Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bert Anciaux ondersteunt kinderrechtenprojecten

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

14 SEPTEMBER 2000

Bert Anciaux ondersteunt kinderrechtenprojecten

Vlaams minister voor Jeugd Bert Anciaux heeft in het kader van het nieuwe reglement op het experimenteel jeugdwerk beslist om volgende participatie- en kinderrechtenprojecten subsidies toe te kennen.


- kinderrechtenfestival van Kids & Co: 1.000.000 BEF
- jeugdwerknet: 1.500.000 BEF

- Keinijg van Strategisch Plan Kempen: 750.000 BEF
- Yellbox van Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn: 1.500.000 BEF

- Kinderrechtenhuis van Cemuvo-nostros: 1.500.000 BEF
- De Kliksons, een samenwerkingsverband van V.V.J.: 630.000 BEF

- Jeugd en Participatie van Forum: 1.000.000 BEF
Beschrijving van de projecten:

Het Kinderrechtenfestival, dit jaar aan zijn 3de editie, is een kinderrechten-vrijplaats en een kinderrechten- doeplaats. Op het festival staan de rechten van kinderen centraal. Het festival wil die rechten vertalen naar de actuele context. Kinderen worden op het festival geïnformeerd over hun rechten. Ze krijgen echter vooral de mogelijkheid om die rechten op een amusante, interactieve en speelse manier uit te oefenen. Het festival is een emancipatorisch project. Participatierechten van kinderen staan er centraal.

Jeugdwerknet wil informatie, communicatiekanalen en andere faciliteiten op het internet aanbieden voor het jeugdwerk. Daarnaast wil Jeugdwerknet ook zijn steentje bijdragen op het vlak van de participatie van kinderen en jongeren op de verschillende beleidsniveaus. Jeugdwerknet biedt vormingsinitiatieven over het gebruik van internet aan voor jeugdwerkorganisaties, jeugdwerkers en leden van jeugdwerkorganisaties.

Het project 'Keinijg' van Strategisch Plan Kempen wil op permanente basis jongereninspraak stimuleren, en dit over de meest uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Keinijg wil jongeren bewust maken van het feit dat ze invloed kunnen uitoefenen en hun stem echt wel belangrijk is. Het project wil jongeren bereiken via scholen, jeugddiensten, jeugdraden, bibliotheken, culturele centra en jeugdhuizen.

De 'Yellbox' van het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn (CMGJ) wordt een rondreizende container vol moderne media voor die kinderen en jongeren die weinig kansen hebben om zich uit te drukken. De Yellbox focust zich op sociale woonwijken, de zogenaamde kansarme buurten, op 'concentratie'-scholen. Het CMGJ werkt samen met Jongeren Advies Comités, Centra voor Alcohol- en Drugpreventie, Bijzondere Jeugdzorg, het straathoekwerk, en het jeugdwelzijnswerk. Met een creatief aanbod leren de kinderen en jongeren anders naar de wereld te kijken, te luisteren en te voelen. Ze krijgen letterlijk de kans om vorm te geven aan die dingen die hun bezig houden. Zelfaanvaarding en zelfrespect worden hierbij kernbegrippen.

'Het Kinderrechtenhuis Limburg' van Cemuvo-Nosotros wil een multifunctioneel vormings- en ontmoetingscentrum zijn met grote aandacht voor de participatieve rechten van jongeren, het thema verbondenheid en jongeren in de marge. Zo wil het informatie en vorming brengen i.v.m. het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, zowel inhoudelijk als methodisch. Het wil informatie en vorming opzetten i.v.m. de werking van ECPAT met bijzondere aandacht voor de participatieve rechten van jongeren in de rechten. ECPAT slaagde er al eerder in om met zogenaamde 'randgroepjongeren' gefundeerde beleidsvoorstellen klaar te stomen. Verder moet het kinderrechtenhuis ook een vakantiecentrum en ontmoetingshuis worden voor gemarginaliseerde kinderen en jongeren en kinderen met risico-ouders.

'De Kliksons' is een initiatief van de Vereniging voor Vlaamse Jeugdconsulenten- en diensten (VVJ) en Jeugd en Stad. Het betreft hier een bevragingsmethodiek over de vrijetijdsbesteding van tieners. De in het Brussels Gewest reeds toegepaste bevragingsmethodiek wordt nu aangepast tot een uniforme methodiek bruikbaar voor alle Vlaamse gemeenten bij de opmaak van het
jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004. Een gestandaardiseerd overzicht van de noden en behoeften kan mee worden opgenomen in de jeugdwerkbeleidsplannen op de verschillende beleidsniveau's. De doelgroep is 10 tot 16- jarigen.

'JEP' of 'Jeugd en Participatie' is een
samenwerkingsverband van het Forum voor Pluralistisch Jeugdwerk, Globelink, Jeugd en Stad, Uit De Marge, CMGJ Genk, Jeugdwerknet en Jemp. JEP werkt aan het thema jeugdparticipatie en gaat samen met jongeren op zoek naar manieren om participatie van jongeren aan het beleid gestalte te geven. JEP richt zich tot alle jongeren. Belangrijk is dat naast de informatie ook de terugkoppeling naar de jongeren niet wordt vergeten. JEP wil werken aan de uitbouw van een netwerk van organisaties die op regionaal niveau de participatie van jongeren gestalte geven.

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: (koen.tsijen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie