Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Max vd Berg in Tweede Kamer bij overleg over Europa

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 14 september 2000

HOOFDPUNTEN UIT DE BIJDRAGE VAN MAX VAN DEN BERG (PVDA-EUROPARLEMENTARIËR) AAN HET EUROPA-OVERLEG OVER DE ALGEMENE RAAD

Vandaag zal PvdA-Europarlementariër Max van den Berg gebruik maken van zijn spreekrecht in de Tweede Kamer. Tijdens het Europa-overleg ter voorbereiding van de Algemene Raad zal hij o.a. de volgende punten aan de orde stellen.

Comité van Wijzen over Oostenrijk

Van den Berg concludeert tot zijn spijt dat er binnen de Europese Unie niet langer een meerderheid bestaat voor het instandhouden van de sancties tegen Oostenrijk. Hij zal het belang benadrukken van een doorgaande monitoring van Oostenrijk, en de FPÖ in het bijzonder. Reden voor de maatregelen tegen Oostenrijk was de regeringsdeelname van de FPÖ. Hieraan is niks veranderd. Overigens is niet uitgesloten dat de Europese Unie in de toekomst voor een gelijksoortige situatie wordt geplaatst. Daarom is een Europese monitoring noodzakelijk die kan worden gekoppeld aan preventieve druk. In dit kader is Van den Berg voor een zodanige herziening van het Verdrag in Nice dat het systeem van sancties, maatregelen en preventieve druk verder kan worden verfijnd. Op dit moment kan een lidstaat alleen uit de Unie worden gezet bij een ernstige schending van het verdrag.

Vervolg Gymnich

De uitspraken van Commissaris Verheugen over een referendum in Duitsland over de uitbreiding van de Europese Unie hebben zowel binnen de Unie als bij de kandidaat-lidstaten tot commotie geleid. Volgens Van den Berg heeft Verheugen echter wel een punt waar hij stelt dat Europese projecten moeten worden gedragen door de Europese bevolking. In dit kader kan een referendum, alvorens de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt, een middel zijn de Europese burgers beter bij Europa te betrekken. Een stemming over "een trein die al vertrokken is", is volgens Van den Berg echter niet erg adequaat te noemen. Verder mag een referendum zeker niet tot vertraging van de toetreding leiden. Daarvoor zijn de inspanningen en kosten van de kandidaat-lidstaten te groot. De huidige voorlichtingscampagne van de Nederlandse overheid ten aanzien van de uitbreiding blijft verder van belang.

IGC

Het blijft noodzakelijk om politieke druk uit te oefenen op de totstandkoming van een bindend handvest voor de grondrechten, waarin ook de sociale grondrechten zijn gewaarborgd en een duidelijke relatie met het EU-verdrag op termijn wordt gelegd.

Externe betrekkingen Europese Unie

De discussie over de betrekkingen van de Europese Unie is nauw verbonden met de vaststelling van het EU-budget voor 2001. In dit kader moet het probleem van onderbesteding door de Commissie worden tegengegaan door het vaststellen van voldoende capaciteit voor de Commissie, in een mate die vergelijkbaar is met andere nationale en internationale instellingen met gelijke taken. Verder blijven de bezuinigingen van de Raad op programma's die betrekking hebben op armoedebestrijding voor de financiering van het CARDS programma (wederopbouw Kosovo) volstrekt onaanvaardbaar. Hierbij is de steun nodig van de Tweede Kamer op basis van de zgn. ODA-motie uit 1999. Tot slot moeten op termijn de financiële perspectieven worden verruimd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie