Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over Nederlands beleid inzake methaanuitstoot

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen13.009 vragenformulier 13 september 2000

2990015690

Vragen van het lid Klein Molekamp (VVD) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over klimaatverandering en het Nederlandse beleid terzake methaanuitstoot. (Ingezonden 13 september 2000)

1


Kent u het artikel «Global Warming in the 21st Century: An Alternative Scenario» van J. Hansen? 1)

2


Is het waar de heer J. Hansen één van de grondleggers van de broeikastheorie is?

3


Is het waar dat in dit artikel de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, zoals die vooral de laatste 25 jaar is waargenomen, voornamelijk wordt toegeschreven aan het gebruik van fossiele brandstoffen maar voornamelijk aan de toegenomen concentraties niet-CO2-broeikasgassen, zoals methaan?

4


Is het waar dat lekkende oliepijpleidingen één van de voornaamste bronnen van uit menselijke activiteiten voortkomend methaan zijn?

5


Zo ja, is het terugdringen van de lekkages van bijvoorbeeld Russische pijpleidingen dan niet veel effectiever dan het treffen van maatregelen in Nederland? Verdienen Joint Implementationprojecten dan niet de voorkeur?

6


Is het waar dat verbranding van biomassa leidt tot extra methaanuitstoot? Zo ja, betekent dit dat het vervangen van kolen door biomassa bij de elektriciteitsopwekking leidt tot een nadelig effect ten aanzien van klimaatverandering? Betekent dit dan dat het Nederlandse beleid contraproductief is?

7


Is het waar dat het vervangen van kolen door aardgas zal leiden tot minder aerosolen in de lucht en dat daarmee minder demping van het broeikaseffect plaatsvindt, zodat Nederlandse beleid ook op dit punt contraproductief zou zijn?

1) In de Proceedings of the National Academy of Sciences (97,
9875-9880).

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie