel heeft echter tot verdriet van velen geen directe werking. Dat wil zeggen dat de burgers van de Unie aan dat artikel niet rechtstreeks rechten kunnen ontlenen.

Toch is het belangrijk dat de EU via artikel 13 een anti-discriminatieverplichting heeft gekregen. De EU kan bindende besluiten nemen en landen die ze niet nakomen op hun verantwoordelijkheden wijzen. Dat kan de Raad van Europa niet. Bovendien is de kring van landen daar zo groot dat het heel moeilijk zal zijn tot echte strakke verplichtingen te komen.

Maar heeft de EU dat niet al lang gedaan? Ja, ze heeft een poging gewaagd. De sancties tegen Oostenrijk. Maar wat is daar geklungeld. Ferme uitspraken toen de FPÖ aan de regering kwam. Men heeft elkaar in de emotie gesteund en even de realiteit uit het oog verloren. Maar wat is de grond voor sancties wanneer een regering nog geen enkele beleidsdaad heeft verricht? Dat het in Oostenrijk voor minderheden in het dagelijks leven soms heel moeilijk is, wisten we al lang. Officieel heeft de Oostenrijkse regering nog steeds geen aanstootgevende beslissingen genomen en handelt ze niet veel anders of slechter dan andere lidstaten. Met hulp van artikel 13 had de proef op de som genomen kunnen worden: is de Oostenrijkse regering bereid de nationale wetgeving aan te passen? Zo nee, dan zou het moment van sancties gekomen kunnen zijn. Jammer dat het anders gelopen is. Eigenlijk heeft de Unie zich een beetje belachelijk gemaakt. Dat maakt het een volgende keer een stuk ingewikkelder.

Meer over de LBR-lezing.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...