Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien met richtlijn witwassen

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Financien richtlijn witwassen

21501-07 Ecofin-Raad
Nr. 294 Brief van de minister van Financiën
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2000
Naar aanleiding van het verzoek van de heer O.P.G. Vos tijdens het ordedebat d.d. 29 augustus jl. bericht ik u, mede namens de minister van Justitie, als volgt.

Gelet op -onder meer- de verdere liberalisering van de kapitaalmarkten en financiële diensten in EU-verband bestaat behoefte aan verdere bescherming van het financiële stelsel tegen misbruik daarvan. Derhalve wordt gestreefd naar een uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn witwassen van 10 juni 1991. Tijdens de Ecofin raad d.d. 29 september a.s. verwacht het Franse voorzitterschap een gemeenschappelijk standpunt te bereiken.

Onderdeel van de uitbreiding is de invoering van een meldplicht voor advocaten en andere onafhankelijke juridische adviseurs. Een dergelijke meldplicht wordt in beginsel door alle lidstaten onderschreven. Advocaten kunnen immers -bewust of onbewust - betrokken zijn bij witwasactiviteiten, zodat invoering van een meldplicht op hun werkterrein een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bestrijding van witwassen. Tegelijkertijd bestaat ook consensus over het feit dat de vertrouwenspositie van advocaten en het daarmee samenhangende recht op een eerlijk proces voldoende gewaarborgd moet blijven. Daartoe voorziet het richtlijnvoorstel in de volgende waarborgen rond de meldplicht: (i) de meldplicht ziet op -meer financiële- diensten die inderdaad witwasgevoelig kunnen zijn; (ii) lidstaten krijgen de mogelijkheid om de meldplicht via zelfregulering te organiseren; (iii) er wordt een uitzondering gemaakt voor informatie die advocaten krijgen om hun cliënten in rechte te kunnen vertegenwoordigen.

Een meldplicht van advocaten sluit aan op de meldplicht die ook voor andere vrije beroepsbeoefenaren in het richtlijnvoorstel wordt voorgesteld. Binnen Europa bestaat er eensgezindheid dat de advocatuur verschoond blijft van melding als het gaat om het optreden terzake van juridische procedures. Nederland stelt zich voorts op het standpunt dat de vertrouwenspositie van advocaten wat betreft advies in, omtrent en ter vermijding van juridische procedures ook dient te worden gewaarborgd. Bij de voorbereiding van de Ecofin d.d. 29 september a.s. zult u hier uiteraard nader over worden geïnformeerd.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,
G. Zalm

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie