Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw beleid ballonopstijgingen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Nieuw beleid ballonopstijgingen

Op 29 augustus 2000 is door het college van B. & W. een aangepast beleid voor ballonopstijgingen vastgesteld. Op basis van dit nieuwe beleid zijn alsnog de aangevraagde verklaringen van geen bezwaar voor ballonopstijgingen voor het jaar 2000 verstrekt. Vanaf 1 januari tot nu moesten de ballonvaarders per keer om toestemming vragen.

Steeds vaker wordt de gemeente Ede gevraagd om een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het opstijgen van luchtballonnen binnen haar gemeente. Dit leidt ook tot meer klachten over overlast, zowel van buitenstaanders als gemeentelijke toezichthouders. Hierdoor is er een behoefte ontstaan aan een duidelijker beleid op dit gebied.

Gemeentelijke terreinen
In de gemeente Ede is het alleen mogelijk om van de volgende gemeentelijke terreinen op te stijgen. De Kempjes in Lunteren en de Achterstraat in Bennekom. Wil men van particulier terrein opstijgen dan moet men vooraf schriftelijk toestemming van de eigenaar hebben. Voor het opstijgen van gemeentelijke terreinen moet minimaal 24 uur tevoren contact opgenomen worden met de buurtbeheerder van het terrein om te horen of het mogelijk is om op die dag van het terrein gebruik te kunnen maken.

Verder zijn onderstaande voorschriften van toepassing:
- De ballonvaarder moet zich houden aan het gestelde in de Luchtvaartwet en de daaruit voortvloeiende reglementen en besluiten;
- De ballonvaarder moet in het bezit te zijn van zowel een economische- als een operationele vergunning;

- De ballonvaarder moet van te voren aan de gemeente opgeven met welke ballonnen (PH-nummer) hij/zij gaat opstijgen;

- De toestemming is strikt persoonlijk;

- De ballonvaarder moet van te voren de brandweer en de politie in kennis stellen van de plaats en het tijdstip van de ballonopstijging;
- Het vullen en opstijgen van de ballon dient te geschieden op danwel vanaf een terrein waarvoor tevoren toestemming van de eigenaar is verkregen;

- Er moet gebruik gemaakt worden van een zogenaamde branddeken ter bescherming van het opstijgterrein;

- Indien er toch sprake is van beschadiging van het terrein, zal dit aan de ballonvaarder in rekening worden gebracht;
- Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsarme brander;
- De ballonvaarder dient direct na de start op te stijgen tot de wettelijk voorgeschreven vaarhoogte;

- Wanneer de ballon in de richting van een natuurgebied drijft, dient men voordat de omgeving hiervan bereikt wordt zo hoog mogelijk te gaan varen;

Algemeen

- De toestemming c.q. vergunning houdt geen ontheffing in van enig andere wettelijke bepaling;

- De ballonvaarder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolg van het gebruik van de vergunning overlast vinden of schade lijden;
- De ballonvaarder vrijwaart de gemeente Ede voor alle aanspraken aan derden;

- De ballonvaarder dient de vergunning op eerste vordering aan de ambtenaren van politie (of ander ambtenaren met controle belast) te tonen;

- Herstel van beschadigingen en eventuele verontreinigingen als gevolg van het gebruik maken van de vergunning komt voor rekening van de ballonvaarder;

- De ballonvaarder dient aanwijzigingen van de politie en andere opsporingsambtenaren, brandweer en GGD gegeven in het belang van de openbare veiligheid direct op te volgen.

Inlichtingen
Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met Marion Kuin, afdeling Algemene en Juridische Zaken, tel. (0318) 68 08 61.Ede, 13 september 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie