Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Korte behandeling verslaafden succesvol

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GGZ Nederland

Utrecht, 13 september 2000
Korte behandeling verslaafden succesvol
Een serie van slechts vier behandelingen blijkt succesvol voor een grote groep alcohol-, drugs- en gokverslaafden. De onderzochte cliënten zijn dankzij de korte behandeling vaak in staat hun leven beter te structureren en slagen erin het verslavingspatroon te doorbreken. Dit blijkt uit onderzoek onder 250 verslaafden in het kader van het 5-jarig kwaliteitsproject Resultaten Scoren van GGZ Nederland, de brancheorganisatie in de geestelijke gezondheidszorg. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in 'Leefstijltraining', het eerste 'evidence based' (maximaal wetenschappelijk gefundeerd) behandelprotocol in de Nederlandse verslavingszorg dat donderdag, 14 september a.s., in Utrecht wordt gepresenteerd.

De kortdurende behandeling wordt nu nog op beperkte schaal in de verslavingszorg toegepast. Geschat wordt dat 30-40% van het aantal verslaafden in zorginstellingen baat kan hebben bij de korte behandeling. In Nederland werden in 1999 in totaal bijna 70.000 mensen ambulant behandeld voor verslaving aan drugs, alcohol, gokken en andere verslavingen. Men streeft dan ook naar een verschuiving van langdurende naar korte behandelingen. Het nieuwe behandelprotocol blijkt met name positief te werken voor de minder zware gevallen: mensen die redelijk in de maatschappij zijn geïntegreerd (bijvoorbeeld wat huisvesting betreft), zonder al te grote psychiatrische problemen. Aan de korte behandeling is, tussen de gesprekssessies door, ook een aantal werkopdrachten verbonden, zowel voor de cliënt als voor de hulpverlener.
De behandeling heeft tot doel motivatie tot afkicken bij de verslaafde te ontwikkelen, het verslavingsgedrag te doorbreken en zelfcontrole op te bouwen. Einddoel is om te voorkomen dat de cliënt terugvalt in het oude verslavingspatroon.

Een kortdurende behandeling heeft niet alleen voordelen voor de individuele cliënt, maar ook voor de sector in het algemeen. Doordat er meer tijd vrij komt, kunnen hulpverleners ook worden ingezet voor andere cliënten. Dankzij de kortdurende behandeling kunnen dus meer verslaafden worden geholpen. Aan de andere kant wordt een grotere toestroom van verslaafden verwacht, omdat een kortdurende behandeling de drempel voor veel verslaafden zal verlagen.
Het ministerie van VWS hecht groot belang aan het welslagen van het project Resultaten Scoren, dat als doel heeft meer systematisch te werken in de verslavingszorg. VWS stelt in het kader van het project Resultaten Scoren de komende 5 jaar ruim f.10 miljoen beschikbaar voor werkprogramma's en wetenschappelijk onderzoek onder de noemer van Zorg Onderzoek Nederland (ZON).
Het is de bedoeling dat in de toekomst 60-70% van de hulpverlening in de verslavingszorg in protocollen wordt vastgelegd. Zo zullen in navolging van het nu gepresenteerde protocol 10-sessies-modellen aan bod komen, crisisinterventie en de behandeling van chronisch verslaafden. Van alle protocollen wordt onderzocht in hoeverre ze passen bij de diverse cliëntengroepen, wat de kosten zijn en hoe hulpverleners het protocol ervaren. Elk protocol wordt in een aantal instellingen uitgetest en pas daarna aan andere instellingen aangeboden. ../2

../2

Onder de vlag van het kwaliteitsproject Resultaten Scoren zijn drie Ontwikkelcentra in het leven geroepen voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering in de verslavingszorg: Kwaliteit & Innovatie van Zorg, Preventie-Innovatie en Sociaal Verslavingsbeleid. Een Ontwikkelcentrum bestaat uit verslavingszorginstellingen en wetenschappelijke instituten en wordt geleid door een directeur van een verslavingszorginstelling. Het onderzoek naar kortdurende verslavingszorg is uitgevoerd door het Ontwikkelcentrum Kwaliteit & Innovatie van Zorg, met als voorzitter prof.dr. J.A. Walburg, directeur van de Jellinek in Amsterdam.

De heer Walburg overhandigt het eerste 'evidence based' behandelprotocol in de verslavingszorg donderdag (14 september) aan directeur D.C. Kaasjager van de directie ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang van het ministerie van VWS. De heer Kaasjager neemt het protocol namens minister Borst van VWS in ontvangst.

Mededeling voor de pers:
Resultaten van het onderzoek naar korte behandeling van verslaafden worden donderdag bekendgemaakt tijdens de Conferentie Resultaten Scoren: "State of the art" in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht. Prof.dr. J.A. Walburg houdt zijn openingstoespraak om 09.45 uur, waarna de heer D.C. Kaasjager, arts, rond 10.00 uur het project Resultaten Scoren belicht vanuit het standpunt van het ministerie van VWS.

Voor nadere informatie over het kwaliteitsproject Resultaten Scoren kunt zich wenden tot Rolf de Wit, Hoofd Communicatie van GGZ Nederland: 030 287 3380 of 06 55174025.

Inlichtingen over het eerste 'evidenced based' behandelprotocol in de verslavingszorg worden verstrekt door de voorzitter van het Ontwikkelcentrum Kwaliteit & Innovatie van Zorg en tevens Jellinek-directeur Jan Walburg: 020 5702220 of 06 27062683.

Doorzoek alle persberichten vanaf januari 1998 Overzicht persberichten

home

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie