Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over extra krediet voor Antillen

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over extra krediet voor antillen
Gemaakt: 15-9-2000 tijd: 13:24

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

13 september 2000

Hierbij doe ik u de antwoorden op de vragen inzake een overbruggingskrediet voor de Nederlandse Antillen, gesteld door de leden Bijleveld-Schouten en Van Ardenne-van der Hoeven (beiden CDA), ingediend op 31 augustus 2000 (met kenmerk 2990015050) toekomen.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

2990015050

Vragen van de leden Bijleveld-Schouten en Van Ardenne-van der Hoeven (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over extra krediet voor de Antillen. (Ingezonden 31 augustus 2000).

1.


Overweegt u een overbruggingskrediet aan de Antillen te verstrekken?

Tijdens de besprekingen die van 28 tot 31 augustus 2000 in Den Haag plaatsvonden tussen een delegatie van het Antilliaanse kabinet o.l.v. minister-president Pourier en een delegatie van het Nederlandse kabinet o.l.v. staatssecretaris G.M. de Vries, heeft Nederland aangegeven bereid te zijn op grond van een daartoe strekkend advies van het IMF de Nederlandse Antillen voor het jaar 2000 financiële steun te verlenen. Het IMF heeft aangegeven dit advies op basis van de missie, die van 5 tot en met 15 september 2000 plaatsvindt, te zullen verstrekken. Daarnaast heeft Nederland direct NLG 20 miljoen ter beschikking gesteld voor maatregelen in de sociale sfeer ten behoeve van de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

2.


Hoe is dit te rijmen met het voornemen van de regering om geen gelden meer te verstrekken aan de Antillen tot het IMF de beleidsplannen van de regering Pourier heeft goedgekeurd?

3.


Zijn voor het verstrekken van het overbruggingskrediet voorwaarden gesteld aan de Antilliaanse regering? Welke afspraken zijn gemaakt met de regering Pourier over het beschikbaar stellen van een overbruggingskrediet?

Vaststelling en verstrekking van het betreffende krediet zijn afhankelijk van de uitkomsten van overleg dat dezer dagen plaatsvindt tussen de regering van de Nederlandse Antillen en het IMF.

Dit overleg, dat betrekking heeft op door de Nederlandse Antillen in 2000 uit te voeren hervormingen, heeft tot doel de grondslag te leggen voor een door de Antillen met het IMF overeen te komen herstelprogramma met ingang van 2001. Additionele Nederlandse steun is derhalve gekoppeld aan een financieel en economisch beleid op de Nederlandse Antillen dat beantwoordt aan internationale maatstaven van kwaliteit en duurzaamheid.

4.


Waaruit zal dit krediet worden gefinancierd?

5.


Overweegt u dit krediet ten laste te brengen van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking en wel ten laste van het non-ODA deel aangezien de Antillen zich volgens de internationale norm niet langer kwalificeren voor zuivere hulp?

De financiering van het eventueel door Nederland te verstrekken overbruggingskrediet, alsmede de NLG 20 miljoen voor maatregelen in de sociale sfeer, zal worden betrokken bij de besluitvorming over de Najaarsnota 2000.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie