Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen Ede

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

BOUWPLANNEN, VRIJSTELLINGEN EN ANDERE VERGUNNINGEN

Met ingang van 14 september 2000 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Miliue, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede, op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

1. AANVRAGEN

Ingediend zijn de volgende aanvragen om:
Bouwvergunning
Bennekom

- vergroten en veranderen van de woning Callunalaan 13 : BZ - 20001027
- vergroten en veranderen van de woning Vossenweg 24 : BZ - 20001030
- vergroten en veranderen van de woning Van Hoffenlaan 15 : BZ - 20001031
Ede

- vergroten en veranderen van de woning Irenelaan 37 : BZ - 20000684
- vergroten en veranderen van de woning Schumansingel 23 : BZ - 20001025

- vergroten en veranderen van de garage Mr. Calspark 12 : BZ - 20001034

- vergroten en veranderen van de woning Leliëndaal 5 : BZ - 20001035 Lunteren

- vergroten en veranderen van de woning Konijnenlaan 26 : BZ - 20000726

- vergroten en veranderen van een woning Engweg 13 : BZ - 20000822
- vergroten en veranderen van de woning Konijnenlaan 22 : BZ - 20001028

- vergroten en veranderen van de woning Konijnenlaan 20 : BZ - 20001029
Wekerom

- bouwen van een windturbine Lage Valkseweg 74 : BZ - 20001024
- gedeeltelijk vernieuwen van een recreatiewoning Roekelseweg 48 : BZ
- 20001026

- bouwen van een berging Evekinkweg 74 : BZ - 20001032
- vergroten en veranderen van de woning Evekinkweg 72 : BZ - 20001033 Melding
Bennekom

- bouwen van een berging Zassenkamp 4 : BZ - 20002237 Ede

- veranderen van een winkelpand Grotestraat 19 : BZ - 20002236 Sloopvergunning
Harskamp

- slopen van woonhuis en schuur Kraatsweg 11 : BZ - 20003218 Aanlegvergunning
B. Hazeleger voor het aanleggen van een aarden wal op het perceel Hessenweg 71 langs de Hessenweg/ hoek Boslaan te Lunteren.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 14 september 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

2. PROCEDURES

Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3 W.R.O.) voor het bouwplan van: EDE
G. Metz voor het vergroten en veranderen van de woning Diepenbrocklaan 9; BZ-2000-0772; het maximum aantal bouwlagen zal worden overschreden, er zal worden gebouwd buiten het gebouwenvlak en er zal woonruimte worden gebouwd op de bestemming autoboxen;
BENNEKOM
J. Brouwer voor het vergroten en veranderen van de woning Wildekamp 32; BZ-2000-0654; de maximum breedte van een dakkapel zal worden overschreden;
J. van Noppen voor het vergroten en veranderen van de woning Wildekamp 34; BZ-2000-0665; de maximum breedte van een dakkapel zal worden overschreden;
R.M. Elbertsen voor het vergroten en veranderen van de woning Madeliefje 1; BZ-2000-0996; er is geen uitwerkingsplan vastgesteld; LUNTEREN
Bouwbedrijf Herikhuisen voor het bouwen van een stallingsruimte Engweg 37; BZ-2000-0377; de bebouwingsgrens zal worden overschreden; OTTERLO
6. Pluimveehandel Theunissen B.V. voor het vergroten en veranderen van de stallingsruimte Apeldoornseweg 55; BZ-2000-0607; de maximum goothoogte zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 14 september 2000 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:
EDE
M. van Hunnik voor het bouwen van een woning Ceelman van Ommerenweg; BZ-99-1042; de erker zal de voorgevelrooilijn overschrijden, er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens en de maximum boeihoogte van de garage zal worden overschreden; Trioflam B.V. voor het bouwen van een koeltoren Curiestraat 13; BZ-2000-0008; er zal worden gebouwd binnen 4 meter van de zijerfgrens; J.J.M. Benschop voor het vergroten en veranderen van de woning en berging Landbouwlaan 4; BZ-2000-0651; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens, de berging is gesitueerd op het erf naast de woning en de maximum boeihoogte van de berging zal worden overschreden;
J.D. Kalf voor het vergroten en veranderen van de woning Buurtscheuterlaan 89; BZ-2000-0711; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 2,50 meter van de zijerfgrens;
H. Lamers voor het bouwen van een garage/berging Generaal Spoorlaan 1; BZ-2000-0778; de bebouwingsgrens zal worden overschreden; BENNEKOM
J. van Arendonk voor het bouwen van een berging Heelsumseweg 31; BZ-2000-0923; de maximum goot- en boeihoogte zullen worden overschreden;

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 14 september 2000 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

3. BESLUITEN

Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor:
Bennekom

- veranderen van de recreatiewoning Horalaan Ongenummerd : BZ - 20000578

- bouwen van een atelier Selterskampweg 49 : BZ - 20000757
- vergroten en veranderen van de woning Van Wijnbergenstraat 7 : BZ - 20000766
Ede

- veranderen van een geb. voor maritime onderz. Galvanistraat 16 : BZ
- 20000272

- vergroten en veranderen van de woning Bosrand 20 : BZ - 20000304
- bouwen van een sprinklerreservoir Celsiusstraat 37 : BZ - 20000397
- vergroten en veranderen van de schuur Hakselseweg 103 : BZ - 20000794

- vergroten en veranderen van een woonhuis Berkenrodeweg 40 : BZ - 20000802

- vergroten en veranderen van supermarkt Bellestein 63 : BZ - 20000807 Ederveen

- geheel vernieuwen van een garage/berging Buurtdwarsweg 7 : BZ - 20000277
Lunteren

- vergroten van een rundveestal Bisschopweg 23 : BZ - 990876
- bouwen van een schuur Ruitenbeekweg 9 : BZ - 20000733 Otterlo

- bouwen van paardenstal met opslagruimte Appelplansweg 1 : BZ - 20000562
Melding
Ingestemd is met meldingen voor:
Ede

- bouwen van een tuinhuisje Liebeek 9 : BZ - 20002235 Sloopvergunning
Vergunning is verleend voor het slopen van:
Ede

- slopen van een carport/berging Zonneoordlaan 8 : BZ - 20003100
BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wet­ houders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE. Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of 68 03 37.Ede, 13 september 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie