Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmakingen 13 september 2000

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Chopinstraat 64, dakkapel aanbrengen.
A. Renoirrade 10, dakkapel aanbrengen.
Hoofdweg 48a, bedrijfspand vergroten.
Wijnkoopsbaai 37, garage/berging aanbouwen.
Merellaan 443a, dakkapel aanbrengen.
Toendra 1, twee dakkapellen aanbrengen.
Merellaan 321, dakkapel aanbrengen.
St. Francisbaai 8, dakkapel aanbrengen.
Litho 4, twee dakkapellen aanbrengen.

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

PROCEDURES: AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING EN MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

01. Hoofdweg 48a, bedrijfspand vergroten.

02. Van Maerlantpark 49, woonhuis gedeeltelijk vernieuwen en uitbreiden.
03. Palet 53, dakkapellen aanbrengen.
04. Franckstraat 42, dakopbouw vergroten.
05. Wijnkoopsbaai 37, garage/berging aanbouwen. 06. Litho 4, twee dakkapellen aanbrengen
07. Brahmsstraat 100 en 102, woningen uitbouwen. 08. Keerkring 145, woonhuis uitbreiden.

Aan de bij 01 genoemde aanvraag kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 02 tot en met 06 genoemde aanvragen en de bij 07 genoemde melding kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 08 genoemde melding kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de bij 01 tot en met 07 genoemde aanvragen en de melding met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 14 september 2000 gedurende vier weken en de bij 08 genoemde melding met bijbehorende tekeningen gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven perioden is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN

Verzenddatum 25 augustus 2000:
Beltmolen 103, woonkamer en berging uitbreiden.

Verzenddatum 28 augustus 2000:
Capelseweg 140/142, winkelruimte veranderen.

Verzenddatum 30 augustus 2000:
Hollandsch Diep 69, antenne-installatie aanbrengen.

Verzenddatum 31 augustus 2000:
Nijverheidsstraat 40, bedrijfspand met kantoorruimte bouwen..

Verzenddatum 4 september 2000:
Merellaan 481, berging plaatsen (toegekende melding). Brahmsstraat 39, dakkapel aanbrengen.
Duikerlaan 260, tijdelijke huisvesting voor bank plaatsen. Offenbachstraat 19, dakkapel aanbrengen.
Bernsteinstraat 35, 37, 39, 41 en 43, dakkapel aanbrengen. Brahmsstraat 196, dakkapel aanbrengen.
Bernsteinstraat 31, dakkapel aanbrengen.
Alexanderstraat 9, woonhuis uitbreiden d.m.v. dakopbouw. Mendelssohnstraat 43, dakkapel aanbrengen.
Maindal 1, woonhuis uitbreiden.
Paradijsselpark 200, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door een van de genoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

ONGEGRONDVERKLARING PARKEERVERBOD BRAHMSSTRAAT

dat het college, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7:12, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht, bekendmaakt, dat het de tegen haar besluit d.d. 16 mei 1997 tot vaststelling van een parkeerverbod voor de noordzijde van het gedeelte van de Brahmsstraat ter hoogte van de huisnummers 149 tot en met 161, door meerdere bewoners van de Offenbachstraat en de Brahmsstraat ingebrachte bezwaren, bij haar besluit d.d. 25 augustus 2000 ongegrond heeft verklaard.

De ongegrondverklaring van de bezwaren betekent dat het college van burgemeester en wethouders haar besluit, d.d. 16 mei 1997 tot vaststelling van genoemd parkeerverbod, handhaaft.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen het besluit tot het ongegrondverklaren van het bezwaar bij de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam, Postbus 920, 3000 AX Rotterdam, een beroepschrift in te dienen. Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie