Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 13 september 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 13 september 10.15 uur.

Bij aanvang van de vergadering spreekt de Kamer in eerste termijn over de aanpassing van de procedure tot benoeming van de Burgemeester en de Commissaris van de Koningin. De wijzigingen hebben tot doel de invloed van de gemeenteraad en de provinciale staten bij benoemingen te vergroten (wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet).

Vervolgens debatteert de Kamer over het rapport van de werkgroep 5e nota Ruimtelijke Ordening. Het rapport bevat een analyse en evaluatie van het ruimtelijk ordeningsbeleid van de afgelopen jaren, ter voorbereiding op de behandeling van de 5e nota Ruimtelijke Ordening (alleen de eerste termijn van de kant van de Kamer).

Ten slotte spreekt de Kamer over het jaarverslag van de Nationale Ombudsman over het jaar 1999.


*Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de eindrapportage Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording en de voorbeeldbegroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2000.

Financiën en Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 13.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) onder meer over:

-de vergadering van het IMF en de Wereldbank;
-de financial Stability Forum en de Nederlandse deelname daarin. Dit forum stelt aanbevelingen op voor het versterken van het internationale financiële systeem en richt zich op het voorkomen van financiële crisis.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 12.15 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over:
-de rechtmatigheidsverklaringen sociale verzekeringen over het jaar 1998 van het Ctsv (Commissie toezicht sociale verzekeringen);

-de jaarstukken over 1999 van het Ctsv;
-de rechtmatigheid van de uitvoering van de sociale verzekeringen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken: 11.00 tot ca. 12.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: gesprek met een delegatie van Axis (Nationaal platform voor natuur en techniek in onderwijs en arbeidsmarkt) over de voortgang van Axis.

Justitie: 11.00 tot ca. 12.30 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over het ontwerpbesluit tot aanwijzing van de categorieën vreemdelingen die zijn vrijgesteld van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv-vereiste) in verband met de herziening van de Vreemdelingenwet.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 tot ca. 12.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met een delegatie van Zorgonderzoek Nederland inzake het jaarverslag over het jaar 1999.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de SLO (specialisten in leerprocessen) over school en veiligheid.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.15 tot ca. 13.15 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de mogelijkheid voor een waarborgfonds of acceptatieplicht voor personen die niet verzekerd zijn in het kader van de Algemene nabestaandenwet.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.45 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over kunstvakonderwijs.

Economische Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over ontwikkelingen in het Europees mededingingsbeleid en het jaarverslag over 1999 van de Nederlandse mededingingsautoriteit.

Justitie: 14.00 tot ca. 16.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals en staatssecretaris Cohen (beiden Justitie) over de vernieuwde begrotingsopzet van het ministerie van Justitie (voorbeeldbegroting).

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over een subsidieregeling voor organisaties voor allochtonen (notitie Met vereende kracht)

Economische Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur Klompézaal
Agenda: briefing door ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken over regels inzake het beëindigen van de overeenkomst van samenwerking van de electriciteits- productiesector en tot het aandeelhouderschap van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 17.00 tot ca. 18.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het onderdeel Koninkrijksrelaties van de voorbeeldbegroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen: 09.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Werkgroep 5e NOta Ruimtelijke Ordening: 11.15 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën: 15.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Rijksuitgaven en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: briefing door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over verantwoorde cijfers in de zorg.
Rijksuitgaven, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: procedures.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie