Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Procedure invulling vacature burgemeester Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht 12 september 2000

Vacature burgemeester Amsterdam
De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, prof. dr. J.A. van Kemenade, heeft hedenavond overleg gevoerd met de loco-burgemeester en de fractievoorzitters van de gemeente Amsterdam over de procedure die leidt tot de invulling van de burgemeestersvacature. Deze vacature ontstaat per 1 januari 2001 door het terugtreden van de heer mr.dr. S. Patijn.

De procedure zal worden gevoerd op basis van de bestaande wettelijke regelingen, te weten artikel 61 van de gemeentewet, de ambtsinstructie van de commissaris van de Koningin en op grond van de procedureregels bij burgemeestersbenoemingen van de minister van Binnenlandse Zaken

Die procedure kent de volgende stappen:
1. Vaststelling profielschets, vaststelling verordening
vertrouwenscommissie en samenstelling vertrouwenscommissie door de raad in een openbare vergadering, in aanwezigheid van de CdK. 2. Openstelling van de vacature door de minister van BZK,
onmiddellijk na bovenstaande raadsbesluiten. 3. Personen kunnen gedurende 3 weken hun sollicitatiebrieven, gericht
aan H.M. de Koningin, insturen bij de CdK. 4. De CdK wint inlichtingen in omtrent de sollicitanten en nodigt
diegenen, die hem op grond van de inlichtingen en de profielschets geschikt voorkomen, uit voor een gesprek met hem. 5. De CdK maakt een selectie van door hem zonder meer benoembaar
geachte kandidaten ten behoeve van de vertrouwenscommissie. 6. Desgewenst neemt de CdK met de vertrouwenscommissie de lijst van
alle sollicitanten door en licht zijn selectie toe. De vertrouwenscommissie kan desgewenst sollicitanten aan de selectie toevoegen.
7. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met deze kandidaten en
stelt een vertrouwelijk advies aan de CdK op over haar voorkeuren. De CdK stelt een aanbeveling op voor de minister van BZK, die tenminste uit 2 kandidaten moet bestaan. Als regel volgt de CdK in zijn aanbeveling het advies van de vertrouwenscommissie. 8. De minister van BZK doet een voorstel aan de ministerraad en op
grond van de besluitvorming een voorstel tot benoeming aan de Kamer.

De CdK heeft toegelicht dat een andere procedure niet mogelijk is, omdat de aanhangige wijziging van artikel 61 van de gemeentewet (no. 25444) nog niet door de Tweede Kamer en Eerste Kamer is aanvaard. Bovendien is het de vraag of, wanneer en hoe die wetswijziging zal worden gerealiseerd. Een door sommigen bepleite waarneming in afwachting van die wetswijziging is dan ook in ieder geval langdurig en acht de CdK zowel voor Amsterdam als voor de kandidaten niet verantwoord. Het is de CdK bekend dat de minister van BZK die mening ook is toegedaan en voornemens is de vacature zo spoedig mogelijk open te stellen. Op grond hiervan zijn in het overleg in beginsel de volgende afspraken gemaakt over de te nemen stappen en het beoogde tijdschema; waarbij aangetekend is door D66 en Amsterdam Anders/De Groenen dat zij zich een andere procedure voorstellen.
* 4 oktober: de openbare gemeenteraadsvergadering, waarin de profiel van de nieuwe burgemeester wordt geschetst, de verordening op de vertrouwenscommissie wordt vastgesteld en de vertrouwenscommissie wordt ingesteld;

* 5 oktober: openstelling van de vacature door de minister van BZK
* 5 t/m 26 oktober : sollicitatietermijn

* 27 oktober t/m half november: selectie van benoembare kandidaten door de commissaris.

* half november tot half december: werkzaamheden vertrouwenscommissie die uitmonden in een advies over de kandidaten

* half december: de commissaris stelt zijn aanbeveling op aan de minister van BZK

* december/januari: voordracht van de minister van BZK, bespreking in het Kabinet, benoeming door het staatshoofd
* januari/februari 2001: ingangsdatum


* Inlichtingen bij de provincie : de heer mr. D. Bijl (023) 514 43 45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie