Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zwart/wit boek Internet Domeinregistratie in de maak

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

onderwerp: aanvulling op onvolledige persbericht van SIDN

Als materiaal voor een artikel in een van uw uitgaven, informeren wij u hieronder zo gespecificeerd mogelijk over de ontbrekende feiten in het laatste persbericht van het Openbaar Lichaam inzake de Nederlandse internet domeinen SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland). Uw doelgroep is zeker geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond internet domein registraties in het .nl domein. Een artikel over dit onderwerp (of een serie artikelen c.q. een dossier) zal uw doelgroep zeker aanspreken.

Temeer daar het steeds meer boven water komt, dat nieuwe maatschappelijke facetten per definitie nieuwe, nog niet uitgekristaliseerde tegenstellingen tot stand brengen. Het polder-model faalt dus bij nieuwe maatschappelijke facetten, want qua de domein materie, is er voorlopig duidelijk nog sprake van een wilde beek en absoluut niet van een rustig stromende rivier.

Mocht u daarom kopieën van de gerechtelijke stukken van deze feiten hebben, of nadere informatie wensen, dan kunt u mij bereiken op 0655-800630 of via de zaak op het directe nummer 020-4564024. Aanvullende documenten over deze materie kunt u vinden op www.orleans.nl/toetsing-sidn waar komende weken zoveel mogelijk feitelijke, kleurloze informatie zal worden gepubliceerd.

Ook de overheid is bezig met een toetsing van de SIDN. Deze toetsing vanuit de overheid wordt uitgevoerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, afdeling DGTP, Directie I&I. De SIDN besteedt hier vreemd genoeg geen enkel woord aan, nog op haar site, nog in haar persberichten. Een Openbaar Lichaam als de SIDN zou een dergelijke toetsing vanuit een democratische overheid toch moeten publiceren, om een brede stroom reacties op te wekken, om zodoende haar legitimiteit te versterken.

Met vriendelijke groet,

Roelof Bethlehem.

aanvullende informatie over deze materie kunt u hieronder vinden of later in de week op www.orleans.nl/toetsing-sidn

CITAAT UIT HET SIDN PERSBERICHT:
"In de communicatie rondom deze actie is gemeld dat tijdens de bestuursvergadering van 5 september 2000 zou worden besloten hoe en wanneer deze domeinnamen worden vrijgegeven. Het bestuur heeft besloten dat ruim 43.000 domeinnamen binnenkort worden vrijgegeven. Het moment waarop ze worden vrijgegeven zal door het bestuur van SIDN worden bepaald. Dat de domeinnamen niet per direct worden vrijgegeven heeft te maken met de afhandeling van nog lopende juridische procedures en te treffen technische voorzieningen."

ONTBREKENDE FEITEN IN DIT PERSBERICHT:
De SIDN rept met geen woord over de werkelijk oorzaak hiervan: De door de Rechtbank Arnhem goedgekeurde beslaglegging van NameSpace op alle betreffende namen. Een kopie hiervan is opvraagbaar bij NameSpace. Men zegt alleen dat men op het ogenblik "wegens afhandeling van nog lopende juridische procedures" op het ogenblik nog niet in staat om de NameSpace domeinen weer in de markt te zetten. Louter dus de mededeling dat het bestuur heeft besloten "dat er voorlopig niets besloten kan worden". Niets zeggen met mooie volzinnen verbergt zoals altijd veel. Passieve journalisten die alleen maar schrijven wat autoriteiten zeggen en geen verdere vragen stellen, zijn dit keer dus ook weer tevreden. Ons advies aan actieve journalisten: Vraag de SIDN om een kopie van de notulen van deze bestuursvergadering en om een kopie van de betekening van de beslaglegging door NameSpace c.s. Het is een Openbaar Lichaam dus dat kunnen ze niet weigeren. NameSpace blijft de aandacht vragen voor de dictatoriale facetten van de SIDN. De SIDN moet een onderdeel van de Nederlandse democratie worden en mag niet langer verworden tot een Staat binnen de Staat.

ZWART/WIT BOEK OVER SIDN IN DE MAAK:
Met het oog op een verdere worteling van de domein materie in het democratische systeem van Nederland, wordt op het ogenblik door de mensen rond NameSpace gewerkt aan een zwart/witboek over het domein registratie in Nederland in het algemeen en de SIDN in het bijzonder, met de werktitel "knus zonder tegenspraak" en als ondertitel "de digitale delta vormgegeven", welke uitgebracht zal worden twee weken na de publicatie van het toetsingsverslag van de SIDN door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (omdat deze gegevens er in mee genomen zullen worden). Het zal in een paperback vorm verschijnen en geïnteresseerden journalisten kunnen middels een mailtje aan (zwartwitboek@orleans.nl) inschrijven op de toezending van een gratis exemplaar van deze uitgave.

DOMEINEN EN CONFLICTEN ZIJN ONLOSMAKELIJK VERBONDEN: Domeinregistratie is overal ter wereld oorlog. De enorme belangenstrijd die rond domeinen (of anders gezegd over de digitale toekomst) speelt zal de komende maanden steeds openlijker worden. NameSpace is niet geïnteresseerd in macht (daar zijn al genoeg gegadigden voor), maar juist in dissidente oppositie (daar zijn helaas weinig gegadigden voor). Daarbij komt dat de SIDN zelf weigert de ICANN voor de registraties binnen het .nl domein te betalen.

HET ZOGENAAMDE BESLAG VAN DE SIDN OP DE DOMEINEN VAN NAMESPACE: Het zogenaamde beslag dat de SIDN medio juni eigenhandig heeft verklaart op de domeinnamen van NameSpace is de zoveelste feitelijke (dus eenvoudig door de pers te checken, een vraag om een kopie van de betekening is voldoende om een antwoord te krijgen dat een dergelijk beslag niet bestaat) onwaarheid van de SIDN in haar communicatie richting de pers. Maar eigenhandig dingen doen los van elk wettelijk kader en onwaarheden richting de pers communiceren zijn twee dingen waar men bij de SIDN blijkbaar niet zo moeilijk over doet.

HET SIDN PERSBERICHT VAN 6 JULI STAAT NIET MEER IN DE LIJST PERSBERICHTEN OP DE SIDN SITE:
Zoals het een elektronisch medium het mogelijk maakt, is het voor de SIDN eenvoudig om uitgegeven persberichten opeens niet meer te publiceren. Het persbericht van 6 juli is nergens meer te vinden dan in de archief van de persbureau's. De reden hiervan: Dit persbericht bevatte concrete onwaarheden. De SIDN haar onzorgvuldigheid met verstrekkende gevolgen voor derden (tegen de inhoud van dit persbericht waren ook duidelijk tegensprekende documenten aanwezig) kan dus intern bij de SIDN eenvoudig worden gecorrigeerd, maar extern bij derden blijft de schade bestaan. Dit was blijkbaar een reden te meer om de stekker van de site van je tegenspeler (met een groot aantal bezoekers per dag), er zonder rechtsgeldige redenen gewoon eruit weet te trekken. Niemand die je controleert en er is geen (! in notabene het jaar 2000) beroep mogelijk tegen almachtige bestuursbeslissingen anders dan de toewijzing van domeinnamen. Na toewijzing is het beleid (zonder reglement en wettelijk kader) volledig in de zoete handen van het bestuur van de SIDN. En het bestuur wil dit graag zou houden, er komen geen reglement uitbreiding die beroep tegen alle niet aan naamtoewijzingen verbonden beslissingen van het bestuur mogelijk gaan maken. Het reglement (dus het juridische kader van digitaal Nederland) wordt trouwens gemaakt door de eigen advocaat van het bestuur SIDN en niet door een onafhankelijke (meer op algemene belangen gerichte) advocaat of voormalig rechter.

SIDN FUNCTIONEERT BUITEN HET KADER VAN EEN DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT: In een democratie kan men alleen rechtsgeldig beslag leggen na goedkeuring van de President van de Rechtbank, maar dat heeft de SIDN (als staat binnen de staat) blijkbaar niet nodig om haar daden in een gerechtelijke kader te plaatsen. De SIDN heeft blijkbaar absoluut geen noodzaak aan duidelijke regelgeving en een gerechtelijk kader rond haar machtsmisbruik als monopoliserend Openbaar Lichaam. Het beleid van de SIDN mag blijkbaar op een geen enkele wijze worden gereglementeerd door gedegen reglementen. Zij behoeft haar eigen wel bestaande summiere en gedateerde reglementen ook niet na te leven. Zij heeft niet zoals andere bedrijven en organisaties in Nederland voor een beslaglegging toestemming aan een President van een Rechtbank te vragen. Gewoon zelf doen, net zo gemakkelijk en effectief. Zeker als de DNS entries van tegenstanders hun eigen bedrijfssite er gewoon uitgetrokken kan worden zonder dat er een haan maar kraait.

DE SIDN INFORMEERT STRUCTUREEL EENZIJDIG:
Volop aandacht voor haar eigen beslagleggingen en vonnissen (2 stuks tegen SIB de provider van NameSpace). Geen woord over de beslagleggingen door en hoger beroepen van haar tegenstanders tegen haar. Geen woord over het feit dat Graafland de Arrondissements Rechtbank Amsterdam heeft gewraakt en dus alle rechtszaken op deze specifieke rechtbank bewust onder protest verstek (niet verschijnen) laat gaan, om zodoende behandeling door Mr. Orobio de Castro (duidelijk partijdig in deze discussie) te voorkomen. Een Openbaar Lichaam in een democratie (dus niet in de Rusland, Irak of Zimbabwe, maar in Nederland en in het jaar 2000!) dient zich duidelijk anders te gedragen in haar informatie voorziening.

DE SIDN INFORMEERT STRUCTUREEL NIET OVER DE TOETSING VAN HAAR FUNCTIONEREN DOOR DE OVERHEID:
De SIDN weet blijkbaar totaal niet wat haar rechten en plichten zijn als Openbaar Lichaam in een democratie. De legitimiteit van de SIDN (of specifieker: haar huidige bestuur) staat hierdoor zwaar onder druk. Dat er op de hele SIDN site is geen woord te vinden is over de toetsing van de SIDN door de sectie DGTP van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, is het grootste bewijs dat de SIDN geen tegenspraak wil hebben. Een beetje Openbaar Lichaam zou het aan haar legitimiteit verbonden plicht zien hierover te informeren. Aangeven waar men terecht zou kunnen met positieve en negatieve opmerkingen en wanneer de hoorzitting hierover plaats zou vinden. Nee, het bestuur van de SIDN lobbiet lekker verder met alles en iedereen en als het rapport uit komt (en dus onveranderbaar is) zal zij het wel noemen op haar website als het negatief is, of publiceren op haar website als het positief is. Dit is het objectiefste bewijs dat het huidige bestuur van de SIDN heel snel vervangen moet worden. Nederland gaat Digitaal is leuk. Nederland gaat Digitaal Dictatoriaal buiten het democratische kader van Nederland is minder leuk.

DE SIDN DISCRIMINEERT HAAR TEGENSTANDERS MIDDELS NEGATIEVE INFORMATIE: Bovenstaande voorbeelden illustreren de discriminatoire informatie stroom van de SIDN versus haar tegenstanders. In een democratie is discriminatoir gedrag door het bestuur van een Openbaar Lichaam een doodzonde voor haar legitimiteit. Het is namelijk het enige wat het bestuur een Openbaar Lichaam behoeft te doen om vrij eenvoudig tegenstanders van bepaalde tendensen in het bestuur kapot te maken. De mogelijkheden van discriminatoir gedrag van een Openbaar Lichaam maakt meer kapot dan de maatschappij lief is. Het discriminatoir gedrag van een Openbaar Lichaam dat een monopolie voert tegen haar critici, heeft tot direct gevolg dat zij het functioneren van haar tegenstanders bewust en zwaar bemoeilijkt. Het monopolie werkte altijd in het voordeel van het bestuur qua kritiek vermindering: Men kon nergens anders heen, dus iedereen liep en loopt maar netjes in de maat mee. Het bestuur misbruikt haar monopolie, haar maatschappelijk gewicht (wie zal er op het eerste gezicht in de media gelijk krijgen; de critici van het bestuur -door het bestuur reeds gediscrimineerd-, of het bestuur van een tot nu toe in de media ongeschonden Openbaar Lichaam) en haar maatschappijlijke functie om het functioneren van de partijen die kritiek op haar beleid hebben, te bemoeilijken. Zo gaat NameSpace komende week de SIDN (en misschien ook twee van haar bestuurders in persoon) dagvaarden om de rechter (onafhankelijk) te laten bepalen of de SIDN in zijn algemeen en Nederkorn en Bennick in het bijzonder, misbruik hebben gemaakt van de mogelijkheden van een Openbaar Lichaam om het functioneren van hun tegenstanders te bemoeilijken. Bevestigd de rechter de door NameSpace ingebrachte facetten van discriminatoir gedrag door de SIDN en haar bestuurders richting haar critici, dan geeft dit de critici de mogelijkheid SIDN en de betreffende bestuurders verder juridisch aan te spreken op de gevolgen van hun gedrag voor hun persoonlijk leven en bedrijfsfunctioneren. De schandpaal van vandaag heet "website van semi-overheids-instelling". Ook hierbij heeft de SIDN een aantal keer geen rechter nodig om recht te spreken. De SIDN vindt eerst de gang naar rechter veel te omslachtig: Negatieve informatie over een ongewenste relatie verspreiden is blijkbaar een goede voorbereiding voor het vragen van een onpartijdig oordeel van een rechter en dus onderdeel van het beleid van dit semi-overheids-orgaan dat geen regels nodig heeft om zich aan te houden.

DE SIDN HULDIGD STANDPUNTEN ZONDER DEZE NAAR BEHOEVEN TE MOTIVEREN: Allereerst is het de vraag of een DNS organisatie een standpunt dient te hebben. Zij is niet meer en niet minder dan een beheerder van een domeinnamen-database. Het standpunt van de SIDN was in het verleden duidelijk: "Een domeinnaam is iets totaal anders dan een merknaam", zegt Boswinkel. Driessen: "Een domeinnaam is iets heel anders dan een merk." Maar opeens is dit standpunt van de SIDN duidelijk weg. Standpunten zijn echter altijd gekleurd en dienen duidelijk vermeden te worden in een Openbaar Lichaam dat haar legitimiteit ontleend uit haar functionele neutraliteit. Het feit dat de SIDN standpunten heeft is niet goed, het feit dat zij deze zomaar ongecontroleerd en ondemocratisch kan wijzigen is helemaal geen goede zaak.

VRIJ CITAAT UIT WWW.ONLIJN.NL
Op zijn websites permitteerde Graafland grapjes over de voorzitter van de SIDN. "Het bestuur van de SIDN bestaat uit de founding fathers van het Nederlandse internet, dat moet je ze nageven, maar inmiddels zijn het zeer zelfvoldane mensen geworden." Het bedrijf NameSpace wordt vervolgens verschrikkelijk hard aangepakt. Zelfs de eigen naam, www.namespace.nl, is hen afgepakt, terwijl die naam netjes betaald is, zelfs via een andere provider. Dat er bij SIDN mensen op organiserende plaatsen zitten die zich door NameSpace aangevallen voelen, niet meer de grootste hoster zijn, of geïnteresseerd in een paar van die 45.000 namen, lijdt geen twijfel.

Roelof Bethlehem
06-16210611
(bethelehem@orleans.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie