Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief met verslag informele bijeenkomst BUZA

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

br min buza inz versl informele bijeenkomst van min buza 2-3 september-gymnich

Gemaakt: 15-9-2000 tijd: 12:26

2

21501-02 Algemene Raad

Nr. 349 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 september 2000

Ik heb de eer U hierbij het verslag te doen toekomen van het Gymnich-overleg van
2 en 3 september jl. te Evian-les-Bains.

De Minister van Buitenlandse Zaken

J.J. van Aartsen
Verslag Informele bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie (`Gymnich') 2 en 3 september 2000

Evian

Inleiding

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU kwamen op 2 en 3 september jl. op uitnodiging van de Franse minister Védrine bijeen in Evian voor hun halfjaarlijkse informele vergadering. Er werd gesproken over vier onderwerpen: Midden Oosten Vredesproces (MOVP), versterking extern optreden van de EU, de `toekomst van Europa' en Servië/sancties.

MOVP

Er was brede overeenstemming dat alle inspanningen erop moeten zijn gericht dat het vredesproces in de komende weken uitmondt in een definitieve regeling tussen Israël en de Palestijnen. Dat betekent dat beide partijen moeten worden aangespoord nog concessies te doen en dat de VS de, tot dusverre succesvolle, bemiddelingspogingen intensief moet voortzetten. President Arafat zou moeten afzien van het afgeven van een unilaterale onafhankelijkheidsverklaring op 13 september a.s. Een rol voor de EU kan in deze fase bestaan uit het helpen scheppen van een gunstig klimaat, o.m. door contact te onderhouden met Arabische landen.

Op mijn verzoek zal de EU vooral ook kijken naar een rol na het afsluiten van een vredesakkoord. Daarbij kan o.m. worden gedacht aan bevordering van trilaterale samenwerking (ook met Jordanië).

Extern Optreden

De algemene opvatting was dat de EU haar economisch en financieel gewicht onvoldoende vertaalt in politieke invloed. De ministers spraken daarom af dat jaarlijks een politieke prioriteiten debat in de Algemene Raad zal worden gehouden, waarin aandachtspunten en -gebieden voor de daaropvolgende periode kunnen worden vastgesteld. De bedoeling is dat de Commissie daarmee vervolgens rekening houdt met de begrotingsvoorstellen. Voorts is van gedachten gewisseld over het effectiever maken van de meerjarige samenwerkingsprogramma's door kwaliteits- en beheersverbetering. Enkele suggesties werden gedaan voor beter financieel beheer en tegengaan van onderuitputting.

Ik heb verklaard het van belang te vinden dat meer wordt geïnvesteerd in de goede samenwerking tussen Raad (w.o. HV Solana) en de Commissie, zowel in Brussel als in derde landen. Gemeenschappelijke Strategieën zijn nog onvoldoende benut en moeten nog eens tegen het licht worden gehouden om effectievere (QMV-)besluitvorming meer ingang te doen vinden.

De Algemene Raad zal de discussie voortzetten met het oog op de nodige besluitvorming.

`Toekomst van Europa'

Het vervolg op een eerdere Gymnich-discussie, aangezwengeld door de bekende speech van minister Fischer, gaf uitzicht op de contouren van een eerste post-Nice agenda. Overigens werd het belang vooropgesteld van een succes van de IGC in Nice om de uitbreiding mogelijk te maken. Verschillende ministers streven na Nice naar het bespreken van een reorganisatie van het Verdrag en het opstellen van een Europese Grondwet. Daarin zou ook het Handvest van Fundamentele Rechten een plaats kunnen krijgen. Ook is de wenselijkheid naar voren gebracht van een nadere omschrijving van subsidiariteit langs de weg van een bevoegdheden-inventaris. Over flexibiliteit tendeerde de bijeenkomst naar een open, inclusieve benadering. Bij flexibiliteit moet een splitsing binnen de EU worden voorkomen.

Zelf heb ik, met verschillende andere collega's, gepleit voor handhaving van de communautaire methode, met zijn sui generis verhouding tussen supranationaliteit en intergoevernementalisme. Die lijkt ook na de uitbreiding, waarvan de Nederlandse bevolking merendeels voorstander is, goed toepasbaar.

Servië/sancties

De discussie richtte zich uitsluitend op de vraag of het olie-embargo zou moeten worden opgeheven in het licht van de a.s. verkiezingen in de FRJ op 24 september a.s.

Een groep van lidstaten vond dat onvoorwaardelijk en onmiddellijk zou moeten gebeuren, ook omdat de democratische oppositie in Servië daarom had verzocht. Deze groep beweerde dat de sancties de positie van President Milosevic juist hadden versterkt en dat de bevolking ervan het slachtoffer was.

Een andere groep van lidstaten, w.o. Nederland, toonde zich voorstander van voortzetting van het embargo. Onmiddellijke opheffing zou Milosevic in de kaart zou spelen, ook al zou die opheffing als cadeau aan de oppositie worden gepresenteerd. De Ministers concludeerden dat een democratische ommezwaai in de FRJ zal leiden tot radicale herziening van het sanctiebeleid van de EU. De sancties blijven thans gehandhaafd.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie