Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Hoof bij 55-jarig bestaan IGK

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieToespraken


55-jarig bestaan IGK

13-09-2000

Dames en Heren,
Het doet mij genoegen vandaag aanwezig te zijn bij het 11e lustrum van het Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht (IGK). Het IGK neemt een aparte plaats in binnen de Nederlandse krijgsmacht. Dat blijkt onder meer uit het organigram van het ministerie van Defensie, zoals u dat op onze internetsite kunt vinden. Op die site "hangt" het IGK ergens in het luchtledige, boven de organisatie. Maar wel op gelijke hoogte met de politieke leiding, waarmee het ook nog eens met een stippellijntje is verbonden. En dat stippellijntje symboliseert de onafhankelijke positie van dit instituut binnen de Krijgsmacht. Die zweverige positie en dat stippellijntje zijn dus niet symbolisch voor het belang dat wij aan het IGK hechten. Integendeel, de afgelopen 55 jaar is het bestaansrecht van het IGK duidelijk aangetoond en dat is ook de verwachting voor de toekomst. Voordat ik echter op de toekomst van het IGK in ga, wil ik eerst nog eens terugblikken op het verleden.

Het IGK, zoals we het instituut nu kennen, is in 1945 ingesteld. Ik zeg nadrukkelijk 'zoals we het nu kennen,'want in de negentiende eeuw verscheen de functie van Inspecteur-Generaal voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse leger. De laatste Inspecteur-Generaal uit die periode, prins Frederik, nam in 1868 overigens ontslag vanwege gebrek aan steun van de minister en het uitblijven van verbeteringen in het leger. Toen al bleek dat de mate waarin de IGK het vertrouwen van zowel de politieke leiding als van de krijgsmacht geniet, essentieel is voor zijn functioneren.

In 1945 werd Prins Bernhard benoemd tot de eerste na-oorlogse IGK. Hij bekleedde deze positie 31 jaar, tot 1976. Een record, dat waarschijnlijk nooit meer wordt gebroken, hoe hoog we de flo-leeftijd ook opwaarderen. Met zijn markante verschijning gaf de Prins het IGK cachet en onder zijn leiding werd de functie van IGK inhoud gegeven. Al in het begin van zijn commando, in 1946, werd het stijlvolle landhuis 'De Zwaluwenberg', waar we nu te gast zijn, betrokken.

Na 1976 kwam het IGK in een overgangsperiode terecht, waarin het voortbestaan van het instituut een aantal jaar ter discussie stond. De opvolger van de Prins, luitenant-generaal De Savornin Lohman, aanvaardde zijn functie zelfs met de duidelijke opdracht een nota voor de minister, en later voor het Parlement, te maken, met zijn zienswijze op de vraag of het Instituut moest blijven bestaan of niet.

In de jaren daarna is in het functioneren van het Instituut het nodige veranderd. In 1980 verscheen de zogeheten 'Instructie voor de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht'. In die instructie wordt de Inspecteur opgedragen "onze Minister (van Defensie), gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen ten aanzien van alle vraagstukken de Krijgsmacht betreffende, alsmede een onderzoek in te stellen of te bemiddelen in individuele aangelegenheden (....)." De laatste twintig jaar hebben vijf Inspecteurs hieraan ieder op hun eigen wijze invulling gegeven en daarmee het IGK verder uitgebouwd tot het vooraanstaande instituut zoals we dat nu kennen.

Dames en Heren,
Ik begon mijn inleiding met de uitspraak dat de toekomst van het IGK er voorspoedig uitziet. Graag ga ik daar iets dieper op in. Men zou de vraag kunnen stellen: waarom toch een IGK? In het bedrijfsleven is een dergelijke figuur niet aanwezig en ook bij andere sectoren van de overheid zult u een dergelijk instituut niet in het organigram terugvinden. Waarom dan wel bij Defensie? Één van de aspecten van het IGK is het signaleren wat er in de organisatie -in brede zin- gaande is. Zoals gebruikelijk melden we hierbij niet wat goed gaat, maar wel het minder goede. Op zich is dat ook opmerkelijk, want je zou kunnen zeggen dat dat in normale organisatie deze informatie via de lijn naar boven komt.

Een ander aspect is de rol van de IGK bij collectieve en individuele problemen. Maar ook hier geldt dat er tal van andere adressen zijn, denkt u aan commandanten, aan de medische dienst, de Geestelijke verzorging, de Maatschappelijke dienst Defensie en aan de vakorganisaties.

En toch is en blijft het Instituut van belang. Zoals bekend willen Minister De Grave en ik in een permanent proces de organisatie van Defensie verder verbeteren. In dat kader hebben we een aantal maatregelen genomen ter vergroting van de transparantie en de doelgerichtheid. De verbetering van de interne en externe communicatie van Defensie is bij dit streven van doorslaggevend belang.

Één van onze maatregelen ter vergroting van de interne communicatie betreft de versterking van de rol van de IGK. Want, zoals de minister en ik vorig jaar in een brief aan het parlement stelden, 'op basis van bewezen autoriteit en een goede reputatie fungeert het instituut (IGK) als smeerolie in een grote, soms bureaucratische omgeving.' Gezien de positie en rol van de IGK wordt bereikt, dat bevindingen en aanbevelingen van de IGK op het hoogste niveau bekend worden en nadrukkelijker dan voorheen actief bij de beleidsontwikkeling van Defensie worden gebruikt. Ik noem u enkele concrete voorbeelden.

De afgelopen tijd kwamen er regelmatig signalen dat de verschillende uitvoeringsbepalingen van de vier krijgsmachtdelen een negatieve invloed hebben op de bedrijfsvoering bij de interservice organisaties van Defensie. Ik had behoefte aan een objectieve inventarisatie van deze problematiek en heb dan ook bewust de IGK verzocht die uit te voeren. Zijn conclusies en aanbevelingen dienaangaande zijn opgenomen in het jaarverslag 1999. Aan de hand van die inventarisatie wordt thans nagegaan of en hoe de door de IGK geconstateerde knelpunten kunnen worden opgelost. Dit onderstreept de positie van de IGK als onafhankelijk adviseur. Ook het jaarverslag, dat onlangs op 17 juli aan de Tweede Kamer is gezonden, getuigt hiervan. Het verslag kan zich daar in een warme belangstelling verheugen.

De IGK besteedt daarnaast veel aandacht aan individuele bemiddeling. Afgelopen jaar hebben 428 personen hiervoor een beroep op hem gedaan. Gelukkig maar een half procentje van de Defensiepopulatie, maar toch. In verband hiermee constateert de IGK in zijn jaarverslag dat de defensie-organisatie zakelijker is geworden. Ik denk dat dat waar is en ook dat dat anno 2000 niet anders kan. In sommige gevallen moeten keuzen worden gemaakt die de defensie-organisatie ten goede komen, maar die in individuele gevallen een minder positief neveneffect kunnen hebben.
In de eerdergenoemde brief schrijft de minister dan ook dat "in die gevallen de aandacht vooral moet worden gericht op het vinden van 'maatwerk' (..)."

Het is hierbij, dames en heren, dat de IGK in zijn rol van onafhankelijke ombudsman voor onze organisatie een belangrijke rol vervult: het bemiddelen bij klachten van medewerkers die zich gedupeerd voelen. Het feit dat jaarlijks nog altijd zoveel mensen (ook al is dat procentueel gelukkig niet zo hoog) een beroep op hem doen, betekent dat men hem weet te vinden. Dit zijn slechts twee voorbeelden die het belang van het instituut IGK 'als smeerolie in onze organisatie' onderstrepen.

Daarnaast is de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht sinds 1991 tevens Inspecteur der Veteranen. Deze uitbreiding van het werkterrein past in het veteranenbeleid dat Defensie sinds begin jaren negentig heeft ontwikkeld.

Vorige week donderdag, 7 september, sprak ik tijdens de Nationale herdenking bij het Indië-monument in Roermond van het ontstaan van een veteranentraditie.

Ik weet dat de IGK, die uiteraard in Roermond aanwezig was, deze relatief nieuwe taak zeer serieus opvat, wat bepaald niet alleen blijkt uit het aantal evenementen dat hij vorig jaar in zijn hoedanigheid als Inspecteur der Veteranen bijwoonde.

Dames en Heren,
Voordat ik deze rede besluit en we het officieuze gedeelte voortzetten, wil ik graag eerst nog een officiële handeling verrichten. Want, zoals ik al zei, de Minister en ik zien voor de IGK een duidelijke rol bij de versterking van de interne communicatie. Daarvoor is het uiteraard nodig dat antwoorden op vragen als 'waarvoor staat de IGK?' en 'wat kan de IGK eventueel voor mij betekenen?' gemakkelijk te vinden zijn. In de 'nieuwe economie' waarin we vandaag de dag leven, wordt dergelijke informatie op internet beschikbaar gesteld.
Zoals u wellicht weet, beheert het Ministerie van Defensie haar eigen internetsite. WWW . Mindef . nl. Daarop vindt de geïnteresseerde bezoeker informatie over een breed scala aan defensiegerelateerde onderwerpen. Wat daar tot nu toe echter aan ontbrak, was uitgebreide achtergrondinformatie over het IGK.
Althans, ik vond op onze site alleen maar het Curriculum Vitae van generaal (Cees) de Veer, voorzien van een foto waarop hij ons met enigszins fronsende blik aankijkt. Hoewel zeer interessant, kan dat toch niet de inhoudelijke informatie zijn waarmee de IGK invulling geeft aan zijn streven de ombudsman voor Defensie te zijn.

Om in deze lacune te voorzien heeft het IGK onder de homepage van het Ministerie een eigen link gekregen. Hier vindt u informatie over onder meer de taakstelling, de historie, de bereikbaarheid en wat de IGK voor de(ex-) werknemers van Defensie en hun naasten kan betekenen. Het is mij een eer op deze 11e lustrumbijeenkomst de IGK-site officieel te openen.

Dank u.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...