Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over inburgering en uitvoering moties integratiedebat

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Voortgang Inburgering en uitvoering moties integratiedebat (140900)

Den Haag,14 september 2000

1. Stand van zaken: de resultaten van de quickscan van de inburgering
en van de samenwerking tussen gemeenten en rocs zijn onrustbarend en onthutsend. Ze worden voluit onderschreven door de conclusies van de ARK dat 2 weken terug is uitgebracht:

* Geen sluitende afspraken over inhoud, organisatie en rapportage tussen gemeenten en roc,

* geen verzuimregistratie

* geen inzicht in redenen waarom inburgeraars vroegtijdig afhaken of toetsen niet maken,

*geen toepassing van het sanctieregime

*geen effectieve samenwerking met arbeidsvoorziening en bijv. cvvs.
Opvallend is dat middelgrote gemeenten het beter doen dan grote gemeenten. Hoe verklaart de minister dat? De G25 hebben immers de beste uitgangspositie om, mede in het kader van het grote stedenbeleid, een integraal beleid uit te voeren.

Het kabinet kiest als oplossing: meer afspraken te maken, meer en betere rapportages te eisen, te bevorderen dat de rocs de inburgering beter positioneren, flexibeler programmas aan te bieden, uitwisseling te bevorderen, en het toezicht te verbeteren. Een taskforce die deze zomer van start gaat moet dit proces trekken. Weer een taskforce. Het begint er op te lijken dat een taskforce voor dit kabinet het aspirientje is voor alle kwalen.
De echte problemen worden hierdoor namelijk niet aangepakt. (Hoe groot is die taskforce ( uitvoerenden) overigens precies?) Deze keuze van het kabinet lijkt dan ook op een vlucht naar voren. Vooral meer van hetzelfde met waarschijnlijk als resultaat dat het wel meer papier maar niet meer resultaat oplevert. Meer van hetzelfde is niet goed genoeg als het gaat om dit ingewikkelde vraagstuk. Wij denken dat de oorzaak van de problemen dieper ligt. Inburgeraars zèlf, zijn veel te weinig verantwoordelijk voor het succesvol afronden van de trajecten. Gemeenten zijn te eenzijdig verantwoordelijk, met bureaucratie als gevolg. Er zijn drie soorten regelgeving en eveneens 3 soorten financiering. Elk daarvan vraagt zijn eigen rapportage en verantwoording. Met als gevolg: stapels papier richting Den Haag om het geld veilig te stellen en een verwaarlozing van contact en contract met rocs, cvvs en rbas. Het enorme en nauwelijks geregistreerde verzuim, almede de niet bijgehouden uitval, is hiervan een sprekend voorbeeld. Ook het niet toepassen van sancties is zeer ernstig signaal. Gemeenten geloven niet in het sanctieinstrument, zo blijkt. Dat kan dus niet tegenover het recht op inburgeren op kosten van de samenleving staat de plicht tot presteren. De sfeer van vrijblijvendheid die rond de inburgering blijkt te hangen moet eraf. Bij inburgeraars zelf, met name volgmigranten, maar ook bij gemeenten en hier in politiek den Haag.
Zo niet, dat kan terecht de indruk ontstaan bij scholen, maatschappelijke organisaties en burgers in de wijk, dat politiek den Haag met de ogen en oren dicht blijft zitten waardoor de ware problemen niet worden opgelost. Na het voorzitterdebat in april, zullen er nu echte spijkers met echte koppen geslagen moeten worden.

2. Inburgeraars: Nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond
presteren beter dan nieuwkomers in het kader van gezinshereniging en/of gezinsvorming, de zgn. volgmigratie. Het uitvalpercentage tijdens zowel het inburgeringsonderzoek als tijdens het inburgeringprogramma is groot. Als oorzaken zijn genoemd: diverse persoonlijke omstandigheden zoals verhuizing, het vinden van werk en gebrek aan motivatie. Waarom doen vluchtelingen het beter dan gezinsvormers en gezinsherenigers? Zijn zij er wellicht dieper van overtuigd dat inburgering nodig is voor zelfredzaamheid en integratie in onze samenleving? Waar liggen de oorzaken van het gebrek aan motivatie bij volgmigranten? Terwijl deze inburgeraars in de meeste gevallen kinderen zullen (mee)opvoeden. Hier zit een cruciaal punt. Gezinsvormers- en herenigers die onvoldoende inburgeren, missen niet alleen kansen maar ontlopen daardoor eveneens hun plicht om als ouder (hun) kinderen zonder taalachterstand het basisonderwijs te laten binnenstappen. Zonder effectieve inburgering van ouders wordt een taalachterstand bij kinderen natuurlijk nooit voorkomen. En blijven we, zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt, volstrekt achter de feiten aanhobbelen. Dat is voor de CDA-fractie volstrekt onaanvaardbaar. De ark adviseert de regering om de regelgeving en de financiering te vereenvoudigen en te bundelen. De minister is hiertoe niet bereid. Waarom niet? Elke goede bedoeling van gemeenten, smoort hier toch in bureaucratie? De taskforce zal dit niet oplossen. Meer controle alleen, helpt niet. Vereenvoudiging van regelgeving wel. Waarom weigert de minister dit?
Moet het eerst nog verder uit de hand lopen? Of moeten wij begrijpen dat hij dit niet heeft kunnen regelen met de collegas van VWS en OCW? Dat zou de CDA-fractie diep betreuren omdat dan de schijn kan ontstaan dat door competentiekwesties in het kabinet de problemen rond de inburgering niet worden opgelost maar vooruit worden geschoven naar het volgende kabinet. Hoe zit het eigenlijk met het versterken van de coördinerende bevoegdheden van de minister van GSI als het gaat om integratie? (*mijn inbreng WO nov.1999 en motie de Graaf , integratiedebat april).

De CDA-fractie wil:

Van een prestatieverplichting naar een resultaatverplichting voor inburgeraars

Een contract met elke inburgeraar, waarin rechten en plichten zijn aangegeven. Leerrechten in een vouchersysteem, zodat inburgeraar ook andere combinaties van leren, werken en sociale vaardigheden kan volgen.

Meer mogelijkheden voor taalwerkstages, waarbij taalcursus, sociale en maatschappelijke vaardigheden en betaald werk worden gecombineerd. Hierdoor kunnen ook werkgevers allochtonen een baan aanbieden in combinatie met met succes afronden van de inburgering.

Afbouw van de gedwongen winkelnering en de mogelijkheid voor gemeente en inburgeraars om elders delen van de inburgering in te kopen.

Een vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd voor nieuwkomers , ondermeer koppelen aan het met goed resultaat hebben afgesloten van het inburgeringstraject.

Daarvoor is nodig:

Vereenvoudiging en flex. van regelgeving

Vereenvoudiging en flex. van financieringsstromen

verzuimregistratie

uitvalregistratie

het toepassen van het sanctieregime in de abw

afspraken over traject na inburgering met rbas, vakopleidings en bemiddelingsinstanties.

een volgsysteem tot tenminste een jaar na de inburgering.

Informatie en overdracht bij verhuizing van de ene naar de andere gemeente.

De vraag aan de minister is of hij hiertoe bereid is.

3. Oudkomers: Onvoldoende taalbeheersing en gebrek aan een goede
vakopleiding is de meest hardnekkige belemmering om aan een baan te komen. Waar dat toe leidt wordt zichtbaar bij ondermeer het 20.000-banenplan dat mkb en szw in de steigers hebben gezet. De resultaten na bijna een half jaar zijn erbarmelijk. ( 2000 gemelde vacatures en 192 geplaatsten). En dat met de huidige enorme vraag op de arbeidsmarkt. Ook dat moet anders en beter. Terecht stelt de ARK, evenals eerder trouwens de SER, dat het beleid ten aanzien van taalcursussen voor oudkomers veel minder vrijblijvend moet worden. De vrijblijvendheid voor oudkomers om een taalcursus te volgen of een taalwerkstage te doen moet veranderen in een plicht. Niet alleen deelname, ook de resultaatverplichting moet duidelijk zijn. De CDA-fractie wil niemand afschrijven. Daarom moet voor alle werkzoekenden een verplichte taalcursus, al dan niet in combinatie met een vakopleiding en werk (stage) het wenkend maar ook werkend perspectief zijn.
De CDA-fractie wil:

Naast de (opgeschoonde) wachtlijsten volgens de motie in april jl. ook een inventarisatie van alle werkzoekende allochtonen die werkloos blijven, mede door het gebrek aan taalvaardigheid. Dus ook die werklozen die niet op een wachtlijst staan.

Meer instroom-mogelijkheden van oudkomers in cursussen voor nieuwkomers die niet aan het maximale aantal deelnemers voldoen.

Combinatieprogrammas als bijvoorbeeld Pasvorm en Voorwerk - taal, werk ( echte baan) en sociale vaardigheden - mogelijk maken, om de directe slag naar de arbeidsmarkt te maken. Dit vraagt flexibilisering van regelgeving met bijbehorende financiering.

Zicht hebben op de voortgang en belemmeringen die er zijn op het gebied van diploma erkenning en de weging en erkenning van eerdere verworven competenties.

Is de minister hiertoe bereid?

4. Project vangnet tv : Erkentelijk voor toezegging van de minister op
de vraag van de vast kamercommissie om aan de ontwikkeling van dit project een bijdrage te leveren.

5. Start inburgering in land van herkomst: de minister maak zich hier
te gemakkelijk vanaf. Dit ontkent in feite dat er voor volgmigranten sprake zou zijn van een volwassen vorm van immigratie. (vb emigratie naar Canada/Australië) Het kabinet kiest er blijkbaar liever voor om zelfstandige mensen hier eerst afhankelijk te maken van gemeenten. Dit is de eerste stap naar haperende integratie, met alle mogelijke gevolgen van onvoldoende integratie( ook voor toekomstige opvoeders vandien) op de langere duur. Zo komen we nooit af van de problemen in het onderwijs , op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel.

Kamerlid: Gerda Verburg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...