Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Weweler heeft Fondsenreglement AEX overtreden

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Exchanges

14 Sep 2000 Conclussie onderzoek AEX
Persbericht 2000.085

Conclusie onderzoek Amsterdam Exchanges:

Weweler heeft Fondsenreglement overtreden

Amsterdam Exchanges N.V. ("AEX") heeft de Adviescommissie Fondsenreglement bij brief van 13 maart 2000 verzocht te adviseren over een mogelijke overtreding van artikel 28h Fondsenreglement door de uitgevende instelling Weweler N.V. De Adviescommissie heeft dit verzoek tijdens een zitting op 29 mei jl. behandeld en heeft inmiddels aan AEX geadviseerd.

Op 17 december 1999 publiceerde Weweler N.V. een waarschuwing dat het resultaat over 1999 sterk zal achterblijven bij dat van 1998, zelfs indien rekening wordt gehouden met eenmalige buitengewone baten in 1999. In het halfjaarbericht, dat op 28 juli 1999 werd gepubliceerd, werd gemeld dat voor het tweede halfjaar van 1999 een licht herstel werd verwacht ten opzichte van het tweede halfjaar van 1998 ( f 3,2 miljoen) waardoor per saldo het operationele resultaat zal achterblijven op het resultaat van 1998. Volgens Weweler zou het jaarresultaat over 1999, samen met de buitengewone bate, echter hoger liggen dan in 1998.

Artikel 28h Fondsenreglement bepaalt, voor zover te dezen relevant, dat de uitgevende instelling verplicht is terstond een publicatie te doen omtrent elk feit of elke gebeurtenis betreffende de uitgevende instelling waarvan moet worden aangenomen dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan.

De Commissie neemt in aanmerking dat de directie van Weweler, en daarmee de vennootschap als zodanig, eind oktober 1999 beschikte over de kennis dat de operationele bedrijfsresultaten van haar onderneming gedurende het derde kwartaal van 1999 reeds ruim Euro 1,2 miljoen achterliepen op het budget, alsmede dat de resultaten over het derde kwartaal van 1999 aanzienlijk slechter waren dan die over het derde kwartaal van 1998. Weweler heeft naar het oordeel van de Commissie niet aannemelijk gemaakt dat zij er redelijkerwijze op mocht vertrouwen dat deze achterstand in bedrijfsresultaten in de laatste maanden van 1999 nog zou worden ingelopen.

De Commissie is deswege van oordeel dat Weweler niet later dan eind oktober 1999 een winstwaarschuwing had kunnen en moeten publiceren. Dat de Raad van Commissarissen van Weweler na de gecombineerde vergadering van 19 oktober 1999 eerst op 17 december daaropvolgend bijeen zou komen en dat deze Raad eind oktober 1999 mogelijk niet beschikte over een voldoende inzicht in de resultaten van de onderneming doet aan deze verplichting niet af.

De Commissie meent dat de vereiste winstwaarschuwing in algemene bewoordingen had kunnen geschieden, zonodig ter toelichting hierop vergezeld van informatie over de achterliggende gebeurtenissen. Het enkele feit dat Weweler op dit moment nog geen inzicht had in de exacte hoegrootheid van de tegenvallende resultaten en daarmee in de mate van invloed op de verwachtingen voor het gehele jaar 1999, doet naar de mening van de Commissie aan deze verplichting ingevolge artikel 28h Fondsenreglement niet af.

ADVIES VAN DE COMMISSIE

De Adviescommissie Fondsenreglement is van oordeel dat in het door AEX bij Verzoek van 13 maart 2000 aan haar ter beoordeling voorgelegde geval sprake is van een kennelijke overtreding van artikel 28h Fondsenreglement door Weweler N.V.

De Commissie ziet in de omstandigheden van dit geval aanleiding aan AEX te adviseren om jegens Weweler een maatregel als bedoeld in artikel 65 Fondsenreglement te nemen, en wel de maatregel van een schriftelijke waarschuwing van AEX aan Weweler N.V.

BESLUIT VAN DE DIRECTIE

De directie van Amsterdam Exchanges heeft besloten dat naar haar oordeel sprake is van overtreding van artikel 28h van het Fondsenreglement door Weweler N.V. Het advies van de Commissie ligt mede aan dit besluit ten grondslag.

In verband hiermee geeft Amsterdam Exchanges N.V. Weweler N.V. een schriftelijke waarschuwing.

Uit hoofde van artikel 11 lid 1 van het Reglement Adviescommissie Fondsenreglement zal Amsterdam Exchanges N.V. het advies van de Commissie worden geplaatst op de website van Amsterdam Exchanges (www.aex.nl). Het advies is op de website te vinden via de keuzes: Informatiebalie, publicaties, uitspraken Adviescommissie.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie