Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zwart/wit boek Internet Domeinregistratie in de maak

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

onderwerp: aanvulling op onvolledige persbericht van SIDN

Als materiaal voor een artikel in een van uw uitgaven, informeren wij u hieronder zo gespecificeerd mogelijk over de ontbrekende feiten in het laatste persbericht van het Openbaar Lichaam inzake de Nederlandse internet domeinen SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland). Uw doelgroep is zeker geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond internet domein registraties in het .nl domein. Een artikel over dit onderwerp (of een serie artikelen c.q. een dossier) zal uw doelgroep zeker aanspreken.

Temeer daar het steeds meer boven water komt, dat nieuwe maatschappelijke facetten per definitie nieuwe, nog niet uitgekristaliseerde tegenstellingen tot stand brengen. Het polder-model faalt dus bij nieuwe maatschappelijke facetten, want qua de domein materie, is er voorlopig duidelijk nog sprake van een wilde beek en absoluut niet van een rustig stromende rivier.

Mocht u daarom kopieën van de gerechtelijke stukken van deze feiten hebben, of nadere informatie wensen, dan kunt u mij bereiken op 0655-800630 of via de zaak op het directe nummer 020-4564024. Aanvullende documenten over deze materie kunt u vinden op www.orleans.nl/toetsing-sidn waar komende weken zoveel mogelijk feitelijke, kleurloze informatie zal worden gepubliceerd.

Ook de overheid is bezig met een toetsing van de SIDN. Deze toetsing vanuit de overheid wordt uitgevoerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, afdeling DGTP, Directie I&I. De SIDN besteedt hier vreemd genoeg geen enkel woord aan, nog op haar site, nog in haar persberichten. Een Openbaar Lichaam als de SIDN zou een dergelijke toetsing vanuit een democratische overheid toch moeten publiceren, om een brede stroom reacties op te wekken, om zodoende haar legitimiteit te versterken.

Met vriendelijke groet,

Roelof Bethlehem.

aanvullende informatie over deze materie kunt u hieronder vinden of later in de week op www.orleans.nl/toetsing-sidn

CITAAT UIT HET SIDN PERSBERICHT:
"In de communicatie rondom deze actie is gemeld dat tijdens de bestuursvergadering van 5 september 2000 zou worden besloten hoe en wanneer deze domeinnamen worden vrijgegeven. Het bestuur heeft besloten dat ruim 43.000 domeinnamen binnenkort worden vrijgegeven. Het moment waarop ze worden vrijgegeven zal door het bestuur van SIDN worden bepaald. Dat de domeinnamen niet per direct worden vrijgegeven heeft te maken met de afhandeling van nog lopende juridische procedures en te treffen technische voorzieningen."

ONTBREKENDE FEITEN IN DIT PERSBERICHT:
De SIDN rept met geen woord over de werkelijk oorzaak hiervan: De door de Rechtbank Arnhem goedgekeurde beslaglegging van NameSpace op alle betreffende namen. Een kopie hiervan is opvraagbaar bij NameSpace. Men zegt alleen dat men op het ogenblik "wegens afhandeling van nog lopende juridische procedures" op het ogenblik nog niet in staat om de NameSpace domeinen weer in de markt te zetten. Louter dus de mededeling dat het bestuur heeft besloten "dat er voorlopig niets besloten kan worden". Niets zeggen met mooie volzinnen verbergt zoals altijd veel. Passieve journalisten die alleen maar schrijven wat autoriteiten zeggen en geen verdere vragen stellen, zijn dit keer dus ook weer tevreden. Ons advies aan actieve journalisten: Vraag de SIDN om een kopie van de notulen van deze bestuursvergadering en om een kopie van de betekening van de beslaglegging door NameSpace c.s. Het is een Openbaar Lichaam dus dat kunnen ze niet weigeren. NameSpace blijft de aandacht vragen voor de dictatoriale facetten van de SIDN. De SIDN moet een onderdeel van de Nederlandse democratie worden en mag niet langer verworden tot een Staat binnen de Staat.

ZWART/WIT BOEK OVER SIDN IN DE MAAK:
Met het oog op een verdere worteling van de domein materie in het democratische systeem van Nederland, wordt op het ogenblik door de mensen rond NameSpace gewerkt aan een zwart/witboek over het domein registratie in Nederland in het algemeen en de SIDN in het bijzonder, met de werktitel "knus zonder tegenspraak" en als ondertitel "de digitale delta vormgegeven", welke uitgebracht zal worden twee weken na de publicatie van het toetsingsverslag van de SIDN door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (omdat deze gegevens er in mee genomen zullen worden). Het zal in een paperback vorm verschijnen en geïnteresseerden journalisten kunnen middels een mailtje aan (zwartwitboek@orleans.nl) inschrijven op de toezending van een gratis exemplaar van deze uitgave.

DOMEINEN EN CONFLICTEN ZIJN ONLOSMAKELIJK VERBONDEN: Domeinregistratie is overal ter wereld oorlog. De enorme belangenstrijd die rond domeinen (of anders gezegd over de digitale toekomst) speelt zal de komende maanden steeds openlijker worden. NameSpace is niet geïnteresseerd in macht (daar zijn al genoeg gegadigden voor), maar juist in dissidente oppositie (daar zijn helaas weinig gegadigden voor). Daarbij komt dat de SIDN zelf weigert de ICANN voor de registraties binnen het .nl domein te betalen.

HET ZOGENAAMDE BESLAG VAN DE SIDN OP DE DOMEINEN VAN NAMESPACE: Het zogenaamde beslag dat de SIDN medio juni eigenhandig heeft verklaart op de domeinnamen van NameSpace is de zoveelste feitelijke (dus eenvoudig door de pers te checken, een vraag om een kopie van de betekening is voldoende om een antwoord te krijgen dat een dergelijk beslag niet bestaat) onwaarheid van de SIDN in haar communicatie richting de pers. Maar eigenhandig dingen doen los van elk wettelijk kader en onwaarheden richting de pers communiceren zijn twee dingen waar men bij de SIDN blijkbaar niet zo moeilijk over doet.

HET SIDN PERSBERICHT VAN 6 JULI STAAT NIET MEER IN DE LIJST PERSBERICHTEN OP DE SIDN SITE:
Zoals het een elektronisch medium het mogelijk maakt, is het voor de SIDN eenvoudig om uitgegeven persberichten opeens niet meer te publiceren. Het persbericht van 6 juli is nergens meer te vinden dan in de archief van de persbureau's. De reden hiervan: Dit persbericht bevatte concrete onwaarheden. De SIDN haar onzorgvuldigheid met verstrekkende gevolgen voor derden (tegen de inhoud van dit persbericht waren ook duidelijk tegensprekende documenten aanwezig) kan dus intern bij de SIDN eenvoudig worden gecorrigeerd, maar extern bij derden blijft de schade bestaan. Dit was blijkbaar een reden te meer om de stekker van de site van je tegenspeler (met een groot aantal bezoekers per dag), er zonder rechtsgeldige redenen gewoon eruit weet te trekken. Niemand die je controleert en er is geen (! in notabene het jaar 2000) beroep mogelijk tegen almachtige bestuursbeslissingen anders dan de toewijzing van domeinnamen. Na toewijzing is het beleid (zonder reglement en wettelijk kader) volledig in de zoete handen van het bestuur van de SIDN. En het bestuur wil dit graag zou houden, er komen geen reglement uitbreiding die beroep tegen alle niet aan naamtoewijzingen verbonden beslissingen van het bestuur mogelijk gaan maken. Het reglement (dus het juridische kader van digitaal Nederland) wordt trouwens gemaakt door de eigen advocaat van het bestuur SIDN en niet door een onafhankelijke (meer op algemene belangen gerichte) advocaat of voormalig rechter.

SIDN FUNCTIONEERT BUITEN HET KADER VAN EEN DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT: In een democratie kan men alleen rechtsgeldig beslag leggen na goedkeuring van de President van de Rechtbank, maar dat heeft de SIDN (als staat binnen de staat) blijkbaar niet nodig om haar daden in een gerechtelijke kader te plaatsen. De SIDN heeft blijkbaar absoluut geen noodzaak aan duidelijke regelgeving en een gerechtelijk kader rond haar machtsmisbruik als monopoliserend Openbaar Lichaam. Het beleid van de SIDN mag blijkbaar op een geen enkele wijze worden gereglementeerd door gedegen reglementen. Zij behoeft haar eigen wel bestaande summiere en gedateerde reglementen ook niet na te leven. Zij heeft niet zoals andere bedrijven en organisaties in Nederland voor een beslaglegging toestemming aan een President van een Rechtbank te vragen. Gewoon zelf doen, net zo gemakkelijk en effectief. Zeker als de DNS entries van tegenstanders hun eigen bedrijfssite er gewoon uitgetrokken kan worden zonder dat er een haan maar kraait.

DE SIDN INFORMEERT STRUCTUREEL EENZIJDIG:
Volop aandacht voor haar eigen beslagleggingen en vonnissen (2 stuks tegen SIB de provider van NameSpace). Geen woord over de beslagleggingen door en hoger beroepen van haar tegenstanders tegen haar. Geen woord over het feit dat Graafland de Arrondissements Rechtbank Amsterdam heeft gewraakt en dus alle rechtszaken op deze specifieke rechtbank bewust onder protest verstek (niet verschijnen) laat gaan, om zodoende behandeling door Mr. Orobio de Castro (duidelijk partijdig in deze discussie) te voorkomen. Een Openbaar Lichaam in een democratie (dus niet in de Rusland, Irak of Zimbabwe, maar in Nederland en in het jaar 2000!) dient zich duidelijk anders te gedragen in haar informatie voorziening.

DE SIDN INFORMEERT STRUCTUREEL NIET OVER DE TOETSING VAN HAAR FUNCTIONEREN DOOR DE OVERHEID:
De SIDN weet blijkbaar totaal niet wat haar rechten en plichten zijn als Openbaar Lichaam in een democratie. De legitimiteit van de SIDN (of specifieker: haar huidige bestuur) staat hierdoor zwaar onder druk. Dat er op de hele SIDN site is geen woord te vinden is over de toetsing van de SIDN door de sectie DGTP van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, is het grootste bewijs dat de SIDN geen tegenspraak wil hebben. Een beetje Openbaar Lichaam zou het aan haar legitimiteit verbonden plicht zien hierover te informeren. Aangeven waar men terecht zou kunnen met positieve en negatieve opmerkingen en wanneer de hoorzitting hierover plaats zou vinden. Nee, het bestuur van de SIDN lobbiet lekker verder met alles en iedereen en als het rapport uit komt (en dus onveranderbaar is) zal zij het wel noemen op haar website als het negatief is, of publiceren op haar website als het positief is. Dit is het objectiefste bewijs dat het huidige bestuur van de SIDN heel snel vervangen moet worden. Nederland gaat Digitaal is leuk. Nederland gaat Digitaal Dictatoriaal buiten het democratische kader van Nederland is minder leuk.

DE SIDN DISCRIMINEERT HAAR TEGENSTANDERS MIDDELS NEGATIEVE INFORMATIE: Bovenstaande voorbeelden illustreren de discriminatoire informatie stroom van de SIDN versus haar tegenstanders. In een democratie is discriminatoir gedrag door het bestuur van een Openbaar Lichaam een doodzonde voor haar legitimiteit. Het is namelijk het enige wat het bestuur een Openbaar Lichaam behoeft te doen om vrij eenvoudig tegenstanders van bepaalde tendensen in het bestuur kapot te maken. De mogelijkheden van discriminatoir gedrag van een Openbaar Lichaam maakt meer kapot dan de maatschappij lief is. Het discriminatoir gedrag van een Openbaar Lichaam dat een monopolie voert tegen haar critici, heeft tot direct gevolg dat zij het functioneren van haar tegenstanders bewust en zwaar bemoeilijkt. Het monopolie werkte altijd in het voordeel van het bestuur qua kritiek vermindering: Men kon nergens anders heen, dus iedereen liep en loopt maar netjes in de maat mee. Het bestuur misbruikt haar monopolie, haar maatschappelijk gewicht (wie zal er op het eerste gezicht in de media gelijk krijgen; de critici van het bestuur -door het bestuur reeds gediscrimineerd-, of het bestuur van een tot nu toe in de media ongeschonden Openbaar Lichaam) en haar maatschappijlijke functie om het functioneren van de partijen die kritiek op haar beleid hebben, te bemoeilijken. Zo gaat NameSpace komende week de SIDN (en misschien ook twee van haar bestuurders in persoon) dagvaarden om de rechter (onafhankelijk) te laten bepalen of de SIDN in zijn algemeen en Nederkorn en Bennick in het bijzonder, misbruik hebben gemaakt van de mogelijkheden van een Openbaar Lichaam om het functioneren van hun tegenstanders te bemoeilijken. Bevestigd de rechter de door NameSpace ingebrachte facetten van discriminatoir gedrag door de SIDN en haar bestuurders richting haar critici, dan geeft dit de critici de mogelijkheid SIDN en de betreffende bestuurders verder juridisch aan te spreken op de gevolgen van hun gedrag voor hun persoonlijk leven en bedrijfsfunctioneren. De schandpaal van vandaag heet "website van semi-overheids-instelling". Ook hierbij heeft de SIDN een aantal keer geen rechter nodig om recht te spreken. De SIDN vindt eerst de gang naar rechter veel te omslachtig: Negatieve informatie over een ongewenste relatie verspreiden is blijkbaar een goede voorbereiding voor het vragen van een onpartijdig oordeel van een rechter en dus onderdeel van het beleid van dit semi-overheids-orgaan dat geen regels nodig heeft om zich aan te houden.

DE SIDN HULDIGD STANDPUNTEN ZONDER DEZE NAAR BEHOEVEN TE MOTIVEREN: Allereerst is het de vraag of een DNS organisatie een standpunt dient te hebben. Zij is niet meer en niet minder dan een beheerder van een domeinnamen-database. Het standpunt van de SIDN was in het verleden duidelijk: "Een domeinnaam is iets totaal anders dan een merknaam", zegt Boswinkel. Driessen: "Een domeinnaam is iets heel anders dan een merk." Maar opeens is dit standpunt van de SIDN duidelijk weg. Standpunten zijn echter altijd gekleurd en dienen duidelijk vermeden te worden in een Openbaar Lichaam dat haar legitimiteit ontleend uit haar functionele neutraliteit. Het feit dat de SIDN standpunten heeft is niet goed, het feit dat zij deze zomaar ongecontroleerd en ondemocratisch kan wijzigen is helemaal geen goede zaak.

VRIJ CITAAT UIT WWW.ONLIJN.NL
Op zijn websites permitteerde Graafland grapjes over de voorzitter van de SIDN. "Het bestuur van de SIDN bestaat uit de founding fathers van het Nederlandse internet, dat moet je ze nageven, maar inmiddels zijn het zeer zelfvoldane mensen geworden." Het bedrijf NameSpace wordt vervolgens verschrikkelijk hard aangepakt. Zelfs de eigen naam, www.namespace.nl, is hen afgepakt, terwijl die naam netjes betaald is, zelfs via een andere provider. Dat er bij SIDN mensen op organiserende plaatsen zitten die zich door NameSpace aangevallen voelen, niet meer de grootste hoster zijn, of geïnteresseerd in een paar van die 45.000 namen, lijdt geen twijfel.

Roelof Bethlehem
06-16210611
(bethelehem@orleans.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...