Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging APV Smallingerland wegens afschaffen bordeelverbod

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Smallingerland

Wijziging APV ivm afschaffing bordeelverbod (13-9-00)

Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 september 2000 de Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland 1999 heeft gewijzigd.

De wijzigingen houden verband met de opheffing van het bordeelverbod op 1 oktober 2000. De regering heft het bordeelverbod op om een betere beheersing en regulering van de prostitutiebranche mogelijk te maken, en onvrijwillige prostitutie en misbruik van minderjarigen tegen te gaan. Ook is de wetswijziging gericht op het verbeteren van de positie van prostituees, het terugdringen van prostitutie door illegale vreemdelingen en het tegengaan van criminele randverschijnselen. Gemeenten hebben een belangrijke regierol gekregen om op lokaal niveau een bijdrage te leveren aan deze doelen. Daarom heeft de gemeente Smallingerland een lokaal prostitutiebeleid ontwikkeld en heeft zij het hoofdstuk 3 van de APV aangepast. Dit hoofdstuk, dat handelt over seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie en dergelijke, is opgesteld aan de hand van een landelijk voorbeeld. Het geeft allereerst definities of begripsomschrijvingen weer, en regelt dat het verboden is een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren zonder geldige vergunning. Ook regelt het nieuwe hoofdstuk dat voor exploitanten en beheerders gedragseisen gelden, wat wil zeggen dat zij een bewijs van goed gedrag moeten kunnen overleggen. Er zijn openings- of toelatingstijden voor de sexinrichtingen vastgelegd. Deze sluiten aan bij de tijden van de overige horeca.
Straat- en raamprostitutie zijn op grond van de nieuwe APV expliciet verboden. Het gemeentebestuur kan gebieden aanwijzen waar sexinrichtingen gevestigd mogen worden, en het kan nadere eisen stellen ten aanzien van de vestigingslocatie. Dit wordt nader uitgewerkt in de notitie over prostitutiebeleid, in de paragraaf over het vestigingsbeleid. Ook wordt in het beleid vastgelegd dat zich in de gemeente ten hoogste twee sexinrichtingen mogen vestigen, waarbij escortbedrijven niet worden meegeteld omdat deze bedrijven vooral bemiddelen en daarbij in principe niet plaatsgebonden zijn. Het nieuwe hoofdstuk 3 van de APV geeft verder "nadere regels voor prostitutiebedrijven". Deze nadere regels zijn ingesteld om betere werkomstandigheden te creëren in de branche. De regels hebben onder andere betrekking op de inrichting van een sexinrichting, veiligheid en hygiëne, gezondheidsaspecten en het zelfbeschikkingsrecht van prostituees.
In verband met de ingestelde vergunningsplicht zijn aparte tarieven vastgesteld voor sexinrichtingen. De raad heeft om deze reden besloten de tarieventabel bij de Legesverordening aan te passen.

De hiervoor bedoelde bepalingen treden in werking op 1 oktober 2000. De informatie is in te zien in het gemeentehuis in Drachten, op de afdeling Bestuursondersteuning. Desgewenst kunt u hiervan - tegen kostprijs - een kopie krijgen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie