Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intensieve samenwerking onderwijs en jeugdzorg Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Intensieve samenwerking onderwijs en jeugdzorg

De gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam slaan de handen ineen om beter te kunnen inspelen op de vraag naar hulp voor jongeren. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg wordt verbeterd en de hulpverleningscapaciteit wordt uitgebreid. In een plan van aanpak voor de jaren 2001-2004 is de samenwerking concreet vormgegeven.

De vraag naar hulp voor jongeren neemt toe. Zowel in het onderwijs als in de jeugdzorg is er veel hulp nodig voor jongeren met relatief kleine problemen. Naarmate de problemen ernstiger worden, vermindert wel het aantal hulpvragen, maar de intensiteit van de hulp neemt dan juist toe. Knelpunt hierbij is dat men zowel in het onderwijs als in de jeugdzorg te weinig op de hoogte is van elkaars hulpmogelijkheden aan jeugdigen. Met als gevolg dat de kinderen en hun ouders soms het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Om dit in de nabije toekomst te voorkomen, heeft de gemeente Rotterdam samen met de stadsregio ingezet op een beleid dat een veel betere samenwerking beoogt. Zo kan er efficiënter gebruik worden gemaakt van de al aanwezige voorzieningen en goed inzicht worden verkregen waar kwalitatieve of kwantitatieve verbetering van hulp nodig is.

In een plan van aanpak voor de komende vier jaar hebben de gemeente Rotterdam en de stadsregio verbetering van het hele hulptraject beschreven. Daarin staat onder meer de aanpak van de verbinding tussen jeugdzorg en leerlingzorg, de vroegtijdige signalering van problemen, de stroomlijning van registratie en screening en de afstemming tussen zorgteams uit het onderwijs en het bureau jeugdzorg. Daarbij gaat het met name om hulpverlening voor een grote groep jongeren met relatief kleine problemen. Voor de ernstiger gevallen, bij zware en zeer zware problemen, waarvoor intensieve programma's en therapie nodig zijn, wordt ingezet op verbetering van de samenwerking tussen het zeer speciaal onderwijs (ook wel Regionale Expertise Centra geheten) en de zogenaamde geïndiceerde jeugdzorg. Voor deze categorie hulp wordt rekening gehouden met een uitbreiding van de capaciteit voor minstens 200 kinderen.

Voor het jaar 2001 zal fl. 2,6 miljoen nodig zijn om de plannen te realiseren. Het College van B.enW. wil aan de gemeenteraad vragen daar fl. 800.000 aan bij te dragen. Financiering van het overig deel wordt besproken binnen de stadregio en met andere partners, zoals de zorgverzekeraars en de jeugdbescherming.

Vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, jeugdzorg, deelgemeenten, gemeente en stadsregio hebben de plannen met enthousiasme ontvangen.

De raadscommissie Onderwijs en Jeugdbeleid van de gemeente Rotterdam zal zich woensdag 20 september uitspreken over het `Plan van aanpak samenwerking Onderwijs Jeugdzorg 2001-2004', de commissie Jeugdhulpverlening van de Stadsregio doet dat op 21 september.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie