Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Forse lastenverlichting in gemeente Den Haag

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

Forse lastenverlichting in Den Haag

Uit de hertaxaties van woningen en niet-woningen blijkt een flinke waardestijging. Zonder maatregelen zou dit leiden tot een veel hogere OZB aanslag. Het college van B & W wil de maximale mogelijkheden van de regelgeving benutten om het grootste deel van de effecten van de hertaxatie te compenseren en lastenverlichting door te voeren. In 2001 krijgt circa 75% van de Hagenaars een lagere OZB-aanslag dan dit jaar. De overige 25% betaalt hetzelfde of maximaal 15% meer dan dit jaar.

Vanaf 1 januari 2001 gelden de nieuwe tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting. De hoogte van de OZB-aanslag voor 2001 is gebaseerd op de waarde van de panden per 1 januari 1999. De vorige peildatum was januari 1993. In de tussentijd is de waarde sterk gestegen. In Den Haag gaat het om een gemiddelde stijging van 60% bij woningen. Daarbij doen zich grote onderlinge verschillen voor in de waardeontwikkeling. De stijging van niet-woningen is veel minder sterk (gemiddeld 10%)

Zonder maatregelen zouden Hagenaars in 2001 een veel hogere OZB-aanslag tegemoet kunnen zien. Den Haag wil maximaal gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om lastenverschuiving richting inwoners te voorkomen en de lasten te verlagen. Het college stelt daarom een aantal maatregelen voor.

Tariefsdifferentiatie
Het college wil de gemiddelde waardestijging van de panden teruggeven. Om dit zowel voor woningen als niet-woningen te kunnen doen, moet de mogelijkheid voor tariefsdifferentiatie tussen deze categorieen verruimd worden. Voorgesteld wordt om de maximaal mogelijke tariefsdifferentiatie voor de gemeente Den Haag te benutten; dit betekent een verschuiving van 114% naar 161% . Wethouder van Financiën en Cultuur mevrouw drs. Louise E.J. Engering-Aarts heeft bij het rijk sterk aangedrongen op deze verruiming; een wetsvoorstel is ingediend.

Lastenverlichting
Door de sterk gestegen huizenprijzen zouden inwoners met veel hogere belastingaanslagen worden geconfronteerd. Het college stelt daarom de volgende maatregelen voor:

* De gemiddelde waardestijging wordt volledig teruggeven aan de inwoners via verlaging van de ozb-tarieven. Dit gebeurt zowel bij woningen als niet-woningen.

* Daarenboven stelt het college een extra tariefsdaling van 7,4% voor, zowel voor woningen als niet-woningen.

Deze twee maatregelen betekenen dat het tarief voor woningen daalt van fl. 23,68 naar fl. 13,45 en voor niet-woningen van fl. 27,12 naar fl. 21,60.

Daarmee wordt bereikt dat voor circa 170.000 woningen (ca. 75%) de lasten zelfs lager worden dan in het jaar 2000. Voor de overige 25% geldt dat de OZB-aanslag volgend jaar gelijk blijft of zal stijgen.

Om de stijging zoveel mogelijk te beperken en de lasten ook te spreiden in de tijd, kan gebruik worden gemaakt van de daarvoor beschikbare wettelijke mogelijkheden; de zogenaamde ingroei- en aftopvariant. Aan beide regelingen heeft het rijk een maximum verbonden. De gemeente wil deze beschikbare mogelijkheden maximaal benutten.

Concreet komt het er op neer dat de OZB-aanslag voor woningen in 2001 niet meer dan 15% stijgt in vergelijking met de aanslag in 2000.

Voor de jaren 2002-2004 komt de aanslag niet meer dan 30% hoger uit dan de aanslag uit 2000. Om deze varianten ook van toepassing te laten zijn voor de inwoners van de eventueel toe te voegen gebieden, is wethouder Engering in overleg met het rijk.

Met de genoemde maatregelen maakt de gemeente maximaal gebruik van de wettelijke mogelijkheden om de effecten van de hertaxaties te compenseren en voert daarnaast een lastenverlichting door.

In verband met de veel hogere waardestijging van woningen wordt voorgesteld de ingroei en aftopvariant alleen toe te passen op woningen. Bij niet-woningen gaat het in het algemeen om bedrijfslasten van de winst afgetrokken kunnen worden. Bedrijven hebben zo alsnog belastingvoordeel.

last update: 13 september 2000 ;pag.: 4076; auteur: 10 13 september 2000 - pag. 4076 - 10

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie